Älykkäitä ratkaisuja ihmislähtöisesti

Kohti digitaalista palveluliiketoimintaa

Älykkäitä ratkaisuja ihmislähtöisesti

Kohti digitaalista palveluliiketoimintaa

Älykäs teollisuus on käyttäjälähtöistä, kestävää ja turvallista

Teollisuuden teknologiat ovat hyvin kehittyneitä. Asiakkaat odottavat yhä enemmän aikaa säästävää helppokäyttöisyyttä, ympäristöystävällisyyttä sekä turvallisuutta niin käytön kuin tietoturvan osalta.

Teollisuuden kehityksen keskiössä ovat tällä hetkellä:

Liikkuvat koneet

Tuottoa, tehokkuutta ja turvallisuutta vastuullisesti

Liikkuvan kaluston autonomia ja liitettävyys toisiin koneisiin sekä ympäristöön lisää toiminnan tehokkuutta ja helpottaa käyttäjän työtä. Koneiden älykkyyden kasvaessa dataa voidaan hyödyntää paremmin ja tämä avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia mm. maa- ja metsätalouden kaluston, kaivos- ja rakennustyömaakoneiden, satamakoneiden, laivojen ja ajoneuvojen valmistajille.

Klikkaa tästä kohti älykkäämpiä koneita

Liikkuvat koneet

Energia

Aitoa asiakaslähtöisyyttä ja innovatiivisia ratkaisuja nopeasti muuttuvassa maailmassa

Edistykselliset teknologiat luovat mahdollisuuksia toteuttaa parannuksia, joilla leikataan kustannuksia, tuotetaan kilpailuetua, varmistetaan sääntelyn noudattaminen, lisätään turvallisuutta ja reagoidaan ilmastonmuutokseen.

Klikkaa tästä kohti innovatiivisia energiaratkaisuja

Energiasektori

Laatu ja turva

Mielenrauhaa paremmalla asiakas- ja käyttäjäkokemuksella

Laatu ja turvallisuus ovat kriittisiä menestystekijöitä ensiluokkaisen asiakaskokemuksen tuottamisessa. Laadunvarmistus- ja tietoturvapalveluidemme avulla nopeutat digitaalisten palveluidesi tuloa markkinoille ja vältät kalliit toimintahäiriöt.

Klikkaa tästä mielenrauhaa

Laatu ja turva