Lantmännen Feed

Onnellinen lehmä lypsää enemmän.

Gofore on mukana kehittämässä maatalouden palveluita yhdessä Lantmännen Feedin kanssa. Lantmännen Feed tuottaa eläinrehua, mutta se haluaa olla myös luomassa hyvinvointia maitotiloille ja kalankasvattamoille. Maatalouden arkea tarkkaillaan ja optimoidaan mittareilla, jotka perustuvat tuotannosta kerättävään tietoon. Numerotietoa arjen sujumisesta on saatavilla paljon, mutta sen hyödyntäminen on ollut hajanaista.

Internet of Farming (IoF) jalostaa tietoa tuotannosta

Gofore on mukana kehittämässä maatalouden palveluita yhdessä Lantmännen Feedin kanssa. Lantmännen Feed tuottaa eläinrehua, mutta se haluaa olla myös luomassa hyvinvointia maitotiloille ja kalankasvattamoille. Maatalouden arkea tarkkaillaan ja optimoidaan mittareilla, jotka perustuvat tuotannosta kerättävään tietoon. Numerotietoa arjen sujumisesta on saatavilla paljon, mutta sen hyödyntäminen on ollut hajanaista.

Kaikella kerätyllä tiedolla on merkitystä vasta silloin, kun se johtaa toiminnan muutokseen kasvatuksessa. Sekä eläimet että ympäristö voivat paremmin, kun ravinnon määrä on eri olosuhteissa ja kasvun vaiheissa oikea. Tätä kaikkea on Internet of Farming (IoF) käytännössä.

Onnellinen lehmä lypsää enemmän

Yhdessä maitotilallisten kanssa selvitettiin, millaisista työkaluista on apua tuottavuuden nostamisessa. Tuotostutka-palvelukonseptin avulla maitotilojen tuottavuus nousi 6 %. Lehmien aktiivisuutta ja syömistä seurataan samankaltaisella teknologialla, jota löytyy aktiivisuusrannekkeista ja muista älylaitteista.

Myös kalojen kasvunseurantaan ja ruokinta-annosten määrittämiseen on nyt tarjolla yhtenäinen työkalu. Manuaalisen laskennan sijaan kasvattamoissa voidaan hyödyntää mobiilia Kasvuluotain-appia kalamassan kasvussa ja optimaalisen ruokinta-annoksen määrittämisessä.

”Olemme Goforen avulla saaneet muilta toimialoilta näkökulmaa siihen, miten todellisia asiakastarpeita tunnistetaan.” – Ilmo Aronen, Tutkimusjohtaja, Lantmännen Feed

Olemme Goforen avulla saaneet muilta toimialoilta näkökulmaa siihen, miten todellisia asiakastarpeita tunnistetaan.

Ilmo Aronen, Tutkimusjohtaja, Lantmännen Feed

Digitaalisuus antaa lisää tietoa pinnan alta

– Kalankasvattajat saavat parempaa ymmärrystä siihen, mitä pinnan alla tapahtuu ja miten kalojen kasvu kehittyy, kertoo Senior business designer Mikko Nurmi Goforelta.

Kalaa kasvatetaan hyvin vaihtelevissa olosuhteissa saaristossa ja sisävesillä. Digitaaliset työkalut voivat helpottaa kasvatusolosuhteiden seurantaa ja muutoksiin reagoimista.

Lantmännen Feedin tutkimustoiminta on perinteisesti keskittynyt rehutuotannon biologiseen tutkimukseen. Nyt tutkittu tieto on kerryttänyt ymmärrystä asiakaskokemuksesta ja sen merkityksestä liiketoiminnassa.

Projektin kohokohdat

Tiedon vieminen käytäntöön

Tiedolla on merkitystä vasta silloin, kun se johtaa toiminnan muutokseen kasvatuksessa.

Oikein valitut työkalut

Tuotostutka-palvelukonseptin avulla maitotilojen tuottavuus nousi 6 %.

Kustannustehokas ratkaisu

Yli 200 maitotilan käyttämästä ratkaisusta koituu tiloille 0€ lisäkustannuksia.

Kyvykkyydet

Näillä taidoilla ja osaamisella työ toteutettiin

  • Palvelumuotoilu
  • Liiketoimintamuotoilu
  • Käyttökokemussuunnittelu
  • Digitaalisen murroksen johtaminen
  • Data ja AI
  • Kyberturvallisuus

Recoding Podcast: Internet of farming

Keskustelimme tutkimusjohtaja Ilmo Arosen kanssa maatalouden digitalisoitumisesta. Mitä ovat Internet of Farming ja rehubisneksen disruptio?

Kuuntele jakso tai lue tiivistelmä tästä linkistä.

Ota yhteyttä!

Tatu Hautala

Managing Director, Gofore Germany

tatu.hautala@gofore.com

+49 173 761 3881

Takaisin ylös