Arek

Vanhasta konesalista modernisti pilven reunalle

Arek ja Gofore uudistivat hiljattain yhdessä eläkevakuutusyhtiöiden kanssa Käpy-projektin turvin merkittävän, aiemmin konesalipohjaisen, koneellisen ohjauksen taustajärjestelmän, jolla eläkevakuutusyhtiöt ja eläkevakuutusyhtiöiden loppuasiakkaat voivat selvittää ohjelmallisesti yksityishenkilöiden eläkettä hoitavan organisaation jatkotoimenpiteitä varten. Uudistettu palvelu korvasi vanhan koneellisen ohjauksen järjestelmän tammikuun alussa 2020.

Mikropalvelu modernisti pilven reunalla

Käpy-palvelu luotiin lähtökohtaisesti modernin palveluylläpidon ehdoilla ja on luotu mikropalveluksi skaalautuvuus ensisijaisesti mielessä Kubernetes-pohjaisen pilvialustan päälle. Projekti on merkittävä ensiaskel Arekille uudenlaisen infrastruktuurihallinnan piiriin, jossa käytetyt resurssit ja siihen liittyvät kustannukset voidaan optimoida oikean käyttötarpeen mukaisesti. Projekti toimii pilottihankkeena monille käytännön uudistuksille Arekilla ohjelmistoarkkitehtuurivalintoihin ja työkaluihin liittyen.

Ketterän kehityksen kautta laadukasta jälkeä

Arek ja Gofore kehittivät Käpy-palvelun tiiviissä yhteistyössä eläkevakuuttajien edustajien kanssa käyttäen ketterän kehityksen periaatteita. Käpy-projekti on ensimmäinen suurempi ketterän kehityksen kokonaisuus Arekilla. Tiiviin projektiosapuolien yhteistyön ja läpinäkyvyyden avulla palvelusta saatiin sisällöllisesti ja laadullisesti mahdollisimman hyvä ja asiakastarpeisiin sovitettu. Projektin laadullista näkökulmaa mahdollistettiin substanssiosaajien osallistamisella sekä kehitykseen että regressiotestauksen valmisteluun koko kehitysprojektin elinkaaren ajan.

Arek Oy on keskeisenä kumppanina eläkevakuuttajille järjestelmäkehityksessä ja tuottaa asiakkailleen luotettavia järjestelmiä, joilla on suuri yhteiskunnallinen merkitys. Digitalisaation aiheuttama nopea muutos vaatii organisaatioilta ja järjestelmiltä ketteryyttä ja uudenlaista sopeutumiskykyä. Eläkejärjestelmän murros ja teknologian nopea kehitys tarkoittavat, että jo muutamassa vuodessa ala näyttäytyy erilaisena. Järjestelmiä kehitetään Arekissa asiantuntemuksella muutokseen kiinnittyen.

Projektin kohokohdat

Infrastruktuuri konesalista pilveen

Resurssit ja kustannukset kyetään jatkossa optimoimaan oikean käyttötarpeen mukaisesti.

Ketterästi kehittäen

Palvelun laatu asiakkaille maksimoitiin läpinäkyvyyden ja sujuvan yhteistyön avulla.

Yhteiskunnalle merkittävä

Eläkejärjestelmän murroksen myötä digitaaliset muutokset heijastuvat koko alalla parissa vuodessa.

Kyvykkyydet

Näillä taidoilla ja osaamisella työ toteutettiin

  • Cloud
  • Järjestelmäkehitys ja integraatio

Ota yhteyttä!

Ari Hirvonen

Älykäs teollisuus

ari.hirvonen@gofore.com

040 5662133

Takaisin ylös