POP Pankki

Ajantasainen tilannekuva mahdollisti testauksen toimintatapojen sekä mobiilitesti­automaatioratkaisun kehittämisen

Nykytila-analyysista ketterien toimintatapojen kehittämiseen ja mobiilitestauksen testiautomaatioratkaisun toimittamiseen puolessa vuodessa.

Ajantasainen tilannekuva mahdollisti testauksen toimintatapojen sekä mobiilitestiautomaatioratkaisun kehittämisen.

Nykytila-analyysista ketterien toimintatapojen kehittämiseen ja mobiilitestauksen testiautomaatioratkaisun toimittamiseen puolessa vuodessa.

POP Mobiili on POP Pankin asiakkaiden tärkein digitaalinen asiointikanava, jonka kehittämiseen on panostettu merkittävästi. Mobiilipankin toiminnallisuuksien laajentuessa on myös testauksen määrä kasvanut jatkuvasti ja laadunvarmistuksen kehittäminen kokonaisvaltaisesti tuli ajankohtaiseksi.

POP Pankki valitsi Goforen selkeän ehdotuksen vuoksi, jossa luvattiin selvittää ensin nykytila ja lähteä rakentamaan tämän jälkeen palvelumuotoisesti ratkaisuja paitsi testiautomaation, myös laadun hallinnan parantamiseksi osana mobiilin ketterää kehitysmallia.

Projektin alussa lähdettiin selvittämään nykytilanteen kipukohtia ja vahvuuksia nykytila-analyysin avulla, sekä POP Pankin, että toimittajan näkökulmasta. Tavoitteena oli virtaviivaistaa kehitysprosesseja, lisätä näkyvyyttä ja kehittää POP Pankin testiautomaatiokyvykkyyttä. Haastattelujen ja pohjamateriaalien tutkimisen tuotoksena syntyi yli viisikymmentä konkreettista toimenpidettä puolen vuoden ajalle ajoitetulle tiekartalle. Toimenpiteitä lähdettiin edistämään yhdessä POP Pankin ja toimittajan kanssa kahta eri polkua pitkin, joista toinen oli testiautomaatio ja toinen testauksen hallinnan ketterät käytännöt.

Testauksen hallinnan ketterät käytännöt

Lähtökohtana oli, että toimittajalla oli käytössä ketterät käytännöt itse kehityksessä mutta julkaisusykli noudatti vesiputousta. Yleisesti vesiputousmallilla tarkoitetaan sitä, että asiakas pääsee testaamaan lopputuotoksia vasta kun julkaisu on suunniteltu, toteutettu ja testattu kokonaisuudessaan toimittajalla ja julkaisuversio katsottiin toimittajalla valmiiksi. Prosessi aiheutti viivästyksiä julkaisuihin mikäli sisällöistä löytyi muutettavaa tai vaatimuksia oli tulkittu eri tavalla. Käytäntöjen lisäksi viilattiin käytössä olevien työkalujen prosesseja niin, että ne oli mahdollista ottaa käyttöön myös toimittajan puolella. Lopputuloksena POP Pankki saatiin tuotua lähemmäksi toteutusta, siten että testaukseen saatiin yksi toiminnallisuus kerrallaan kokonaisen julkaisun sijaan.

Testiautomaatio

Kevyillä, enemmän itse kyvykkyyteen keskittyvillä, demoilla voitiin todentaa valittujen testiautomaatiotyökalujen sopivan kohdesovelluksen automatisoimiseen. Tehtyjen havaintojen pohjalta valitut menetelmät olivat sopivat ja systemaattinen testitapausten automatisointityö voitiin aloittaa. Testitapausten implementointityön kanssa samanaikaisesti rakennettiin ajoympäristöä testiautomaatiolle ensimmäistä varsinaista implementointiyötä kuitenkin priorisoiden. Testiautomaation lähdekoodi ja versionhallinta rakennettiin Bitbucketiin yhteiskäyttöä ja jatkon ylläpitoa varten. Riittävän mobiililaitekattavuuden varmistamiseksi käyttöön otettiin myös kaupallinen laitefarmi-ratkaisu fyysisten mobiililaitteiden lisäksi. Käyttöönoton jälkeen testiautomaation ajoympäristö dokumentoitiin ja sille luotiin selkeät käyttöohjeet ajatuksella, että kuka tahansa voi jatkossa hyödyntää ympäristöä ja ajaa siellä vapaasti testejä aina halutessaan.

Testiautomaation avulla POP Pankki saa aiempaa ketterämmin uusia toiminnallisuuksia testaukseen ja sitä kautta testauksen tekemiä havaintoja aktiiviseen työstöön hyvin varhaisessa vaiheessa. Testiautomaation ajoympäristö on sekä testauksen, että kehityksen käytettävissä. Testiautomaation regressiotestisetti kattaa pääosan sovelluksen tämänhetkisistä toiminnallisuuksista ja testiautomaatioajoja voi ajaa kuka tahansa milloin tahansa.

Yhteistyö Goforen kanssa oli hyvää ja asioista voitiin keskustella avoimesti ja hyvässä hengessä myös haasteiden edessä. Toimeksiannon ruusut ja risut käytiin lopuksi vielä läpi retrospektiivin muodossa ja näistä opittiin puolin ja toisin.

Pasi Johansson, Tiimipäällikkö, kanavat ja palvelut, POP Pankki

Projektin kohokohdat

Testauksen hallinta

Testauksen hallinnan ketterät käytännöt nopeuttivat palautteen saamista ja paransivat toimitusten laatua

Testiautomaatio

Testiautomaatio mobiiliympäristössä saatiin käytännön demoilla käyttöön erittäin nopeasti

Regressiotestaus

Testiautomaation regressiotestit kattavat pääosan sovelluksen tämän hetkisistä toiminnallisuuksista ja ajoja voi suorittaa kuka tahansa

Kyvykkyydet

Näillä taidoilla ja osaamisella työ toteutettiin

Ota yhteyttä!

Ville Suvanto

Digitaalinen yhteiskunta

ville.suvanto@gofore.com

040 765 6158

Saatat olla kiinnostunut myös seuraavista asiakastarinoistamme

Takaisin ylös