IR-media 2.1.2023

Goforen TES täydentyi perhevapaiden parannuksella

Gofore on julkaissut päivitetyn yrityskohtaisen työehtosopimuksensa, jossa perhevapaita laajennetaan koskemaan erilaisia elämäntilanteita. TES:in piiriin tulevat lisäksi mukaan vuonna 2022 hankitun Devecton työntekijät.

Gofore, yhtiön luottamushenkilöt sekä Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry ja Tietoala ry ovat sopineet uuden perhevapaalainsäädännön myötä muutoksista työehtosopimukseen, joka astui voimaan 1.1.2023.

Goforen kasvuun ja kannattavuuteen perustuva, jo vuoden 2022 sopimukseen kirjattu palkkaratkaisu pysyy ennallaan. Yleiskorotukset lasketaan neljännesvuosittain yhtiön tuloksen perusteella. Goforen palkankorotukset vuonna 2022 ovat olleet neljä prosenttia kolmen ensimmäisen kvartaalin aikana, mikä on keskimäärin erittäin hyvä taso.

Keskeisimmät TES-muutokset ovat Devecton työntekijöiden mukaantulo sopimuksen piiriin sekä parannukset perhevapaita koskeviin kirjauksiin, joilla Gofore tukee yhdenvertaista vanhemmuutta ja ottaa huomioon erilaiset perhemuodot. Myös työntekijän oikeus palkalliseen poissaoloon läheisen äkillisen sairastumisen takia laajenee koskemaan työntekijän vanhempien lisäksi myös täysi-ikäisiä lapsia.

Työehtosopimus tukee osaltaan Goforen vuosille 2023–2024 päivittämää strategiaa, jonka yksi neljästä pääteemasta on tulevaisuuden työelämä. Gofore julkaisi ensimmäisen oman yrityskohtaisen työehtosopimuksensa vuoden 2022 alussa, toimialallaan ensimmäisten joukossa. Useista käytännöistä oli sovittu paikallisesti jo tätä ennen.

”Gofore haluaa olla edelläkävijä tulevaisuuden työelämän rakentamisessa. Työsuhteiden monimuotoisuus lisääntyy jatkuvasti ja työntekijöiden odotukset kasvavat. Oma työehtosopimuksemme on meille tärkeä alusta sopia näistä asioista yhdessä. Sopimuksen merkitys myös kasvaa, kun sen piirissä olevia on nyt jo yli tuhat.

Olen myös erittäin iloinen, että yhteiseen onnistumiseen ja menestyksen jakamiseen perustuva palkkaratkaisumme saa jatkoa”, sanoo Goforen toimitusjohtaja Mikael Nylund.

Goforen päivitetyn TES:n keskeisimmät muutokset 1.1.2023 alkaen

Sopimus kokonaisuudessaan verkkosivulla https://gofore.com/liity-joukkoon/tyoehtosopimus

Sopimuksen piirissä olevien määrä kasvaa

  • Devecto Oy:n työntekijät tulevat mukaan työehtosopimukseen piiriin. Devecto liittyi yrityskaupassa osaksi Goforea tammikuussa 2022.
  • Sopimus koskee vuoden 2023 alusta yli tuhatta goforelaista Suomessa. Yhtiössä on kaikkiaan noin 1 300 työntekijää Suomessa ja muualla Euroopassa.

Perhevapaat ja erilaiset perheet

  • Syksyllä 2022 tuli voimaan uusi perhevapaalainsäädäntö, jonka myötä Gofore teki parannuksia työehtosopimuskirjauksiin, edistääkseen tasa-arvoista vanhemmuutta ja tukeakseen erilaisia perhemuotoja.
  • Jatkossa synnyttävälle vanhemmalle maksetaan palkkaa raskausvapaalta 40 arkipäivän ajalta. Lisäksi sekä synnyttävälle vanhemmalle että ei-synnyttävälle vanhemmalle maksetaan palkkaa vanhempainvapaalta 36 arkipäivän eli noin 6 viikon ajalta. Siten ei-synnyttävän vanhemman oikeus pitää palkallista vanhempainvapaata kaksinkertaistuu noin kolmesta viikosta (2022 TES) noin kuuteen viikkoon.
  • Myös muulle lapsen hoitoon osallistuvalle henkilölle, jolle on luovutettu Kelan vanhempainrahapäiviä, maksetaan palkkaa vanhempainvapaan ajalta noin 6 viikon ajan.
  • Vanhempainvapaapäiviä on mahdollista luovuttaa toisen vanhemman lisäksi omalle tai toisen vanhemman puolisolle tai lapsen muulle huoltajalle.

Palkkaratkaisu ei muutu

  • Palkkaratkaisu perustuu jatkossakin Goforen kasvuun ja kannattavuuteen. Yleiskorotukset lasketaan neljännesvuosittain yhtiön kannattavuuteen (oikaistu EBITA) perustuen.
  • Jatkossa yleiskorotukset tulevat voimaan kutakin kertymiskvartaalia seuraavan kvartaalin viimeisessä kuussa. Esimerkiksi tammi-maaliskuulta kertyvä mahdollinen korotus tulee voimaan kesäkuussa.
  • Korotusten maksuaikataulussa on yksi muutos keväällä 2023, jolloin annetaan 1.4.2023 ylimääräinen 0,37 % kertakorotus kompensoimaan kahden kuukauden siirtymävaihetta.

Palkallinen poissaolo ennalta arvaamattoman ja pakottavan syyn vuoksi

  • Työntekijällä on ollut jo aiemmin oikeus olla enintään kaksi päivää poissa töistä ilman palkanmenetystä työntekijän vanhempaa kohdanneen, ennalta arvaamattoman sairauden tai tapaturmasta johtuvan syyn takia. Vuoden 2023 alusta kirjaus laajenee koskemaan myös työntekijän oikeutta poissaoloon sekä alaikäistä että täysi-ikäistä lasta kohdanneen äkillisen sairauden tai tapaturman vuoksi.

Tilaa tiedotteemme!

Haluatko kuulla uutisemme ensimmäisenä? Tilaa pörssitiedotteet ja lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi!

Tilaa tiedotteet

Takaisin ylös