Blogi 8.12.2022

Digitalouden vallankumous on täällä

Digitaalinen yhteiskunta

Kiva kun löysit tämän artikkelin! Se sisältää varmasti hyvää tietoa, mutta pidäthän mielessä, että se on kirjoitettu 2 vuotta sitten.

Yrittäjällä on paljon vastuita omien ydintoimintojensa lisäksi. Jos ajatellaan, että yrittäjällä olisi vaikkapa sukkatehdas, jossa kudotaan villasukkia, ei riitä, että sukkia tehdään, markkinoidaan ja myydään. Sukkien tuotoista maksetaan verot, työntekijöille vakuutus, sosiaalimaksut ja eläkkeet ja niin edelleen.

Maailmanlaajuisesti digitalisaatio on tuonut mukanaan huikeita mahdollisuuksia yritystoiminnalle. Alustatalous on mullistanut sen, kuinka yritystoimintaa tehdään. Alustojen kautta mikroyrittäjät löytävät maailmanlaajuisen asiakaskunnan. Kuitenkin viranomaiset ovat näihin päiviin asti olleet sidottuja niin sanotun vanhan maailman malliin, jossa yrityksellä ei ole samoja toimintamahdollisuuksia kuin alustataloudessa. Nyt on tullut aika yhdistää digitalisaatio ja byrokratia saumattomaksi kokonaisuudeksi.

Mikä siis on tämä taikakeino, jolla yrittäjän arkea voidaan helpottaa ja edistää digitalisaation keinoin?

Digitaloudella tarkoitetaan kokonaisuutta, jossa kaikki liiketapahtumat perustuvat koneluettavaan tietoon. Digitaloudessa verkkolaskut, sähköiset kuitit ja ylipäätään yrityksen taloustiedot liikkuvat eri sidosryhmien välillä saumattomasti, automaattisesti, reaaliaikaisesti ja turvallisesti. Tämä tarkoittaa verkkolaskutusta, e-kuitteja ja sähköisten talouspalveluiden integroitumista – myös pienille yrityksille. Talouden digitalisaatio helpottaa yritysten taloudenhoitoa, veronmaksua ja muuta byrokratiaa. Viranomaisvelvoitteet täyttyvät automaattisesti, joten yrittäjä voi keskittyä ydintekemiseensä. Viranomaisten tavoitteena on puolestaan kerätä veroja tehokkaammin ja helpommin sekä hallita raportointia vahvemmin. Vastaavasti yrittäjälle koko muutoksen juju on se, että byrokratia kevenee ja kynnys ylipäätään yrityksen perustamiseen madaltuu.

Onko real time economy eli yrityksen digitalous yhtä suuri vallankumous kuin alustatalous? Väitän, että on. Yrittäjäksi ryhtymisestä tulee todennäköisesti houkuttelevampaa, kun kynnys tarttua yritysideaan ja yrityksen perustamiseen helpottuu. Näin saamme uusia ideoita ja yrityksiä markkinoille. Taloudellinen toimeliaisuus taas heijastuu meidän kaikkien hyvinvointiin positiivisesti.

Gofore on mukana rakentamassa Yrityksen digitalouden palveluita yhdessä PRH:n, Verohallinnon ja Valtiokonttorin kanssa. Konsultoimme eri liiketalouden osa-alueilla, olemme mukana varmistamassa turvallista datan käsittelyä, unohtamatta palvelumuotoilua ja designia.

Lisää hankkeesta voit lukea osoitteesta: yrityksendigitalous.fi 

Digital Society

digitalisaatio

real time economy

RTE

yrityksen digitalous

Erno Holmberg

Kirjoittaja on Goforen avain­asiakkuus­vastaava, joka harrastaa instagramissa kitaransoittoa ja pyrkii näin luomaan viihtymisen kulttuuria ympärilleen.

Takaisin ylös