Gofore rakentaa eettistä digitaalista maailmaa

Olemme tienraivaajia maailmaan, joka on samaan aikaan digitaalinen ja eettinen. Maailmaan, jossa yritykset tuottavat voittoa, mutta niiden olemassaololla on myös suurempi tarkoitus. Gofore on olemassa palvellaksemme kaikkia sidosryhmiään – asiakkaita, työntekijöitä, omistajia, yhteiskuntia, sekä koko planeettaa.

Autamme ja haastamme asiakkaitamme löytämään uusia ajattelu- ja toimintamalleja, jotka muuttavat maailmaa paremmaksi. Olemassaolomme ydin on, että kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus. Haluammekin toimia esimerkkinä yrityksestä, jonka toiminnassa yhdistyvät menestyvä liiketoiminta ja kokonaisvaltainen vastuullisuus.

Olemme tunnistaneet Goforen toiminnan kannalta neljä olennaisinta vastuullisuusteemaa: kädenjälki asiakkaidemme kautta, vastuullisuus työnantajana, työmme tulosten eettisyys ja ympäristöystävällisyys sekä hyvä yrityskansalaisuus. Olemme johtaneet olennaisimmat vastuullisuusteemat YK:n kestävän kehityksen tavoitteista. Lisäksi olennaisuusarviointimme sisältää määrittelemämme tärkeimmät sidosryhmät ja heille keskeiset vastuullisuustavoitteet.

Lisätietoa saat tutustumalla vastuullisuusraporttiimme alla.

Vastuullisuusraportit

5/03/2021 Vastuullisuusraportti 2020 (PDF)
13/03/2020 Vastuullisuusraportti 2019 (PDF)

Kädenjälki asiakkaidemme kautta

Sanotaan, että digitalisaatio muuttaa maailmaa. Mutta yksinään digitalisaatio ja teknologia eivät muuta mitään. Kaiken muutoksen ytimessä ovat ihmiset. Me uskomme, että todellinen muutos tapahtuu, kun päätämme hyödyntää teknologiaa paremman tulevaisuuden rakentamiseen. Teknologia itsestään on neutraalia, merkitystä on ainoastaan sillä mihin asioihin ja millä tavalla sitä valitsemme käyttää.

Tuotamme teknologian ja digitalisaation kehittyessä asiakkaillemme ratkaisuja, jotka vievät heidän toimintaansa entistä kestävämpään ja vastuullisempaan suuntaan. Edistämme ratkaisuillamme esimerkiksi kiertotaloutta, keinoälyn soveltamista sekä datan eettistä käyttöä.

Tuomalla lukuisilla eri toimialoilla toimiville asiakkaillemme uusia, kestävää kehitystä tukevia teknologisia innovaatioita ja ajattelumalleja sekä käymällä aiheesta keskustelua, Goforella on mahdollisuus edistää kestävän kehityksen tavoitteita merkittävällä tavalla.

Vastuullisuus työnantajana

Intohimonamme on digitalisaatio, mutta sen keskiössä on ihminen. Vahvuutenamme on monimuotoinen joukko eri alojen asiantuntijoita, joille haluamme tarjota parhaat mahdollisuudet kehittyä ja kukoistaa, sekä työssä, että sen ulkopuolella. Uskomme, että ihminen on luovimmillaan, kun työ ja muu elämä ovat tasapainossa ja tukevat toisiaan.

Työntekijämme ovat tärkein voimavaramme, ja haluamme olla heille paras mahdollinen työnantaja ja työyhteisö. Olimme esimerkiksi Suomen paras ja Euroopan toiseksi paras työpaikka Great Place to Work® -tutkimuksessa vuonna 2017. Keväällä 2020 Culture Amp -työkalulla tekemämme tutkimuksen mukaan lähes 90 prosenttia goforelaisista suosittelisi Goforea erinomaisen työpaikkana. Gofore oli erityisen ansiokas seuraavissa teemoissa: työn ja vapaa-ajan tasapaino, työnjoustavuus erilaisissa elämäntilanteissa sekä itsenäinen työskentely ja autonomia.

Kannustamme työntekijöitämme yhtiön omistajiksi, ja vuonna 2019 noin 57 prosenttia goforelaisista omisti yhtiön osakkeita.

Työmme tulosten eettisyys ja ympäristöystävällisyys

Kaikella ihmisten toiminnalla on aina sekä positiivisia, että negatiivisia vaikutuksia. Tärkeintä on tiedostaa nämä, maksimoida hyvät vaikutukset ja minimoida huonot. Tähän tarkoitukseen olemme kehittäneet Good Growth -mallin, joka etsii vastauksia siihen, miten pystymme yhä paremmin arvioimaan ja mittaamaan työmme vaikutuksia ympäristöön, yhteiskuntaan ja talouteen.

Katsomme velvollisuudeksemme löytää vastauksia tiedon hallintaan ja tietosuojaan liittyviin eettisiin kysymyksiin. Mikäli havaitsemme työmme aiheuttavan välillisi tai välittömiä negatiivisia yhteiskunnallisia tai ympäristövaikutuksia, nostamme asian asiakkaamme tietoisuuteen ja etsimme uusia ratkaisuja.

Koko henkilöstömme on sitoutunut pienentämään Goforen ympäristöjalanjälkeä. Esimerkiksi suosimme julkista liikennettä, pyrimme parantamaan toimistojemme energiatehokkuutta ja ostamme vain kestävästi tuotettuja hyödykkeitä. Tällä hetkellä neljä suomalaista toimistoamme on saanut WWF:n Green Office -ympäristösertifikaatin. Tavoitteenamme on laajentaa sertifiointi koskemaan kaikkia Goforen toimistoja.

Hyvä yrityskansalaisuus

Vastuullisuus on Goforella osa kaikkea toimintaa, myös johtamista. Gofore noudattaa liiketoiminnassaan Suomen lainsäädäntöä ja Goforen yhtiöjärjestystä sekä Nasdaq Helsingin sisäpiiriohjetta. Gofore ei hyväksy lahjontaa missään muodossa millään markkina-alueellaan. Emme tue poliitikkoja tai poliittisia puolueita. Emme myöskään hyväksy veronkiertoon pyrkivää verosuunnittelua.

Olemme käynnistäneet laajamittaisen arvioinnin korruptioon liittyvistä riskeistä toiminnoissamme vuonna 2020. Lisäksi pyrimme varmistamaan sopimuksellisesti koko alihankintaketjumme eettisen toiminnan laatimalla erillisen, sopimuksiin liitettävän alihankinnan Code of Conductin vuoden 2020 aikana.

Kannattava ja vastuullinen taloudellinen toiminta on antanut meille mahdollisuuden tukea tärkeinä pitämiämme asioita. Olemme tukeneet lahjoituksin Itämeren suojelua ja ilmastonmuutoksen vastaista toimintaa, humanitaarista apua Angolassa, Tampereen Lastenklinikan toimintaa sekä syöpään sairastuneita lapsia ja heidän läheisiään.

Työtämme ohjaa eettinen perusta, sen löydät Code of Ethics -ohjeistuksestamme.