Sisäpiiritieto 8.6.2023

Sisäpiiritieto: Gofore Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.–31.5.2023: Toukokuun liikevaihto 17,2 miljoonaa euroa – Uusia sopimuksia mm. kyberturvallisuudessa

Gofore Oyj
Sisäpiiritieto
8.6.2023 klo 13.45 

Sisäpiiritieto: Gofore Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.–31.5.2023: Toukokuun liikevaihto 17,2 miljoonaa euroa – Uusia sopimuksia mm. kyberturvallisuudessa 

Sisäpiiritieto: Goforen liikevaihto toukokuussa 2023 oli 17,2 (13,1) miljoonaa euroa. Konsernin viimeisen 12 kuukauden (LTM) pro forma -liikevaihto oli toukokuussa 174,2 miljoonaa euroa. Kauden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 1 400 (1 068) henkilöä. 

Toimitusjohtaja Mikael Nylund: 

”Goforen toukokuu sujui odotetusti. Kesän alla nähdään usein runsaammin kilpailutuksia, ja tässäkin katsauksessa pääsemme muutamista onnistumisista kertomaan. Asiakaskysyntä on siis jatkunut monelta osin hyvänä. 

Kuten 5.6. tiedotimme, menestyimme hyvin Verohallinnon laajassa IT-asiantuntijapalveluiden kilpailutuksessa. Tärkeintä tässä on meille merkityksellisen pitkäkestoisen asiakassuhteen jatkuminen ja teemme jatkossakin parhaamme palvellaksemme Verohallintoa ja koko suomalaista yhteiskuntaa tärkeissä digihankkeissa. Osa-alueiden, joihin tulimme valituksi, yhteenlaskettu kokonaisarvo on 106,5 miljoonaa euroa. Arvo jakautuu kullakin osa-alueella kolmen valitun puitesopimustoimittajan välillä ns. ranking-järjestyksessä. Hankintalain mukainen valitusaika on vielä käynnissä. Linkki tiedotteeseen on tämän katsauksen lopussa. 

Saimme toukokuussa myös tiedon uudesta sopimuksesta Verohallinnon kanssa turvallisuuden ja riskien hallintaan liittyvistä palveluista. Tämä voitto yhteiskunnallisesti tärkeän toimijan digitaalisen resilienssin kehittämisessä on merkittävä askel kyberturvapalveluillemme ja syventää yhteistyötämme Verohallinnon kanssa. Osallistuimme tarjouskilpailuun neljän vuoden sopimuksesta ja meidät valittiin ykköstoimittajaksi seitsemästä niihin kahteen osa-alueeseen, joista tarjosimme: tietoturvan ja varautumisen asiantuntijapalvelut. Asiakkaan arvio tämän hankinnan arvosta on kahdelle osa-alueelle ja neljälle vuodelle 9,2 miljoonaa euroa, joka jakautuu neljälle toimittajalle ns. ranking-periaatteella. Tämän hankinnan valitusaika on vielä käynnissä. 

Meidät valittiin hiljattain myös Traficomin ykköstoimittajaksi tietoturvatestauksen osa-alueelle tiedonhallinnan ja digiturvallisuuden asiantuntijapalveluiden hankinnassa. Asiakkaan arvio meitä koskevan osa-alueen arvosta on sopimuskaudelle yhteensä 2,1 miljoonaa euroa ja sopimuskausi neljä vuotta. Tämäkin voitto syventää aiempaa yhteistyötämme ja on merkittävä askel kasvaville kyberturvapalveluillemme. Myös tämän hankinnan valitusaika on vielä käynnissä. 

Toukokuulle osui myös uuden sopimuksen voitto Helsingin kaupungin kanssa, mikä vahvistaa entisestään jalansijaamme Helsingin kaupunkiympäristön toimialan kehittämisessä. Uusin sopimus koskee kaupungin Allu-järjestelmää, jolla hallitaan kaupungin tapahtumia ja niiden lupaprosesseja. Kyseessä on noin neljän vuoden ylläpito- ja kehittämissopimus. Saimme tarjouskilvassa parhaat hinta- ja laatupisteet, ja meidät valittiin ainoaksi kumppaniksi. Voiton myötä Gofore on nyt merkittävä kumppani Helsingin kaupunkiympäristön toimialalla. Kehittämistyötä tehdään sekä työmaahaittojen hallintaan suunnatun tiimin, uuden Allu-tiimin, että myös kaupungin muilla toimialoilla toimivan digitaalisen ratkaisutiimimme voimin.

Goforen asiakkaiden tyytyväisyyttä mitattiin jälleen toukokuussa. Asiakkaiden suositteluarvo, NPS, nousi vuodentakaisesta 43:sta 56:een ja kokonaistyytyväisyys 4,1:stä 4,3:een. Saimme mittauksesta myös palautetta, jonka perusteella valintamme kasvattaa pitkäaikaisia, strategisia kumppanuuksia on ollut oikea. 

