Artikkeli 13.12.2023

Tommi Rasinmäki johtamaan Goforen tekoälykonsultointia: ”Tarvitaan rohkeutta päästää irti vanhoista tavoista” 

Gofore tukee digitaalisen yhteiskunnan ja älykkään teollisuuden asiakkaitaan tekoälyn hyödyntämisessä liiketoiminnan ja kasvun tukena. Tässä haastattelussa Goforen Tommi Rasinmäki kertoo, miksi ja miten organisaatioiden ja yritysten kannattaa panostaa tekoälyyn. Tommi ottaa vastuulleen Goforen AI Advisory -liiketoiminnan vuoden 2024 alussa.

Tommi, miksi organisaatioiden kannattaa ottaa tekoäly käyttöön viimeistään nyt? 

Tekoäly tehostaa organisaatioiden päätöksentekoa analysoimalla suuria tietomääriä, automatisoi rutiinitehtäviä vapauttaen aikaa monimutkaisempiin tehtäviin ja edistää innovaatioita kuluttajien mieltymysten analysoinnin avulla. Lisäksi se auttaa organisaatioita sopeutumaan muutoksiin ennustamalla markkinamuutoksia ja parantaa asiakaskokemusta tarjoamalla henkilökohtaista palvelua ja suosituksia.

On kuitenkin tärkeää huomata, että tekoälyn käyttöönotto vaatii koulutusta sekä huolellista suunnittelua ja toteutusta. Organisaatioiden on varmistettava, että ne noudattavat eettisiä standardeja ja lainsäädäntöä, kuten tietosuojaa ja syrjinnän estämistä.

Tärkeää on huomata myös se, että edeltävän vastauksen tähän kysymykseen generoi tekoäly itse. Kuten jo tästä esimerkistä huomataan niin melkoisen hienosti “kaveri” osasikin vastata. Olen erityisen iloinen viimeisestä virkkeestä, jossa tekoäly korostaa huolellisen suunnittelun ja toteutuksen tärkeyttä sekä muistuttaa eettisestä näkökulmasta – juuri tämän takia haluamme Goforella tarjota tukeamme organisaatioille tekoälyn käyttöönottoon ja hyödyntämiseen.

Miten tekoäly voi toimia johtamisen tukena?

Kiire painaa usein organisaation johtoa, ja esimerkiksi strategiatyön vaatima syvä paneutuminen asioihin voi toisinaan jäädä puolitiehen. Tekoälyn avulla pystytään analysoimaan ja tiivistämään todella suuria tietoaineistoja ja laittamaan teknologia aidosti töihin. Vaikka tekoälyä ei osaisikaan täydellisesti valjastaa juuri omiin tarpeisiin sopivaksi, jo pelkästään rohkeasti kokeilemalla saa arvokkaita ideoita työn tueksi. 

Kun siirrymme generatiivisesta tekoälystä hieman syvemmälle, mahdollisuudet lisääntyvät edelleen: tekoälyavusteisilla ratkaisuilla voi tarkastella liiketoiminnan eri skenaarioiden kehittymistä, analysoida markkinatrendejä, ratkoa liiketoimintahaasteita sekä opettaa ja kehittää tekoälyratkaisuja vastaamaan paremmin tarpeisiin. 

Miten Goforen asiakkaat käyttävät tekoälyä ja suhtautuvat sen mahdollisuuksiin?

Asiakkaamme ovat juuri nyt valtavan kiinnostuneita tekoälyteknologiasta. Kaikki pohtivat tällä hetkellä, miten ja mihin oma organisaatio voi tekoälyä hyödyntää. Toisaalta moni asiakas ymmärtää, että tekoäly on teknologiaa siinä missä muutkin. Jotta teknologiasta saisi hyötyjä irti, toimintaa pitää johtaa ja hallita. 

