Lehdistötiedote 10.1.2024

Goforen työehtosopimus voimassa toistaiseksi, lisää joustoa sairaan lapsen hoitamiseen

10.1.2024 11:00:00 EET

Goforen päivitetty yrityskohtainen työehtosopimus on julkaistu. Gofore, yhtiön luottamushenkilöt sekä Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry ja Tietoala ry sopivat muutoksista työehtosopimukseen, joka astui voimaan 1.1.2024. Sopimuksen piirissä on nyt lähes 1200 työntekijää Suomessa.

Uutena sovittiin, että työehtosopimus ja kasvuun ja kannattavuuteen perustuva palkkaratkaisu ovat voimassa toistaiseksi aiemman kalenterivuoden sijaan.

Lisäksi sairaan lapsen hoitaminen on entistä joustavampaa. Aiemmin työntekijä pystyi hoitamaan lastaan neljä työpäivää palkallisesti. Päivitetty kirjaus antaa kokoaikaiselle työntekijälle mahdollisuuden enintään 30 tunnin palkalliseen poissaoloon, jonka hän voi jakaa seitsemälle peräkkäiselle kalenteripäivälle. Lyhennettyä työviikkoa tekevällä tilapäisen poissaolon pituus määräytyy suhteessa työaikaan.

Aloite sairaan lapsen hoitovapaan muuttamisesta tuli Goforen työntekijältä. Vastaavaa enimmäistuntimäärään perustuvaa kirjausta ei tiettävästi ole muissa työehtosopimuksissa.

“Sopimuksen päivitys sujui jälleen hyvässä hengessä luottamushenkilöiden ja työnantajan kesken. Isoin muutos on, että sopimus ja siihen sisältyvä palkkaratkaisu ovat toistaiseksi voimassa. Työehtosopimuksissa on tietääksemme poikkeuksellista, että palkoista sovitaan toistaiseksi”, sanoo Goforen henkilöstöpäällikkö Laura Tero.  

Palkkaratkaisussa yleiskorotukset lasketaan neljännesvuosittain yhtiön tuloksen perusteella. Goforen palkankorotukset vuonna 2023 ovat olleet 4,36 prosenttia kolmen ensimmäisen kvartaalin aikana, mistä 2,19 prosenttia on yleiskorotuksia.

“Palkankorotusmallimme jatkosta oli helppo sopia, sillä se on toiminut hyvin ja joustaa molempiin suuntiin. Myös sairaan lapsen hoitovapaasta sopiminen oli mutkatonta, koska haluamme huomioida vielä paremmin erilaiset työsuhteet ja perhetilanteet. Työntekijä voi  sovittaa yhteen työn ja perhearjen entistä joustavammin itselleen sopivalla tavalla, enimmäistuntimäärän rajoissa”, sanoo pääluottamushenkilö Staffan Österholm.

Gofore julkaisi ensimmäisen yrityskohtaisen työehtosopimuksensa vuoden 2022 alussa, toimialallaan ensimmäisten yhtiöiden joukossa. Sopimus päivitettiin nyt toisen kerran.

Useista käytännöistä oli sovittu Goforella paikallisesti jo ennen oman sopimuksen laatimista. TES linjaa työaikoihin ja työn tekemisen tapoihin, työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen ja sairaustapauksiin liittyviä asioita.

Goforen työehtosopimus 2024 on kokonaan julkinen.

Esimerkkejä työehtosopimukseen jo aiemmin tehdyistä kirjauksista

Kasvuun ja kannattavuuteen perustuva palkkaratkaisu

  • Yleiskorotukset tulevat voimaan kutakin kertymiskvartaalia seuraavan kvartaalin viimeisessä kuussa. Esimerkiksi tammi-maaliskuulta kertyvä mahdollinen korotus tulee voimaan kesäkuussa.


Joustot työajassa ja -paikassa, työn ja perheen yhteensovittaminen, perhe- ja adoptiovapaat, lapsettomuushoidot, läheisen hoitaminen

  • Työskentely paikkariippumattomasti, runsaasti työaikaa ja -paikkaa koskevia joustoja.
  • Perhevapaakirjaukset edistävät tasa-arvoista ja yhdenvertaista vanhemmuutta ja tukevat erilaisia perhemuotoja uusperheistä apilaperheisiin.
  • Synnyttävälle vanhemmalle maksetaan palkkaa raskausvapaalta 40 arkipäivän ajalta. Lisäksi sekä synnyttävälle vanhemmalle että ei-synnyttävälle vanhemmalle maksetaan palkkaa vanhempainvapaalta 36 arkipäivän eli noin 6 viikon ajalta. 
  • Myös muulle lapsen hoitoon osallistuvalle henkilölle, jolle on luovutettu Kelan vanhempainrahapäiviä, TES:n kirjauksen perusteella maksetaan palkkaa vanhempainvapaan ajalta noin kuuden viikon ajan.
  • Vanhempainvapaapäiviä on mahdollista luovuttaa toisen vanhemman lisäksi omalle tai toisen vanhemman puolisolle tai muulle lapsen huoltajalle.
  • Sairaan lapsen hoitoa voi kirjata jokainen goforelainen, jonka taloudessa asuvaa lasta hän hoitaa.
  • Lapsettomuushoidossa käyminen oikeuttaa palkalliseen poissaoloon, ja hoitojen aiheuttamasta työkyvyttömyydestä johtuen työtekijä saa sairausajan palkkaa.
  • Työntekijällä on oikeus kahden päivän palkalliseen poissaoloon hänen vanhempaansa tai lastaan kohdanneen äkillisen sairauden tai tapaturman vuoksi.

Lisätietoja

Laura Tero, henkilöstöpäällikkö, Gofore Oyj
p. 040 772 5316, laura.tero@gofore.com

Staffan Österholm, pääluottamushenkilö, Gofore Oyj
p. 040 900 0472, staffan.osterholm@gofore.com

Tiedotteen verkkoversiota korjattu 26.1.2024. Poistettu aiempien kirjausten listasta kohta: Kolmen kuukauden palkallinen vapaa työntekijälle, joka adoptoi alle 10-vuotiaan lapsen tai alle 18-vuotiaan vammaisen lapsen. Päivitetty sopimus ei enää erittele vapaita näiltä osin, vaan työntekijälle maksetaan 4.5 kohdan mukaisesti vanhempainvapaan palkkaa.

Gofore on kansainvälinen digitaalisen muutoksen konsulttiyhtiö. Meillä on yli 1 400 asiantuntijaa kaikkiaan 19 toimipisteessä Suomessa, Saksassa, Itävallassa, Virossa, Espanjassa ja Italiassa. Teknologian ja liiketoiminnan asiantuntijamme rakentavat yhdenvertaista digitaalista yhteiskuntaa ja kestäviä älykkään teollisuuden ratkaisuja. Monimuotoista osaajajoukkoamme yhdistää pioneerihenkisyys sekä halu luoda inhimillisempää, vastuullisempaa ja eettisempää digimaailmaa. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2023 oli 189,2 miljoonaa euroa. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Visiomme on olla merkittävin eurooppalainen digitaalisen muutoksen asiantuntijayritys.

Tilaa tiedotteemme!

Haluatko kuulla uutisemme ensimmäisenä? Tilaa pörssitiedotteet ja lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi!

Tilaa tiedotteet

Takaisin ylös