Case Fimlab

Laboratorion hoitoketjut kehittyvät ketteränä ekosysteeminä

Fimlabin ketterän palvelun taustalla on merkittävä digitaalinen ekosysteemi. Sen kehitystä ohjaava pitkän tähtäimen kokonaisarkkitehtuuri on rakennettu yhdessä Goforen kanssa.

Fimlab haluaa digitaalisella kehittämisellä mahdollistaa laboratoriotoiminnan laajentumisen ja kehittymisen asiakkaiden ehdoilla.

– Toimintamme on jatkuvasti laajentunut. Jokainen uudistushanke koskettaa paitsi työntekijöitämme, myös yli miljoonan suomalaisen terveydenhoitoa. Asioiden on tapahduttava ketterästi asiakastarpeiden kehittyessä ja myös kestävästi ja turvallisesti, kertoo liiketoiminnan kehittämisestä ja tietojärjestelmistä Fimlabilla vastaava kehitysjohtaja Esa Kärkäs.

Digitaalisten palveluiden keskiössä onkin koko asiakkaan hoitoketju tilaamisesta aina näytteiden analysointiin ja tulosten välittämiseen.

– Jatkuva muutos haastaa meitä kehittämään laboratoriopalveluita hoitoketjuja tukevana kokonaisuutena. Digitalisaation ja hoitoketjuajattelun perustana on jo viisi vuotta sitten yhdessä Goforen kanssa rakennettu tavoitetilan kokonaisarkkitehtuuri, joka kehittyy ja mukautuu toimintamme kehittymisen mukana.

Ketteryys kaiken lähtökohtana

Fimlabilla luodaan tulevaisuuden toimintamallia avoimin mielin, palvelumuotoilua ja Lean -periaatteita hyödyntäen. Kärkkään mukaan ketteryys on kaiken lähtökohta sekä palvelujen kehittämisessä että kumppaniyhteistyössä.

– Koronasta aiheutunut poikkeustila asetti ketteryytemme koetukselle, mutta olemme pärjänneet kilpajuoksussa hyvin osaavan ja sitoutuneen henkilöstön sekä yhteen hiileen puhaltavan kumppaniverkoston avulla. Olemme pystyneet sekä kehittämään uusia palveluita että ratkomaan eteen tulleita haasteita erittäin nopeasti.

Monelle ovatkin tuttuja Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen mega drive in -koronanäytteenotto ja laajalla Fimlabin toiminta-alueella toimivat Nopsa-näytteenottopisteet, joissa asioidaan jonottamatta ja aikaa varaamatta.

– Ketteryyttä olemme tavoitelleet ja sitä on myös saatu hyvin kehitettyä.

Toimittajahallinta on avain laajassa ekosysteemissä

Ketteryyden mahdollistaa kokonaisarkkitehtuurin lisäksi hyvin tiivis toimittajayhteistyö. Fimlabin kumppaniekosysteemin on tuotettava tiedosta hyötyä kaikille sidosryhmille.

– Laboratorion on integroiduttava useiden sairaanhoitopiirien, kuntien, kaupunkien ja loppukäyttäjien hoitoketjuihin. Kumppaneita on useita ja yhteistyö ekosysteemissä vaatii sekä monipuolista osaamista että sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin, kertoo Fimlab-yhteistyöstä Goforella vastaava Teemu Ala-Hynnilä.

Monitoimittajamallissa olennaista onkin luoda kaikille selkeä yhteinen tavoite.

– Meillä on selkeä suunta, jota kohti kuljemme. Gofore on auttanut meitä kehittämään kumppanihallintaa ja suuntaamaan järjestelmäkehitystä. Mielestäni olemme rakentaneet hienon kumppaniverkoston.

Kärkäs arvostaakin goforelaisten hyvää asennetta ja kovaa osaamista.

– Goforelaiset ovat asiantuntevia ja ketteriä sparraajia, joiden kanssa on hyvä ideoida ja toteuttaa asioita. Yhteistyö Goforen kanssa on meille arvokasta. Saamme heiltä tarvittaessa avuksemme sekä ohjelmistokehittäjiä että projektipäälliköitä.

Projektin kohokohdat

Check icon

Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu

Pohja tietojärjestelmäkokonaisuuden kehittämisellle.
Check icon

Kumppaniekosysteemin hallinnan ja järjestelmäkehityksen kehittäminen

Tavoitteena ketteryys.
Check icon

Osaamista tarpeeseen

Projektipäälliköt, tuotekehityksen vetäjät ja ohjelmistokehittäjät.

"Jatkuva muutos haastaa meitä kehittämään laboratoriopalveluita hoitoketjuja tukevana kokonaisuutena. Digitalisaation ja hoitoketjuajattelun perustana on jo viisi vuotta sitten yhdessä Goforen kanssa rakennettu tavoitetilan kokonaisarkkitehtuuri, joka kehittyy ja mukautuu toimintamme kehittymisen mukana."

Esa Kärkäs

Kehitysjohtaja

Fimlab

"Laboratorion on integroiduttava useiden sairaanhoitopiirien, kuntien, kaupunkien ja loppukäyttäjien hoitoketjuihin. Kumppaneita on useita ja yhteistyö ekosysteemissä vaatii sekä monipuolista osaamista että sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin."

Teemu Ala-Hynnilä

Johdon konsultti

Gofore

"Meillä on selkeä suunta, jota kohti kuljemme. Gofore on auttanut meitä kehittämään kumppanihallintaa ja suuntaamaan järjestelmäkehitystä. Mielestäni olemme rakentaneet hienon kumppaniverkoston."

Esa Kärkäs

Kehitysjohtaja

Fimlab

Vakuutuitko? Ole yhteydessä ja jutellaan lisää.