Blogi • 01.03.2019

Heikkojen signaalien hyödyntäminen liiketoiminnassa

Heikkojen signaalien hyödyntäminen liiketoiminnassa

Jos tuijottaa vain megatrendejä, alkamaisillaan olevat muutokset voivat jäädä huomaamatta. Alla olevassa ympyrässä on lueteltu liuta vuoden 2018 heikkoja signaaleja, joita Sitra on kerännyt tulevaisuuskeskusteluiden pohjaksi.

(Klikkaa kuvaa isommaksi)
Liiketoiminnan kehityksen edellytyksenä on tunnistaa heikot signaalit vähintään omalla toimialallaan, sillä heikot signaalit kertovat kehityssuunnasta, minne toimiala on mahdollisesti kulkeutumassa. Heikkojen signaalien tunnistamiseen vaaditaan herkkyyttä aistia muutoksia ja uusia kehityspolkuja. Heikko signaali on uusi ja yllättävä tapahtuma tai ilmiö.
Heikkojen signaalien ominaisuuksia

 • Uutuus
  • heikko signaali on merkki uudesta asiasta tai vanhan asian uudesta puolesta
 • Yllättävyys
  • heikko signaali on tulkitsijalleen yllättävä
 • Haastavuus
  • heikko signaali pakottaa haastamaan oletuksia nykyisestä ja siksi se on usein vaikea huomata tai helppo jättää huomiotta
 • Merkityksellisyys
  • heikko signaali kuvaa asiaa, jolla voi olla tulevaisuudessa vaikutus
 • Viive
  • heikko signaali kertoo asiasta, joka ei vielä ole merkittävä, vaan vaatii vielä aikaa kypsyäkseen

Heikkojen signaalien tunnistamisen ja löytämisen jujuna on pitää mieli avoimena ja kaikki aistit auki kaikkialla. Se vaatii halua haastaa omat oletuksensa ja näkemyksensä, sillä yleensä tunnistamme vain sellaisia signaaleja, jotka jo sopivat maailmankuvaamme. Heikkoja signaaleja voi löytää periaatteessa mistä vain, tosin sanomalehtien etusivut eivät ole parasta metsästysmaastoa heikoille signaaleille. Hyviä lähteitä ovat esimerkiksi futuristien Twitter-tilit ja blogit, erilaiset messut ja konferenssit tai vaikkapa lomamatkat. Heikkoja signaaleja kannattaa kerätä paljon ja monipuolisesti, koska kiinnostavat asiat löytyvät usein olemassa olevien kategorioiden reunoilta ja yhdistelmistä.
Kun signaalin on tunnistanut ja löytänyt, on ymmärrettävä sen merkitys. Signaalien tulkinta ja syventäminen pitää sisällään mahdollisten vaikutusten miettimisen ja yhdistämisen niin muihin signaaleihin, kuin megatrendeihin. Signaalit on ajateltava loppuun asti ja seurata niiden viitoittamaa tietä niin pitkälle kuin mahdollista. Välittömien vaikutusten lisäksi on mietittävä välilisiä vaikutuksia ja vaikutusten yhteyksiä.
 
Katso nyt uudestaan yllä olevaa ympyrää. Valitse sieltä yksi heikko signaali ja pohdi, miten se vaikuttaisi yrityksesi liiketoimintaan.
 
 
Lisää luettavaa aiheesta:
www.tulevaisuuspaiva.fi
https://www.sitra.fi/aiheet/heikot-signaalit/#signaalit-tutuiksi 

Minna Puisto

Minna Puisto on avoin ja innostava asiakaslähtöisten ja kannattavien palveluiden kehittämisen ammattilainen. Minnalla on pitkä kokemus liiketoiminnan kehittämisestä, strategiasuunnittelusta ja roadmapeista, uusien liiketoimintamallien kehittämisestä, asiakkaan arvolupausten suunnittelusta sekä palveluiden lanseeraamisesta markkinoille. Minna on toiminut useissa yhteispohjoismaisissa liiketoiminnan kehittämisen projekteissa draiverina. Hänellä on vahva osaaminen ja kokemus palvelumuotoilun ja fasilitoinnin menetelmistä, erikoistuen business design näkökulmaan.

Linkedin profile

Piditkö lukemastasi? Jaa se myös muille.