Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Perusta johtamiskulttuurin uudistumiselle luotiin yhdessä

Maailmanluokan kiertotaloustoimijan huippuasiantuntijat ansaitsevat parasta johtamista. Tästä lähtökohdasta Pirkanmaan Jätehuolto laittoi pyörät pyörimään Goforen kanssa. Puolessa vuodessa johtamiskulttuuri on uudistunut kauttaaltaan.

Perusta johtamiskulttuurin uudistumiselle luotiin yhdessä

Maailmanluokan kiertotaloustoimijan huippuasiantuntijat ansaitsevat parasta johtamista. Tästä lähtökohdasta Pirkanmaan Jätehuolto laittoi pyörät pyörimään Goforen kanssa. Puolessa vuodessa johtamiskulttuuri on uudistunut kauttaaltaan.

– Olemme kasvaneet perinteisestä jäteyhtiöstä maailmanluokan kiertotalouden asiantuntijaksi, jolla on nettopositiivinen hiilijalanjälki. Haluamme olla edelläkävijä kaikilla mittareilla ja siksi halusimme kehittää myös johtamiskulttuuriamme, kertoo Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimitusjohtaja Harri Kallio.

Johtamiskulttuurin kehittämistyöhön on tartuttu jokaisen ajattelu- ja toimintatapojen muutoksen myötä konkreettisesti teko kerrallaan.

– Kuluneen puolen vuoden aikana olemme tehneet kokonaisvaltaisen uudelleenorganisoitumisen, mikä on tarkoittanut muun muassa perinteisen johtoryhmätyöskentelyn korvaamista niin kutsutuilla arki- ja suuntaryhmillä sekä kehityskeskusteluiden muuntumista Minun suunta -keskusteluiksi, joissa keskitytään ihmisten vahvuuksiin ja mahdollisuuksiin, kuvaa henkilöstöpäällikkö Pia Räihä.

Lisäksi organisaatiokaavio on muovattu nykyisen johtamiskulttuurin mukaiseksi, etätyökäytännöt on uudistettu ja yksityis- ja työelämän yhteensovittamista on helpotettu.

Miten tämä kaikki voi tapahtua puolessa vuodessa?

Systematiikka loi pohjan johtamiskulttuurin muutokselle

Kallion mukaan johtamiskulttuurin muutoksessa on kyse strategisen ajattelun juurruttamisesta kaikille organisaation tasoille.

– Tarve uudistua koskee aivan jokaista. Näin isoon työhön ei kannata sännätä ilman suunnitelmaa, eikä sitä voi tehdä johtajiston kesken.

Pohjan luominen uudelle johtamiskulttuurille aloitettiinkin miettimällä nykytilanteen ja tulevaisuuden haasteita sekä ihmisten tarpeita ja odotuksia ensin olemassa olevan johtoryhmän kanssa, sen jälkeen keskusteluun tulivat mukaan tiimipäälliköt ja lopuksi koko henkilökunta.

– Pysyvä muutos syntyy vain kuuntelemalla henkilöstön tarpeita ja toiveita. Jokainen organisaatio on omanlaisensa, eikä valmiita malleja voi edes olla. Kyvykkyys uudistua syntyy ihmisistä, kertovat Pirkanmaan Jätehuoltoa auttaneet Goforen uudistumiskyvykkyyden ja johtajuuden valmentajat Jere Talonen ja Eeva Kiiskinen.

Räihä kokee Goforen tuoneen henkilöstön osallistamiseen tarvittavaa systemaattisuutta.

– Ilman systematiikkaa olisi syntynyt kaaos, sillä on selvää, että näin isot muutokset herättävät myös kipuilua. Yhteistyö Goforen kanssa toi muutokselle vahvan selkänojan.

Johtamiskulttuurin perusta valetaan ottamalla ihmiset mukaan systemaattisesti. Yhteistyö Goforen kanssa toi muutokselle vahvan selkänojan.

Pia Räihä, Henkilöstöpäällikkö, Pirkanmaan Jätehuolto

Johtamiskulttuurin juurtuminen ottaa aikaa

Kallion mukaan johtamiskulttuurin muutos ei ole mahdollista ilman omistajien ja hallituksen tukea, sillä suoria mitattavia tuloksia ei saavuteta hetkessä.

– Jotta ihmiset voivat innostua uusista mahdollisuuksista, strategian ja tiekartan on oltava ylätasolla selvä ja se on viestittävä ihmisille ymmärrettävästi ja innostavasti. Tuloksia odotamme vuoden -kahden päästä, kun uusi kulttuuri ja käytännöt ovat juurtuneet uomiinsa.

Tällä hetkellä sekä Kallio että Räihä pitävät suuntaa oikeana.

– Palaute on ollut rohkaisevaa. Tehdyt toimet mahdollistavat strategisten tavoitteiden saavuttamisen, sillä nyt ihmiset kokevat olevansa oikeissa tehtävissä ja pääsevänsä toteuttamaan itseään. Ja siitähän asiantuntijaorganisaation menestys on kiinni, Räihä sanoo.

Goforelle Kallio ja Räihä välittävät lämpimät kiitokset.

– Loimme yhdessä suunnan johtamiskulttuurin kehittymiselle. Goforelaiset olivat tukemme ja turvamme. Meistä pidettiin todella hyvää huolta ja meistä välitettiin. Lisäksi yhteistyö oli paitsi virkistävää, myös erittäin ammattimaista. Kun laitamme seuraavaa vaihdetta silmään, tiedämme kyllä, kehen ottaa yhteyttä.

Loimme yhdessä suunnan johtamiskulttuurin kehittämiselle. Meistä pidettiin todella hyvää huolta ja meistä välitettiin.

Pia Räihä & Harri Kallio, Henkilöstöpäällikkö & toimitusjohtaja, Pirkanmaan Jätehuolto

Yhteistyö Goforen kanssa oli paitsi virkistävää, myös erittäin ammattimaista. Kun laitamme seuraavaa vaihdetta silmään johtamiskulttuurin kehittämisessä, tiedämme kehen ottaa yhteyttä.

Harri Kallio, Toimitusjohtaja, Pirkanmaan Jätehuolto

Projektin kohokohdat

Kokonaisvaltainen muutos

Uusi johtamiskulttuuri syntyi puolessa vuodessa

Systematiikka pohjana muutokselle

Selkeä suunnitelma ihmisten osallistamiseksi muutokseen

Mahdollistaa strategian toteuttamisen

Ihmiset kokevat olevansa oikeissa tehtävissä ja pääsevät toteuttamaan itseään

Kyvykkyydet

Näillä taidoilla ja osaamisella työ toteutettiin

  • Uudistumiskyky

Ota yhteyttä!

Ville Suvanto

Digitaalinen yhteiskunta

ville.suvanto@gofore.com

040 765 6158

Takaisin ylös