Blogi 8.3.2021

Goforelaiset ? Isengen kylän digiarjen ja tyttöjen koulutuksen tukeminen

Kiva kun löysit tämän artikkelin! Se sisältää varmasti hyvää tietoa, mutta pidäthän mielessä, että se on kirjoitettu 3 vuotta sitten.

Otamme Goforen arjessa päivittäin askeleita kohti eettistä digimaailmaa. Haluamme rakentaa eettisiä, ihmiskeskeisiä ratkaisuja ja tehdä töitä sen eteen, että digitaalinen tulevaisuus on inhimillinen ja kestävällä pohjalla. Kehittyvissä maissa erityisesti naisten koulutuksella on tutkitusti merkittäviä vaikutuksia koko yhteiskunnan hyvinvointiin. Pääsy tietoon avaa uusia mahdollisuuksia ja nykypäivänä tämä on parhaiten toteutettavissa digitaalisten välineiden ja toimivien tietoliikenneyhteyksien kautta. Tätä tuemme myös pienessä sambialaisessa Isengen kylässä.

Naisten koulutuksella on suuri vaikutus hyvinvointiin

YK:n tilastojen mukaan kaksi kolmasosaa maailman lukutaidottomista on naisia. Koulutuksen tärkeys nimenomaan naisille on kuitenkin kiistaton. Jokainen koulussa vietetty vuosi lisää naisten tuloja 10–20 %. Koulutuksen myötä naiset avioituvat myöhemmin, saavat vähemmän lapsia ja joutuvat harvemmin väkivallan kohteeksi. Erityisesti maaseudulla naisten koulutuksella on suuri vaikutus koko perheen hyvinvointiin ja esimerkiksi lapsikuolleisuuteen. Äidin koulutuksella on tilastollisesti suora korrelaatio lasten todennäköisyyteen selvitä elossa ensimmäisistä elinvuosistaan kehittyvissä maissa.

Vuonna 2004 Vesilahden yläaste Pirkanmaalla lahjoitti sen vuoden taksvärkkirahat pienen sambialaisen Isengen kylän tukemiseen. Tästä lähti liikkeelle pitkäaikainen projekti, Isenge Club, jossa suomalaisten vapaaehtoisten aktiivien tuella on rakennettu kylään muun muassa koulu, vedetty sähköt ja tietoliikenneyhteydet, rakennettu porakaivo, kauppa, ompelimo ja kehitetty maataloutta. Tällä hetkellä työn alla on kylätalo, jonne tulee muun muassa kirjasto tietokoneineen ja yhteyksineen, sekä vanhainkoti. Meillä goforelaisilla on ollut ilo tukea hanketta vuodesta 2017 lähtien. Oma panoksemme on pääasiassa keskittynyt koulutukseen ja digitalisaation kehittämiseen. Olemme hankkineet mm. tietokoneita, tulostimen ja projektorin, sekä kustantaneet tietoliikenneyhteydet ja atk-opettajan palkan.

Jatko-opintoihin hyväksyttävien tyttöjen määrä kasvussa

Iloksemme Isengessä myös tyttöjen koulunkäynti on päässyt hyvään vauhtiin. Tällä hetkellä oppilaita on luokilla 0-4 yhteensä 55 ja heistä on 26 tyttöjä. Hyvin myönteistä on sekin, että 4. luokan jälkeen on jatko-opintoihin viime vuosina hakeutunut yhtä lailla tyttöjä ja poikia. Vuonna 2020 jatko-opintoihin hyväksyttiin 2 poikaa ja 2 tyttöä ja tänä vuonna 2 poikaa ja 3 tyttöä.

Goforen tuella tarjottu mahdollisuus tietotekniikkaan tutustumiseen on alueella ainutlaatuinen. Viime lukuvuonna tietotekniikkakursseille osallistui oppilaita enemmän kuin heitä oli koulun kirjoilla, sillä myös kauempana sijaitsevan jatkokoulun oppilaita tuli opettelemaan tietotekniikan alkeita alakoululle. Koululla on opetettu myös aikuisia tietokoneiden ja internetin käyttöön.

“Paikallisilla naisilla on voimakas halu toimia yhteisön puolesta ja rakentaa parempaa tulevaisuutta”

Iso merkitys avustustyön onnistumisessa on alusta saakka ollut kylän naisten ottaminen mukaan toimintaan ja näiden antama vahva panos. Sambian kulttuurissa on selvästi nähtävissä, että paikallisilla naisilla on voimakas halu toimia yhteisön puolesta ja rakentaa parempaa tulevaisuutta sekä omille lapsilleen, että kaikille kyläläisille. Tietoliikenneyhteyksien kautta myös monille kylän iäkkäämmille naisille on auennut maailma uudella tavalla ja yhteisöllisyys ja into asioiden kehittämiseen on ollut valtavaa.

Isengen kylän kuulumisten seuraaminen on ollut itselleni todella palkitsevaa. Kylästä tulevat viestit ja videot kannustavat jatkamaan yhteisen tulevaisuuden rakentamista. Näin naistenpäivänä mieltäni lämmittää ajatella niitä tyttöjä ja nuoria naisia, jotka ovat koulutuksen ja meidän suomalaisten tarjoaman tuen avulla saaneet mahdollisuuden oppia ja käyttää lahjakkuuttaan yhteisönsä kehittämiseen. Liian usein naisten kyvyt ja potentiaali edelleen jää käyttämättä. Tarvitsemmekin paljon lisää Isengejä ja samanlaista intoa ja heittäytymistä kulttuurirajat ylittävään yhteistyöhön kuin vesilahtelaisten aktiivien ja Isengen kyläläisten välillä.

Hyvää naistenpäivää!

vastuullisuus

Kristiina Härkönen

Chief Sustainability Officer

Kristiina työskentelee Goforella kestävän kehityksen johtajana – unelmatyössään. Hän uskoo, että teknologia ja digitalisaatio voivat olla merkittäviä tekijöitä aikamme isoimpien haasteiden ratkaisuissa. Samaan aikaan ne ovat usein myös haasteiden aiheuttajia. Ihmiset päättävät millä tavoilla ja keiden eduksi teknologiaa käytetään. Yritysten tulee ymmärtää vastuunsa kestävän tulevaisuuden rakentajina.

Kristiina on ollut Goforella vuodesta 2003 ja sinä aikana nähnyt yrityksen kasvun viidestä työntekijästä kansainvälisesti toimivaksi, yli tuhannen hengen organisaatioksi. Hän on työskennellyt ohjelmistokehittäjänä, arkkitehtuurin ja projektijohtamisen konsulttina sekä myynnissä ja liiketoimintajohtajana.

Takaisin ylös