Artikkeli 21.6.2021

Johda työn merkityksellisyyttä, vaali yrityskulttuuria

Goforen korona-exit suunniteltiin yhdessä henkilöstön kanssa

Osallisuutta korostava työkulttuuri ei perustu ylhäältä annettuihin määräyksiin

Tuolileikin ja läsnäolovaatimusten sijaan yritysten pitää rakentaa työskentely luottamukselle ja työn tarkoituksenmukaisuudelle

Työn tekemisen tavat puhuttavat työyhteisöissä. Osa odottaa, koska pääsee taas turvallisesti palaamaan toimistolle tai miettii, voiko jatkossa tehdä osan viikkoa etänä. On myös heitä, jotka kysyvät, onko toimistolle pakko enää palata vai voiko työt järjestää kuten itselle parhaiten sopii. Mutta onko tämä järkevä tapa keskustella tulevaisuuden työstä? Kuinka pitää kiinni yhteisöllisyydestä ja työn merkityksellisyydestä? Entä miksi jokaisen yrityksen kannattaa määritellä ja sanoittaa omaa yrityskulttuuriaan? Goforen muutoksen ja yrityskulttuurin asiantuntijat Eeva Kiiskinen ja Anni Roinila vastaavat.

Työn tarkoitus ja yksilölliset tarpeet ohjaavat lokaation valinnassa

Goforen Eeva Kiiskisen mielestä keskustelu työstä pyörii tällä hetkellä liikaa sen ympärillä, missä paikassa työtä tehdään.

“Puhumme työn lokaatiosta, kun pitäisi puhua työn sisällöstä ja merkityksellisyydestä. On erikoista, jos määrittelemme työtä sen kautta, missä paikassa olemme vaadittavan tuntimäärän viikossa. Me Goforella puhumme kontrollin sijaan luottamuksesta. Johdon kannattaa kysyä työntekijöiltä, mikä ihmisiä innostaa ja motivoi ja mikä on kenellekin sopivin tapa työskennellä”, sanoo Goforen Transformation Lead Eeva Kiiskinen.

Kasvuyhtiö huolehtii hybridityöntekijöistään vastuullisesti

Goforen työkulttuuriin on aina keskeisesti kuulunut mm. erilaiset joustot, työskentelytavat ja -paikat, matala hierarkia ja itseohjautuva työtapa. Yli 800 hengen IT-konsulttiyhtiö kehittää työn tekemisen tapoja ja yrityskulttuuriaan jatkuvasti, mikä on juuri nyt ajankohtaista erityisesti kolmesta syystä.

  1. Gofore on kasvanut ja kansainvälistynyt viime vuosina voimakkaasti mm. rekrytointien ja yritysostojen kautta. Erityisesti pääkaupunkiseudulle mietitään ratkaisuja, jotka palvelisivat henkilöstön moninaisia tarpeita niin tilojen, työmatkojen kuin toiminnallisuuksien kannalta.
  2. Pitkään kestänyt etätyösuositus on muuttanut goforelaisten ajatuksia työn tekemisestä.
  3. Yhtiön uusi pääkonttori valmistuu Tampereen rautatieaseman viereen vuoden 2023 lopulla, ja sen halutaan palvelevan työntekijöitä ja sidosryhmiä mahdollisimman hyvin.

Goforella työn merkityksellisyys syntyy paitsi työn sisällöstä, myös vuorovaikutuksesta kollegoiden kanssa. Aiemmin valtaosa halusi työskennellä toimistolla, mutta keväällä toteutetussa kyselyssä 65 prosenttia kertoi haluavansa tehdä jatkossa hybridityötä.

“Tämä on meille olennainen tieto esimerkiksi pääkaupunkiseudun toimistoratkaisuissa sekä uuden pääkonttorin suunnittelussa kestävällä tavalla. Lisäksi tulevaisuuden työn muotoilun ytimessä on ollut se, miten ylläpidämme yhteisöllisyyttä ja tuemme yksilöiden osaamista myös virtuaalisesti”, Eeva Kiiskinen sanoo.

Ajankäyttöön, itsensä johtamiseen ja etätyön aiheuttamaan yksinäisyyden tunteeseen tarjotaan jatkossa lisää oppia ja sparrausta.

Palvelupaketit tukemaan tulevaisuuden työtä

Osallistavan muotoilutyön pohjalta Goforella rakennetaan nyt neljää erilaista palvelupakettia. Ne perustuvat tunnistettuihin persooniin ja työn tekemisen tapoihin, joita ovat:

  • Toimiston pesänrakentaja
  • Huomisen hybridityöläinen
  • Liikkeessä oleva nomadi
  • Itsenäinen etäilijä.

