VR Fleetcare

Uusien työtapojen juurruttaminen

VR FleetCare on rautatiekaluston kunnossapito- ja modernisaatiopalveluita tarjoava asiantuntijayritys, joka tarjoaa yli 1000 raidekaluston huippuasiantuntijan avulla palveluita sekä VR:lle että asiakkaille Pohjoismaissa ja Baltiassa.

Haaste

Miten varmistetaan uusien toimintamallien mukainen toimintatapa läpi organisaation ja sen kautta hyötyjen toteutuminen

VR FleetCare on ottamassa vaiheistetusti uuden ERP-järjestelmän ja uudet toimintamallit käyttöön koko 1000 hengen organisaatiossaan. Hankkeessa tunnistettiin alusta asti, että keskiössä on ihmisten työtapoihin liittyvät muutokset, joita teknologia on tukemassa.

”Kaikki oppivat järjestelmän käytön, mutta se miten toimintamallit, roolit ja asenne muuttuvat, on ratkaisevaa”, sanoo hankejohtaja Sirpa Creutz.

Hankkeessa halutiin varmistaa, että ihmiset ymmärtävät, haluavat ja osaavat toimia uudella tavalla ja rakentaa samalla muutospositiivisuutta. Keskeisessä roolissa tässä ovat esihenkilöt ja paikalliset muutoksen läpivientiin ja tukeen nimetyt henkilöt. Heidät on otettu vahvasti mukaan muutokseen jo läpiviennin aikana, jotta voidaan varmistaa paikallinen tuki myös hankkeen jälkeen muutosten juurruttamisen ja jatkuvan parantamisen vaiheessa. Toimitusketjun liiketoimintajohtaja Ilari Laakso kertoo hankkeesta, että säännöllinen viestintä ja osallistaminen paransivat ihmisten edellytyksiä toimia uudella tavalla muutoksessa.

Kaikki oppivat järjestelmän käytön, mutta se miten toimintamallit, roolit ja asenne muuttuvat, on ratkaisevaa.

Sirpa Creutz, hankejohtaja, VR FleetCare

Ratkaisu

Muutoksen suunnittelu, läpiviennin tukeminen ja muutososaamisen kehittäminen

Goforen muutoksen asiantuntija tukivat hanketta noin kahden ja puolen vuoden ajan monelta näkökulmalta. Gofore auttoi liiketoimintoja ja hankejohtoa laatimaan suunnitelman muutosten läpivientiin ja on toteuttanut systemaattisesti yhdessä sovittuja muutosjohtamisen toimenpiteitä.

Sirpa Creutzin mukaan keskustelu kaikista esille tulevista asioista oli avointa ja rehellistä molemmin puolin. Tärkeässä roolissa oli muutoksen konkretisointi eri sidosryhmille ja näiden viestien eteenpäin vieminen yhdessä johdon ja esihenkilöiden kanssa.

Lisäksi Gofore rakensi Train the Trainer -toimintamallin. Organisaatiossa koettiin tärkeänä, että oma henkilöstö valmentaa ja kouluttaa, jolloin osaamisen tuki myös jää käyttöön käyttöönoton jälkeen. Gofore valmensi esihenkilöitä ja muita avainhenkilöitä muutosten läpiviennissä. Tästä osaamisesta on hyötyä meneillään olevien muutosten lisäksi myös jatkossa seuraavien muutosten läpiviennissä.

”Täydellistä kumppanuutta saman tavoitteen eteen, syväluotavaa yhdessä tekemistä. Goforella on välineitä auttaa viemään muutosta eteenpäin”, Sirpa Creutz sanoo.

TULOS

Muutoskyvykkäämpi organisaatio ja paikallinen tuki käyttöönotoille

VR FleetCaren toimitusketjun liiketoimintajohtaja Ilari Laakson mukaan säännöllinen ja käytännönläheinen viestintä ja ihmisten osallistaminen paransivat ihmisten muutosvalmiutta ja kyvykkyyksiä toimia uudella tavalla. Ne ovat nostaneet esiin ihmisten arkeen liittyviä haasteita, joihin on pystytty tarttumaan ennen käyttöönottoja. Gofore vahvisti ja kehitti VR FleetCaren muutosjohtamisen osaamista, joka on jokaisen muutoksia läpivievän esihenkilön ja asiantuntijan tärkeä työelämätaito.

Täydellistä kumppanuutta saman tavoitteen eteen, syväluotavaa yhdessä tekemistä. Goforella on välineitä auttaa viemään muutosta eteenpäin.

Sirpa Creutz, hankejohtaja, VR FleetCare

Projektin kohokohdat

Haaste

Miten varmistetaan uusien toimintamallien mukainen toimintatapa läpi organisaation ja sen kautta hyötyjen toteutuminen.

Ratkaisu

Muutoksen suunnittelu, läpiviennin tukeminen ja muutososaamisen kehittäminen.

Tulos

Muutoskyvykkäämpi organisaatio ja paikallinen tuki käyttöönotoille.

Yhteistyö numeroina

  • 1000+ VR FleetCaren asiantuntijaa
  • 2,5 vuotta yhteistyötä muutosjohtamisessa

Projektissa käytetyt taidot

Ota yhteyttä

Ari Hirvonen

Älykäs teollisuus

ari.hirvonen@gofore.com

040 5662133

Takaisin ylös