Henkilöstömäärämme lisääntyi toukokuussa 15 osaajalla. Kesää kohti mentäessä henkilöstömäärän kehitys hidastuu tyypillisesti kausivaihtelun takia” 

Avainluvut 

Kuukausi
2023

Liikevaihto,
milj. euroa1

Pro forma LTM liikevaihto 2

Henkilöstömäärä

kauden lopussa 3

Työpäivien
lukumäärä
Suomessa

Kokonais-
kapasiteetti,
FTE4

Alihankinta, FTE5

Tammikuu

 15,8 (10,8)

160,6

1 318 (993)

 21 (20)

    1 225 (917)

  186 (147)

Helmikuu

15,3 (11.3)

164,2

1 342 (1 015)

 20 (20)

1 256 (942)

 184 (153)

Maaliskuu

18,1 (13,3)

168,0

1 354 (1 043)

23 (23)

1 271 (968)

189 (155)

Huhtikuu

14,5 (11,5)

170,6

1 385 (1 056)

18 (19)

1 293 (988)

187 (156)

Toukokuu

17,2 (13,1)

174,2

1 400 (1 068)

21 (21)

1 311 (1 004)

192 (163)

Luvut ovat tilintarkastamattomia. Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta.  

eMundo GmbH:n luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 1.11.2022 lähtien.

1) Liikevaihto, miljoonaa euroa (vertailuliikevaihto vuonna 2022) kertoo kyseisen kuukauden tilintarkastamattoman liikevaihdon. 
2) Yhtiön liiketoimintakatsauksissaan käyttämä viimeisen kahdentoista kuukauden (LTM) pro forma -liikevaihto kertoo katsaushetken konsernirakenteen mukaisen liikevaihdon. Pro-forma liikevaihtoluvussa on mukana yritysostojen ja mahdollisten divestointien vaikutus. Pro-forma liikevaihtoluku on tilintarkastamaton
3) Henkilöstömäärä katsauskauden päättyessä.
4) Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteetin määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään. Goforen hankkimien yhtiöiden henkilöstön kapasiteetti on huomioitu yhtiöiden hankintahetkestä alkaen.
5) Alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Goforen hankkimien yhtiöiden käyttämä alihankinta on huomioitu yhtiöiden hankintahetkestä alkaen.

Goforen taloudellinen raportointi 

Gofore julkaisee kuukausittaisessa liiketoimintakatsauksessaan kuukausitason liikevaihdon, konsernin pro forma -liikevaihdon viimeisen 12 kuukauden ajanjaksolta (LTM), henkilöstömäärän vertailutietoineen, johdon arvion liiketoiminnan kehittymisestä katsauskauden aikana sekä muita yhtiön kasvustrategian toteutumisen seuraamista helpottavia tunnuslukuja, kuten kokonaiskapasiteettia ja alihankinnan osuutta kuvaavat Full Time Equivalent (FTE) -luvut. 

Kuukausikatsaukset julkaistaan mahdollisimman pian lukujen valmistuttua seuraavan kuukauden alussa vuonna 2023 helmikuulta, huhtikuulta, toukokuulta, heinäkuulta, elokuulta, lokakuulta, marraskuulta sekä joulukuulta. Poikkeuksen tekevät osana tilinpäätöstiedotetta julkistettavat tammikuun luvut, osana osavuosikatsausta julkistettavat maaliskuun luvut sekä osana puolivuosikatsausta julkistettavat kesäkuun luvut. Gofore julkaisee IAS 34:n mukaiset osavuosikatsaukset vuosineljänneksittäin. 

Lue lisää Verohallinnon puitesopimuksesta:

https://gofore.com/uutiset/sisapiiritieto-gofore-menestyi-hyvin-verohallinnon-laajassa-puitejarjestelyn-kilpailutuksessa/

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta Gofore Oyj

Gofore on kansainvälinen digitaalisen muutoksen konsulttiyhtiö. Meillä on yli 1 300 asiantuntijaa kaikkiaan 19 toimipisteessä Suomessa, Saksassa, Itävallassa, Virossa, Espanjassa ja Italiassa. Teknologian ja liiketoiminnan asiantuntijamme rakentavat yhdenvertaista digitaalista yhteiskuntaa ja kestäviä älykkään teollisuuden ratkaisuja. Monimuotoista osaajajoukkoamme yhdistää pioneerihenkisyys sekä halu luoda inhimillisempää, vastuullisempaa ja eettisempää digimaailmaa. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2022 oli 149,9 miljoonaa euroa. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Visiomme on olla merkittävin eurooppalainen digitaalisen muutoksen asiantuntijayritys. Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.gofore.com.

Tilaa tiedotteemme!

Haluatko kuulla uutisemme ensimmäisenä? Tilaa pörssitiedotteet ja lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi!

Tilaa tiedotteet

Takaisin ylös