Kuntaliitto

Nuorten jälkihuollon palvelupolun kuvaaminen auttoi löytämään piilevät ongelmakohdat ja valmistautumaan sote-uudistukseen

Palvelupolun kuvaamistyö toi jälkihuollon toimijat yhden pöydän ääreen ja teki nuorten äänen kuuluvaksi. Yhteen kuvaan kiteytetty palvelupolku toimii arjen työn tukena ja antaa suuntaviivat kehitystyölle, jonka tavoitteena on tukea nuorten hyvää arkea ja itsenäistä elämää.

Nuorten jälkihuollon palvelupolun kuvaaminen

Palvelupolun kuvaamistyö toi jälkihuollon toimijat yhden pöydän ääreen ja teki nuorten äänen kuuluvaksi. Yhteen kuvaan kiteytetty palvelupolku toimii arjen työn tukena ja antaa suuntaviivat kehitystyölle, jonka tavoitteena on tukea nuorten hyvää arkea ja itsenäistä elämää.

Jälkihuollolla tarkoitetaan kokonaisvaltaista tukea, jota tarjotaan lapselle tai nuorelle sijaishuollon tai pitkän avohuollon sijoituksen päätyttyä. Sen tarkoituksena on helpottaa lapsen kotiutumista sijaishuollosta tai auttaa aikuistuvaa nuorta saavuttamaan riittävät valmiudet itsenäisen elämän aloittamiseen. Toiminnalla on merkittävä rooli nuorten syrjäytymisriskin pienentämisessä, mutta yhdenmukaista ja kaikkien alan toimijoiden jakamaa tulevaisuuskuvaa sen kehittämiseen on ollut haastavaa hahmottaa.

– Halusimme löytää ja sanoittaa ongelmakohdat, joihin meidän on tartuttava sote-uudistuksen käynnistämässä murroksessa, kertoo Kuntaliiton erityisasiantuntija Maria Salenius.

Tehtävä ei ollut yksinkertainen. Jälkihuollon palveluverkko on monisyinen kokonaisuus, jossa on mukana monta eri toimijaa ja palvelua. Myös nuorten elämäntilanteet ovat keskenään hyvinkin erilaisia.

Työpajoissa törmäytettiin nuorten kokemus ja asiantuntijoiden näkemys

Goforen johdolla Kuntaliitto lähti hahmottelemaan nuorten jälkihuollon palvelupolkua teematyöskentelyn keinoin. Goforen fasilitoimiin etätyöpajoihin osallistui monipuolinen joukko jälkihuollon parissa työskenteleviä asiantuntijoita aina nuorisolääkäreistä Kelan edustajiin. Asiantuntijoiden kokemusten lisäksi hyödynnettiin Pesäpuu-yhdistyksen koostamaa aineistoa, joka sisälsi nuorille järjestetyissä ryhmäkeskusteluissa esiin tulleita ajatuksia jälkihuollon haasteista ja puutteista.

– Yksi Goforen vahvuuksista oli nuorten ryhmäkeskusteluista saadun aineiston yhdistäminen asiantuntijoiden näkemyksiin. Kaikkiaan materiaalia oli niin paljon, että ilman Goforea osa olisi saattanut jäädä hyödyntämättä, Maria Salenius kiittää.

Jälkihuollon huoneentaulu antaa askelmerkit arkeen ja tuleville hyvinvointialueille

Projektin lopputuloksena syntyi yhteen kuvaan kiteytetty jälkihuollon palvelupolku. Visualisointi nostaa esiin eri ikävaiheissa ja tilanteissa olevan lapsen tai nuoren ydinkysymykset ja tarpeet ratkaisuineen. Se tekee näkyväksi myös jälkihuollon eri toimijat palveluineen sekä nivelkohdat, joissa riski polun katkeamiseen on kaikkein suurin. Mukana on myös sekä nuorten että asiantuntijoiden kokemus hyvän jälkihuollon edellytyksistä ja esimerkiksi johtamiseen liittyviä näkökulmia.

– Moniammatillinen näkemys tiivistyi kompaktiksi esitykseksi, joka muistuttaa toimimaan nuoren ehdoilla. Nuoren polulla tärkeintä on jatkuvuus, ja sitä on rakennettava nuoresta itsestään ei organisaatioista lähtien, Goforen palvelumuotoilija Minna Vänskä summaa.

Lisäksi kunnat saivat käyttöönsä tukimateriaalin, johon koottuja valmiita kysymyksiä ne voivat hyödyntää oman toimintansa kriittisessä tarkastelussa sekä kehittämisessä.

­– Jälkihuollosta on puhuttu paljon, mutta nyt koko kokonaisuus ja kehittämiseen liittyvät tulevaisuuden haasteet on tehty näkyväksi. Saimme konkreettisen työkalun, jota jälkihuoltoa tekevät työntekijät voivat hyödyntää arjen työssään. Sen avulla voimme myös virittää yhteiskunnallista keskustelua aiheen tiimoilta, Maria Salenius toteaa.

– Halusimme kumppaniksi toimijan, jolla on vahva osaaminen palvelumuotoilusta ja hyvä ymmärrys palveluiden kokonaisuudesta sekä sote-uudistuksesta. Yhteistyö Goforen kanssa oli joustavaa, ja heistä välittyi asiantuntevuus ja idearikkaus. Se toi ison arvon tähän projektiin.

Halusimme kumppaniksi toimijan, jolla on vahva osaaminen palvelumuotoilusta ja hyvä ymmärrys sosiaali- ja terveysalasta sekä käynnissä olleesta sote-uudistuksesta. Yhteistyö Goforen kanssa oli joustavaa, ja heistä välittyi asiantuntevuus ja idearikkaus. Se toi ison arvon tähän projektiin.

Maria Salenius, Erityisasiantuntija, Kuntaliitto

Projektin kohokohdat

Tavoite

Kirkastaa jälkihuollossa olevan nuoren palvelupolku sekä tunnistaa siihen liittyvät haasteet ja kehityskohdat.

Lähestymistapa

Työpajamuotoisella teematyöskentelyllä tuotiin yhteen sekä asiantuntijoiden että nuorten näkemykset.

Lopputulema

Palvelupolku kiteytettiin helposti silmäiltäväksi kuvaksi, joka auttaa arjen työn suunnittelemisessa, kehittämisessä ja tekemisessä.

Kyvykkyydet

Näillä taidoilla ja osaamisella työ toteutettiin

  • Palvelumuotoilu

Sote-uudistus edessä?

Kokonaisvaltainen kokemuksemme sote-uudistuksen valmisteluvaiheen tuesta on käytettävissäsi. Konseptiemme avulla viet sote-uudistuksen maaliin niin hyvinvointialueilla kuin kunnissa.

Tutustu sote-tukipakettiimme

Ota yhteyttä!

Ville Suvanto

Digitaalinen yhteiskunta

ville.suvanto@gofore.com

040 765 6158

Saatat olla kiinnostunut myös seuraavista asiakastarinoistamme

Takaisin ylös