Blogi 20.6.2017

Gofore tekemään suurta maakuntauudistusta – ketterästi

Gofore

Kiva kun löysit tämän artikkelin! Se sisältää varmasti hyvää tietoa, mutta pidäthän mielessä, että se on kirjoitettu 7 vuotta sitten.

Valtiovarainministeriö on valinnut digitaalisten palveluiden asiantuntijayritys Goforen maakuntien viitearkkitehtuurin laatijaksi. Valinta perustuu Hansel Oy:n IT-konsultoinnin puitejärjestelyn kevennettyyn kilpailutukseen.
Toimeksiannon arvo optioineen on noin 500 000 euroa ja laajuus 900 henkilötyöpäivää.
Toimeksianto liittyy keskeisesti sote- ja maakuntauudistukseen ja siinä luodaan maakuntien yhteisiä palvelutarjonnan ja maakunnan johtamisjärjestelmän malleja sekä yhteistä ydintiedon arkkitehtuuria palvelukehityksen perustaksi.
Toteuttajan valinnassa korostui hinnan sijasta vahvasti laatuosuus, sanoo Goforen muotoilupalveluiden johtava konsultti Juha Siltanen. Hankkeen työsuunnitelma on lean-perustainen, hyvin ketterä ja siksi aiemmista varsin poikkeava.
Gofore on soveltanut samoja malleja ennenkin, mutta tilaajat eivät ole aikaisemmin osanneet niitä juurikaan vaatia.
”Näimme, että viitearkkitehtuurihankkeen laaja ja monimutkainen kokonaisuus sekä tiivis aikataulu edellyttävät uudenlaista dynaamisempaa ja ketterämpää lähestymistapaa, mikä vuoksi laadimme leaniin perustuvan toteutussuunnitelman”, Siltanen perustelee.

Keskeinen osa suurta uudistusta

”Tällä hetkellä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu on varsin pirstaleista. Tämä on tavallaan integraatiohanke, jolla kokonaisuutta nivotaan yhteen. Itse tekeminen integroituu lujasti muihin maakuntauudistuksen valmisteluhankkeisiin”, Siltanen jatkaa.
Koko tällä julkissektorilla tapahtuu paljon ja Goforella on mahdollisuus vaikuttaa asioiden onnistumiseen sekä nostaa hanke esiin myös oman toiminnan referenssinä.
”Näemme tämän äärimmäisen kuumana ja kiinnostavana koko yhteiskunnan laajuisena muutoshankkeena. Tämä on todella tärkeä toimeksianto ja on hienoa olla näin vahvassa roolissa sen suunnittelussa”, Siltanen tähdentää.
Hankeaikataulun mukaan viitearkkitehtuurin ensimmäinen versio valmistuu vuoden 2018 tammikuun loppuun mennessä. Siitä edetään jatkokehittämisellä ja tuetaan maakuntia arkkitehtuurin hyödyntämisessä vuoden 2019 kesäkuun loppuun.
Käytännön työ viitearkkitehtuurin parissa alkaa heti kesäkuussa 2017.
 
Lisätietoja:
Gofore, Juha Siltanen
Johtava konsultti, muotoilupalvelut
+358 40 581 3901, juha.siltanen@gofore.com

Valtiovarainministeriö, Marjut Siintola
Erityisasiantuntija
+358 29 553 0482, marjut.siintola@vm.fi

 

Takaisin ylös