Kaikkia näitä persoonia ja työn tekemisen tapoja löytyy goforelaisista jo nyt. Suurinta osaa henkilöstölle tarjottavista palveluista on ennen koronaa tarjottu toimistolla. Nyt pohditaan yhdessä, miten työntekijäkokemusta ja yhteisöllisyyttä voitaisiin rakentaa myös virtuaalisesti ja pitkänkin matkan päästä.

“Meillä Goforella ei ole ollut eikä ole jatkossakaan ylhäältäpäin saneltua velvoitetta tulla toimistolle. Itseohjautuvassa yhteisössä kuuntelemme asiakkaitamme ja työntekijöitä itseään. Luotamme siihen, että goforelaiset yhdessä ratkaisevat parhaiten työn tekemisen tavat”, Eeva Kiiskinen kertoo.

”Etätyöläiset ja hybridityöntekijät saavat palvelupaketeissa tarvitsemaansa tukea arkeen. On tukea jaksamiseen, ajan hallintaan ja etätuen palveluita. Kohtaamiset rakennetaan yhtä aikaa virtuaalisiksi ja fyysisiksi, samalla työn mielekkyys ja yhteisöllisyys säilyy. Tuolileikin ja läsnäolovaatimusten sijaan uusi normaali rakentuu luottamukselle ja työn tarkoituksenmukaisuudelle.”

Kulttuurikirja auttaa arjessa ja lisää ymmärrystä

Goforen menestystarina rakentuu ainutkertaiselle yrityskulttuurille ja vahvoille arvoille, jotka ovat pysyneet samoina perustamisajoista, jo 20 vuoden ajan: Gofore on jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaiden onnistumisista.

Goforen kasvu on ollut nopeaa sekä liikevaihdossa että työtekijöiden määrässä. Maaliskuussa yhtiö siirtyi First North -markkinapaikalta Helsingin pörssin päälistalle. Yritysostot ja rekrytoinnit ovat tuoneet Goforelle osaamista ja yksiköitä, jotka ovat sekä laajentaneet liiketoimintaa ja palvelutarjontaa että muuttaneet työyhteisöä yhä monimuotoisemmaksi. Näissä muutoksissa goforelaiset ovat myös halunneet aktiivisesti vaalia ja kehittää ainutkertaista ja palkittua yrityskulttuuriaan.

Viimeisin yrityskulttuurin kehitys- ja määrittelytyö tehtiin viime talven ja kevään aikana, ja juuri kesän kynnyksellä julkaistiin goforelaisten yhdessä tekemä uusi kulttuurikirja.

“Meillä strategia ja kulttuuri tukevat toisiaan. Kulttuurin tehtävä on osaltaan varmistaa, että yritys voi saavuttaa strategiset tavoitteensa. Kumpikaan osa-alue ei voi toteutua toivotulla tavalla, jos ne nähdään erillisinä, toisistaan riippumattomina osa-alueina”, sanoo Goforen Head of Culture Anni Roinila.

Miksi jokaisen yrityksen kannattaa sanoittaa ja vaalia yrityskulttuuriaan?

“Kulttuurin määrittelyssä palataan siihen, mikä on työyhteisön yhdessä valittu tapa nähdä kaikki ympärillä tapahtuva. Ajattelemme, että yrityskulttuuri on jokapäiväistä toimintaa, joka tapahtuu ihmisten välillä. Kun kulttuuri on määritelty yhteisesti, on mutkattomampaa myös toimia yhdessä, esimerkiksi asettaa tavoitteita ja rakentaa uutta”, Anni Roinila kertoo.

“Meillä Goforella kulttuurikirja auttaa ymmärtämään, millaista työskentely Goforella on, ja toisaalta mitä goforelaisilta voi odottaa. Kirjan antamat esimerkit heijastavat goforelaisten omia kokemuksia ja tapoja nähdä asiat. Kulttuurikirjan tarkoitus on myös tukea arjen tekemisessä ja olla avuksi uusissa, ehkä haastavissakin tilanteissa.”

Goforen kulttuurikirja rakentaa yhtiön yrityskulttuurin kuudelle voimatekijälle: läpinäkyvyys (transparency), luottamus (trust), omistajuus (ownership), kehittyminen (mastery), yhteisöllisyys (membership) ja välittäminen (caring).

Teksti: Anne Sivula

Tilaa tiedotteemme!

Haluatko kuulla uutisemme ensimmäisenä? Tilaa pörssitiedotteet ja lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi!

Tilaa tiedotteet

Takaisin ylös