Sisäpiiritieto 11.9.2023

Sisäpiiritieto: Gofore Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.–31.8.2023: Elokuun liikevaihto 16,9 miljoonaa euroa, isoja kilpailutusvoittoja

Gofore Oyj
Sisäpiiritieto
11.9.2023 klo 12.00 

Sisäpiiritieto: Gofore Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.–31.8.2023: Elokuun liikevaihto 16,9 miljoonaa euroa, isoja kilpailutusvoittoja 

Sisäpiiritieto: Goforen liikevaihto elokuussa 2023 oli 16,9 (12,9) miljoonaa euroa. Konsernin viimeisen 12 kuukauden (LTM) pro forma -liikevaihto oli elokuussa 186,1 miljoonaa euroa. Kuun lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 1 448 (1 086) henkilöä. Luvut sisältävät 3.7.2023 konserniin liitetyn Creanex Oy:n. 

Toimitusjohtaja Mikael Nylund: 

”Elokuun liikevaihtomme oli 16,9 miljoonaa euroa, elokuun ollessa vielä osin lomakuukausi Suomessa. Vuosilomien lisäksi liikevaihtoon vaikutti laskevasti laskutusaste, joka oli kesäkuun tavoin alle tavoitetason. 

Henkilöstömäärämme kasvoi hienosti 25 henkilöllä. Rekrytoimme erityisesti neuvonantopalveluihimme asiantuntijoita, sen alueen palveluihin kohdistuvan paremman asiakaskysynnän ansiosta. Digitaalinen muutos ei suinkaan ole peruttu tai edes tauolla, vaan asiakaskuntamme edelleen varautuu muutoshankkeisiin, joihin pyrimme tarjoamaan heille kokonaisvaltaista apua ja palvelua. 

Kesän aikana ei valitettavasti ollut vielä havaittavissa makrotalouden indikaattoreiden käännettä parempaan. Näimme kuitenkin myös positiivia merkkejä markkinassa, esimerkiksi elokuun suurin yksittäinen voittomme Traficomin arkkitehtikonsultoinnin puitesopimuksen tarjouskilpailussa. Gofore valittiin ensisijaiseksi toimittajaksi tarjouskilpailun kaikkiin neljään osa-alueeseen. Asiakkaan arvio viiden vuoden mittaisen puitejärjestelyn kokonaisarvoksi on 15 miljoonaa euroa. Päätöksen valitusaika on vielä kesken. Tiedotimme tästä 31.8.2023. Alkuperäinen tiedotteemme on löydettävissä linkin kautta:

https://gofore.com/uutiset/sisapiiritieto-gofore-voitti-traficomin-tarjouskilpailun-kaikki-osa-alueet/

Voitimme myös valtion organisaatioiden ICT-toimittaja Valtorin pilvikumppanuuden kilpailutuksen. Meidät valittiin kahteen kolmesta osa-alueesta: AWS (Amazon Web Services)-asiantuntijat ja Pilviasiantuntijat. Kyseessä on puitesopimus, jonka arvo meille on sopimuskaudelle 2023-2027 arviolta 1,5-2 miljoonaa euroa. Puitesopimus on jatkoa aikaisemmalle yhteistyölle, joka on ollut samassa kokoluokassa. Päätöksen valitusaika on vielä meneillään. 

Elokuun ilahduttaviin uusiin sopimuksiin sisältyi myös jälleen osoitus siitä, että Gofore on erittäin arvostettu asiantuntija oppimisen osa-alueella. Olemme mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön, Työ- ja elinkeinoministeriön, Opetushallituksen ja KEHA-keskuksen yhteishankkeessa, jossa rakennetaan mittavaa jatkuvan oppimisen digitaalista palvelukokonaisuutta. Se yhdistää aiemmin toteuttamamme Opintopolun ja Työmarkkinatorin toisiinsa, luoden uudenlaisen digitaalisen palvelukokonaisuuden tukemaan siirtymiä koulutuksen ja työelämän välillä eri elämänvaiheissa. Tässä kuussa alkavan hankkeen osaajatarve tarkentuu matkan varrella, ja tällä hetkellä arviomme vuosina 2023-2025 toteutettavan hankkeen arvosta Goforelle on noin 4 miljoonaa euroa. Vuoden 2025 jälkeen hankkeella on vuoden lisäoptio. 

Creanexin integraatio on edennyt hyvin. Olemme alkuvaiheessa keskittyneet heidän osaamisensa ja palvelujensa integroimiseen osaksi Goforea. Creanex on liittymässä varsin luontevasti Intelligent Industry -sektorin tarjoomaan ja tiimiin. 

Kerroimme kesäkuussa ulkoministeriön viisumitietojärjestelmän kilpailutuksen voitosta yhdessä Knowitin kanssa. Hankinnasta tehtiin hankintaoikaisuvaatimus, josta myös tiedotimme. Oikaisuvaatimus on sittemmin todettu ministeriön toimesta aiheettomaksi. Asian lopullinen päätös odottaa Markkinaoikeudessa olevan valituksen ratkaisua.” 

