Blogi 26.11.2021

Gofore luo mallin eettisen toiminnan kehittämiseen ensimmäisenä teknologia-alalla Suomessa

Kiva kun löysit tämän artikkelin! Se sisältää varmasti hyvää tietoa, mutta pidäthän mielessä, että se on kirjoitettu 3 vuotta sitten.

Mediatiedote 29.11.2021

Vastuullisuuden toteutuminen yrityksessä edellyttää, että koko työyhteisöllä on osaamista, tukea ja arjessa mahdollisuuksia toimia eettisesti kestävällä tavalla. Tämä on tavoite, josta lähtee liikkeelle digitalisaation asiantuntijayritys Goforen ja asiantuntijayritys CoHumansin uraauurtava kehittämishanke. Hankkeessa luodaan – ensimmäistä kertaa Suomessa – malli työyhteisön eettisen toiminnan kehittämiseen teknologia-alalla. Kehittämistyön uutuusarvosta ja yhteiskunnallisesta merkityksestä kertoo myös Työsuojelurahaston hankkeelle myöntämä tuki.  

Goforen ja CoHumansin tavoitteena on muodostaa kattava käsitys siitä, mitä työyhteisön eettinen toiminta teknologiayrityksessä käytännössä on ja miten sitä konkreettisesti vahvistetaan. Tuloksena syntyy eettisen toimintakyvyn malli: sen avulla vahvistetaan Goforen eettisen toiminnan tietoja ja taitoja, mutta myös yhteisöllisen ja rakenteellisen tason edellytyksiä eettiselle kestävyydelle. Hankkeella halutaan vahvistaa Goforen asemaa alansa vastuullisena ja näkemyksellisenä edelläkävijänä ja tukea goforelaisen työelämän laatua.

Eettisellä kestävyydellä yhteiskunnallinen painoarvo

Digitaalisen muutoksen asiantuntijoilla on merkittävä eettinen vastuu. Se ei kuitenkaan tarkoita pelkästään digitalisaatioon usein julkisessa keskustelussakin liitettyjen eettisten uhkien torjumista. Eettinen digitaalinen muutos tarkoittaa goforelaisille olennaisesti myös sitä, että digitalisaatiosta etsitään mahdollisuuksia yhteiskunnan kestävyyshaasteiden ratkomiseen.  

”Teknologiayrityksissä tekoälyn ja datan etiikasta keskustellaan onneksi jo paljon. Keskustelussa on kuitenkin vielä liian harvoin päästy julistuksista ja ohjeistoista siihen, mitä käytännön etiikka teknologia-alalla on. Gofore on organisaationa sitoutunut siihen, että lupauksemme eettisen digitaalisen maailman rakentamisesta tulee osaksi arkeamme. Pidän erityisen arvokkaana projektissa tehtävää poikkitieteellistä yhteistyötä CoHumansin etiikan alan asiantuntijoiden kanssa. Uskon, että isot globaalit haasteet ratkaistaan ainoastaan eri alojen yhteistyöllä”,  sanoo Goforen kestävän kehityksen johtaja Kristiina Härkönen 

Eettisen toimintakyvyn kehittämishanke on jatkoa Goforen ja CoHumansin aiemmalle yhteistyölle. Yhteistyön tuloksena on jo syntynyt Goforen eettinen ohjeistusCode of Ethics. Lisäksi yritykset ovat toteuttaneet yhteistyössä mm. uusia sisältöjä tekoälyn etiikan valmennuksiin sekä analyysityökaluja uusien asiakasprojektien sekä edistyneen data-analytiikan eettiseen arviointiin.  

Keinoja vastuullisuustyöhön 

CoHumansin toimitusjohtaja, eetikko Anna Seppänen näkee hankkeessa ratkaisuja moniin työelämän konkreettisiin haasteisiin. 

”Goforen ajattelutavassa uraauurtavaa on se, että eettisen toiminnan myötä vastuullisuus tulee koko henkilöstön asiaksi. Tämä on tapa, jolla itsenäistä asiantuntijatyötä tekevien ammattilaisten organisaatiossa vastuullisuutta tuleekin lähestyä. Eettisen toimintakyvyn kehittämisen hanke antaa goforelaisille myös välineitä tukea Goforen asiakasorganisaatioita ja kumppaneita etiikan näkökulman huomioimisessa ja kestävyyshaasteiden ratkaisemisessa.” 

Vastuullisuustyön lisäksi työyhteisön eettinen toimintakyky liittyy kiinteästi myös työelämän laatuun. Eettisyyteen panostaminen tarkoittaa myös esimerkiksi kunnioittavan, psykologisesti turvallisen vuorovaikutuskulttuurin kehittämistä.  

”Luomme Goforen kanssa konkreettisia väyliä kohti merkityksellistä, inhimillisesti kestävää työelämää”, Anna Seppänen sanoo.   

Työsuojelurahasto rahoittaa tutkimus- ja kehittämishankkeita, joissa kohennetaan suomalaisen työelämän laatua uusimpaan tutkimustietoon pohjautuen. TSR:n tehtävänä on edistää työturvallisuutta ja -terveyttä, työelämän suhteita sekä tuottavuutta kotimaisessa työelämässä.  Eettisen toimintakyvyn kehittämishanke on saanut Työsuojelurahastolta kehittämisavustusta 27 000 euroa.

Lisätietoja: 

Kristiina Härkönen, kestävän kehityksen johtaja, Gofore Oyj
p. 040 742 3411
kristiina.harkonen@gofore.com 

Anna Seppänen, toimitusjohtaja, eetikko, tutkija, Cohumans Oy
p. 040 748 0005
anna@cohumans.fi

Vastuullisuus Goforella 

Kristiina Härkönen, Goforen kestävän kehityksen johtaja
Lataa kuva

CoHumans-tiimi: Anna Seppänen (vas.), Jenni Spännäri, Anne Birgitta Pessi ja Anni Heliste.
Lataa kuva

etiikka

Gofore Oyj

Takaisin ylös