Blogi 23.3.2023

Vastuullisuus menestystekijänä

Osaaminen

Goforen tavoitteena on kehittää vastuullisuudesta sekä uutta liiketoimintaa että työhyvinvointia ja rekrytointia yhä merkittävämmin tukeva menestystekijä. Henkilöstöllemme tehty kysely osoitti selkeästi, että kestävän kehityksen eteen tehtävä työ lisää sitoutumista ja ylpeyttä omasta työnantajasta.

Uskomme, että nykypäivän työntekijä ei enää valitse työpaikkaansa ainoastaan palkan tai työsuhde-etujen perusteella – menestyvän työnantajan tulee pystyä tarjoamaan työtä, joka on merkityksellistä.

Kehitimme vuoden 2022 aikana henkilöstömme eettistä toimintakykyä eli etiikkaan liittyvää osaamista ja rakenteita, ja jatkamme tätä työtä myös tulevina vuosina. Näin voimme sekä tukea työhyvinvointia että parantaa riskienhallintaa ja eettisen toimintatavan jalkauttamista. Eettisen kyvykkyyden tuominen asiakasprojekteihin parantaa palvelumme laatua ja tarjoaa uutta lisäarvoa myös asiakkaille.

Raportoinnin osalta olemme nyt ensimmäistä kertaa yhdistäneet ei-taloudellisen tiedon osaksi Goforen vuosikertomusta ja näin luopuneet erillisen vastuullisuusraportin julkaisemisesta. Tällä muutoksella pohjustamme siirtymää EU:n vastuullisuusraportointidirektiivin mukaiseen raportointimalliin. Lisäksi raportoimme monen muun yrityksen tavoin ensimmäistä kertaa taksonomian- mukaista liiketoimintaamme.

Kestävän kehityksen eteen tehtävä työ on merkittävässä roolissa Goforen vuosille 2023 – 2027 laaditussa strategiassa. Tavoitteenamme on, että vuoteen 2027 mennessä 50 prosenttia avainasiakkaillemme tehtävistä projekteista liittyisi kestävään kehitykseen. Tavoitteen saavuttaminen vaatii meiltä pitkäjänteistä työtä myynnissä, osaamisen kehittämisessä sekä rekrytoinnissa. Kun kehitymme tärkeäksi kestävyyshaasteiden ratkaisijaksi, voimme siten myös tukea muiden strategisten tavoitteidemme saavuttamista ja kasvaa yhä merkittävämmäksi digitalisaatiosiirtymän konsulttiyritykseksi Euroopassa.

Tutustu vuosikertomuksemme yhteydessä julkaistuun vastuullisuusraporttiimme:

ethical digital

vastuullisuus

Kristiina Härkönen

Chief Sustainability Officer

Kristiina työskentelee Goforella kestävän kehityksen johtajana – unelmatyössään. Hän uskoo, että teknologia ja digitalisaatio voivat olla merkittäviä tekijöitä aikamme isoimpien haasteiden ratkaisuissa. Samaan aikaan ne ovat usein myös haasteiden aiheuttajia. Ihmiset päättävät millä tavoilla ja keiden eduksi teknologiaa käytetään. Yritysten tulee ymmärtää vastuunsa kestävän tulevaisuuden rakentajina.

Kristiina on ollut Goforella vuodesta 2003 ja sinä aikana nähnyt yrityksen kasvun viidestä työntekijästä kansainvälisesti toimivaksi, yli tuhannen hengen organisaatioksi. Hän on työskennellyt ohjelmistokehittäjänä, arkkitehtuurin ja projektijohtamisen konsulttina sekä myynnissä ja liiketoimintajohtajana.

Takaisin ylös