Avainluvut 

Numerot ovat tilintarkastamattomia. 

Kuukausi
2023

Liikevaihto,
milj. euroa1

Pro forma LTM liikevaihto 2

Henkilöstömäärä

kauden lopussa 3

Työpäivien
lukumäärä
Suomessa

Kokonais-
kapasiteetti,
FTE4

Alihankinta, FTE5

Tammikuu

 15,8 (10,8)

160,6

1 318 (993)

 21 (20)

    1 225 (917)

  186 (147)

Helmikuu

15,3 (11.3)

164,2

1 342 (1 015)

 20 (20)

1 256 (942)

 184 (153)

Maaliskuu

18,1 (13,3)

168,0

1 354 (1 043)

23 (23)

1 271 (968)

189 (155)

Huhtikuu

14,5 (11,5)

170,6

1 385 (1 056)

18 (19)

1 293 (988)

187 (156)

Toukokuu

17,2 (13,1)

174,2

1 400 (1 068)

21 (21)

1 311 (1 004)

192 (163)

Kesäkuu

15,9 (12,5)

176,5

1 396 (1 074)

21 (21)

1 319 (1 015)

170 (162)

Heinäkuu

5,9 (4,1)

182,5

1 423 (1 062)

21 (21)

1 341 (1 004)

83 (78)

Elokuu

16,9 (12,9)

186,1

1 448 (1 086)

23 (23)

1 353 (1 016)

166 (156)

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta.  

eMundo GmbH:n luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 1.11.2022 lähtien, ja Creanex Oy:n luvut 3.7.2023 lähtien.

1) Liikevaihto, miljoonaa euroa (vertailuliikevaihto vuonna 2022) kertoo kyseisen kuukauden tilintarkastamattoman liikevaihdon. 
2) Yhtiön liiketoimintakatsauksissaan käyttämä viimeisen kahdentoista kuukauden (LTM) pro forma -liikevaihto kertoo katsaushetken konsernirakenteen mukaisen liikevaihdon. Pro-forma liikevaihtoluvussa on mukana yritysostojen ja mahdollisten divestointien vaikutus. Pro-forma liikevaihtoluku on tilintarkastamaton
3) Henkilöstömäärä katsauskauden päättyessä.
4) Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteetin määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään. Goforen hankkimien yhtiöiden henkilöstön kapasiteetti on huomioitu yhtiöiden hankintahetkestä alkaen.
5) Alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Goforen hankkimien yhtiöiden käyttämä alihankinta on huomioitu yhtiöiden hankintahetkestä alkaen.

Goforen taloudellinen raportointi 

Gofore julkaisee kuukausittaisessa liiketoimintakatsauksessaan kuukausitason liikevaihdon, konsernin pro forma -liikevaihdon viimeisen 12 kuukauden ajanjaksolta (LTM), henkilöstömäärän vertailutietoineen, johdon arvion liiketoiminnan kehittymisestä katsauskauden aikana sekä muita yhtiön kasvustrategian toteutumisen seuraamista helpottavia tunnuslukuja, kuten kokonaiskapasiteettia ja alihankinnan osuutta kuvaavat Full Time Equivalent (FTE) -luvut. 

Kuukausikatsaukset julkaistaan mahdollisimman pian lukujen valmistuttua seuraavan kuukauden alussa vuonna 2023 helmikuulta, huhtikuulta, toukokuulta, heinäkuulta, elokuulta, lokakuulta, marraskuulta sekä joulukuulta. Poikkeuksen tekevät osana tilinpäätöstiedotetta julkistettavat tammikuun luvut, osana osavuosikatsausta julkistettavat maaliskuun luvut sekä osana puolivuosikatsausta julkistettavat kesäkuun luvut. Gofore julkaisee IAS 34:n mukaiset osavuosikatsaukset vuosineljänneksittäin.

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta Gofore Oyj

Gofore on kansainvälinen digitaalisen muutoksen konsulttiyhtiö. Meillä on 1400 asiantuntijaa kaikkiaan 19 toimipisteessä Suomessa, Saksassa, Itävallassa, Virossa, Espanjassa ja Italiassa. Teknologian ja liiketoiminnan asiantuntijamme rakentavat yhdenvertaista digitaalista yhteiskuntaa ja kestäviä älykkään teollisuuden ratkaisuja. Monimuotoista osaajajoukkoamme yhdistää pioneerihenkisyys sekä halu luoda inhimillisempää, vastuullisempaa ja eettisempää digimaailmaa. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2022 oli 149,9 miljoonaa euroa. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Visiomme on olla merkittävin eurooppalainen digitaalisen muutoksen asiantuntijayritys. Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.gofore.com.

Tilaa tiedotteemme!

Haluatko kuulla uutisemme ensimmäisenä? Tilaa pörssitiedotteet ja lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi!

Tilaa tiedotteet

Takaisin ylös