Good Growth Kestävää liiketoimintaa – Mitattavaa vaikuttavuutta

Good Growth Kestävää liiketoimintaa – Mitattavaa vaikuttavuutta

Skew top Skew bottom

Kestävä tulevaisuus ihmisille, luonnolle ja liiketoiminnalle

Uskomme, että kestävä kehitys on seuraava suuri muutos, joka tulee mullistamaan liiketoiminnan. Sen mukanaan tuomat mahdollisuudet sekä julkisen että yksityisen sektorin organisaatioissa ovat innostavia. Gofore kehittää menetelmää ja työkaluja, jotka mahdollistavat kestävän kehityksen periaatteiden ja niiden pohjalta luotujen mittareiden mukaan ottamisen kaikkeen tekemiseen ja strategian ja innovaation keskiöön. Gofore Good Growth kehitetään yhteistyössä kestävän kehityksen asiantuntijoiden, Ekokumppaneiden, kanssa ja se hyödyntää Qentinel Finlandin edelläkävijyyttä vaikutusten mallintamisessa. Olemme verkottunut ja poikkitieteellinen tiimi, jolla on intohimo luoda kestävää, hyvää kasvua.

Näin voimme auttaa

Good Growth visio ja strategia

Autamme määrittelemään kestävän kehityksen strategiapilarit ja luomme tiekartat niin tuote- kuin palvelukehitykselle, että organisaatiokulttuurille, työskentelytavoille ja ajattelutavan muutokselle.

Vaikuttavuuden mallinnus ja mittaus

Autamme tunnistamaan organisaatiosi keskeiset YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals) ja luomaan näiden pohjalta konkreettiset mittarit, joita voit seurata projektin edetessä.

Kestävä ohjelmistokehitys

Kehitämme digitaalisia palveluita ja suunnittelemme infrastruktuurin kestävän kehityksen periaatteita noudattaen ja hyödyntäen mahdollisuudet energiankulutuksen optimointiin. Varmistamme, että järjestelmäsi sopeutuvat tulevaisuuden muutoksiin.

Asiantuntijaverkosto ja yhteistyö

Työskentele yhdessä kestävän kehityksen asiantuntijaverkoston kanssa, joka tukee organisaatiotasi Good Growth -tavoitteissa. Löydämme ja sitoutamme mukaan parhaat asiantuntijat, jotka auttavat inspiroimaan, innovoimaan ja toteuttamaan vaikuttavaa muutosta.

Viesti yhteistyökumppaniltamme

“Hei, me olemme Ekokumppanit! On innostavaa olla mukana luomassa Good Growth -mallia yhdessä Goforen kanssa. Asiantuntemuksemme kattaa monia sektoreita – energiatehokkuudesta, uusiutuvasta energiasta, resurssitehokkuudesta, kiertotaloudesta ja liikenteestä luontoon ja ympäristöön. Olemme työskennelleet kohti kestävämpää tulevaisuutta vuodesta 2003. Uskomme, että uusien kumppanuuksien ja yhteistyön kautta pystymme parhaiten edistämään kestävää kehitystä. Odotamme innolla, että pääsemme tuomaan erityisosaamisemme osaksi Good Growth -mallia.”

www.ekokumppanit.fi

Haluatko päästä alkuun?

Gofore tarjoaa ammattimaista tukea ja valmennusta organisaatioille, jotka ovat kiinostuneita kokeilemaan miten Good Growth voisi hyödyttää heidän liiketoimintaansa

Lue lisää Good Growth -valmennuksesta
nuoli_perus_SVG_valkoinen_h20px

"Gofore on aina pyrkinyt työskentelemään paremman maailman puolesta ja luomaan positiivista vaikutusta asiakkaille ja yhteiskuntaan. Mutta millä tavalla voimme taata, että teemme oikeita asioita ja että nettovaikutuksemme maailmaan on varmasti positiivinen? Tähän kysymykseen haluamme tuoda vastausta Good Growth -mallin kautta. Se on kehitetty, jotta pystyisimme yhdessä asiakkaiden kanssa ymmärtämään työmme monimutkaiset, niin positiiviset kuin negatiivisetkin vaikutukset yhteiskunnalle ja ympäristöön. Toivomme, että se tulee olemaan merkittävä tiekartta raivatessamme tietä kohti eettistä digitaalista maailmaa."

Kristiina Härkönen

Kestävän kehityksen johtaja

Gofore

Aloitetaanko? Ota yhteyttä!

Kristiina Härkönen

Kristiina Härkönen

Chief Sustainability Officer

Riikka Vilminko-Heikkinen

Riikka Vilminko-Heikkinen

Myynti ja asiakasarvo