Moni asiakkaistamme on jo miettinyt linjauksia ja ohjeita tekoälyn käytölle, mutta varsinaisten toimintamallien käyttöönotto vaatii vielä työtä ja systemaattista johtamista. Rohkaisen jokaista organisaatiota miettimään ja kokeilemaan, mikä on juuri se tapa, millä saa itse parhaan hyödyn irti.

Mihin suuntaan tekoäly kehittyy tulevaisuudessa?                     

Tekoälyä taitavasti hyödyntävät organisaatiot tulevat luomaan uudenlaisia liiketoimintamalleja ja niiden myötä valtaamaan markkinoita. Yksityisellä sektorilla tullaan varmuudella näkemään kilpajuoksua tekoälyratkaisuissa esimerkiksi älykkään teollisuuden kehityksessä. Itse odotan mielenkiinnolla myös, mitä julkisella sektorilla tapahtuu ja kuinka digitaalisessa yhteiskunnassa hyödynnetään tekoälyä. Sote-uudistus on hyvä esimerkki siitä, ettei pelkkä rakenneuudistus riitä tuomaan tarvittavia tuottavuusloikkia. Tarvitaan rohkeutta päästää irti vanhoista tavoista, ja tässä tekoälyllä voi olla yllättävänkin suuri rooli.

Johtamisen näkökulmasta katsottuna odotan, että tekoälyn avustamana saataisiin tarvittava loikka tiedolla johtamiseen. Tiedolla johtaminen tietysti maistuu jo puulta tekoälyn rinnalla, mutta monella johtajalla on peiliin katsomisen paikka siinä, kuinka hyvin he hyödyntävät dataa. Johtajilta voisikin kysyä, milloin viimeksi vaadit uutta tietoa tukemaan päätöksentekoasi.

Mitä käytännön vinkkejä haluat antaa tekoälyn hyödyntämiseen?

Kaikki lähtee omien tavoitteiden ja tarpeiden kirkastamisesta. Tekoälystä ei ole itsessään juuri hyötyä, jos organisaatiolla ei ole selkeää tavoitetta sille, miksi ja mihin sitä hyödynnetään.

Liikkeelle voi lähteä seuraavasti:                       

  1. Kirkasta tavoitteet ja tunnista strategisesti tärkeimmät kysymykset, joista organisaatiolla tulisi olla mahdollisimman hyvä ymmärrys päätöksenteon tueksi. Tavoiteasetannan tukena voi hyödyntää esimerkiksi OKR-menetelmää (Objectives and Key Results). Tarpeiden ja tavoitteiden kautta on helpompi tunnistaa konkreettisia käyttötapauksia tekoälyn hyödyntämiselle. 
  2. Hanki oikeanlaista osaamista. Tekoälyratkaisuja on helppo kokeilla eri välineillä, mutta varsinaiset tuotantokäyttöiset ratkaisut vaativat moniosaajatiimejä. Valmiit ratkaisut vaativat myös ylläpitoa ja jatkokehittämistä. Koska erityisosaamista tarvitaan, suosittelen rakentamaan kumppanuuksia, jotka täydentävät organisaation omaa osaamista.
  3. Kokeile, opi, epäonnistu, opi ja lopulta onnistu. Vaikka aihe tuntuu aluksi vaikealta ja hienojen ratkaisujen kehittäminen vaatii laaja-alaista osaamista, alkuun pääsee jo kokeilemalla pienin askelin. Rohkeasti uutta oppimaan ja innostumaan!

Kerro lopuksi, millaista tekoälyosaamista Goforella on?

Olen luonnollisesti todella innoissani tekoälyn tuomista mahdollisuuksista, ja innostuksen huomaa myös meillä Goforella. Meillä on kymmeniä erityisosaajia koko tekoälykehittämisen elinkaarelle konsultoinnista aina tekniseen toteutukseen. Elämme asiakkaidemme onnistumisista ja on hienoa auttaa organisaatioita tässä. 


Tilaa tiedotteemme!

Haluatko kuulla uutisemme ensimmäisenä? Tilaa pörssitiedotteet ja lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi!

Tilaa tiedotteet

Takaisin ylös