Blogi 27.2.2020

Innovaatiokulttuuri ei vaadi taikoja, vaan rohkeutta

Kiva kun löysit tämän artikkelin! Se sisältää varmasti hyvää tietoa, mutta pidäthän mielessä, että se on kirjoitettu 4 vuotta sitten.

Menestyäkseen nyt ja tulevaisuudessa organisaatioiden on ymmärrettävä sekä alati muuttuvaa ympäristöään että asiakkaidensa tarpeita. Samalla niiden on rohkeasti innovoitava uutta ja kyettävä oppimaan – mahdollisista epäonnistumisista huolimatta. Digitaalinen transformaatio haastaa organisaatioiden rakenteita ja toimintamalleja, joita ei voida muuttaa asentamalla uutta teknologiaa. Kestävä muutos lähtee aina ihmisistä.

Strategia ja organisaatiokulttuuri kulkevat käsi kädessa

Peter Druckerin sanotaan todenneen, että kulttuuri syö strategian aamupalaksi. Tulkitsen tämän niin, että parastakaan strategiaa ei voi toteuttaa ilman toimivaa organisaatiokulttuuria, hyvän kulttuurin kannatellessa vähän vajanaisempaakin strategiaa. Organisaatiokulttuuri kasvaa ihmisistä ja heidän vuorovaikutuksestaan, toimintamalleistaan, käytöksestään ja asenteistaan, mikä saattaa jättää sen kehittämisen varsinaisen strategiatyön varjoon. Strategian ja organisaatiokulttuurin tulisi kuitenkin aina kulkea käsi kädessä.

Elävä innovaatiokulttuuri tuo organisaatioille useita hyötyjä. Sitoutuneiden työntekijöiden ja parantuneen tuottavuuden lisäksi se vetää puoleensa halutuimpia työntekijöitä, mikä lisää yrityksen kilpailukykyä. Innovaatiokulttuurin rakentaminen ja vaaliminen edellyttää kuitenkin usein opettelua sekä johdolta, että työntekijöiltä. Uudistaessaan organisaation rakenteita ja toimintatapoja kulttuurinmuutos myös rikkoo olemassa olevia. Siksi tällainen rohkeutta vaativa muutostyö kannattaa aloittaa pienin askelin.

Innovaatiokulttuuri mahdollistaa uusien tekemisen tapojen kokeilemisen

Onnistunut matka kohti kestävää innovaatiokulttuuria edellyttää johdolta kykyä luoda psykologisen turvallisuuden ilmapiiri, joka voimaannuttaa ja sallii ihmisten muuttua ja tulla kuulluksi. Johdon tulee näyttää suuntaa ja kommunikoida visio huolellisesti läpi organisaation. Vision on oltava helposti ymmärrettävä, perusteltu ja innostava, jotta kaikki voivat seisoa sen takana. Läpinäkyvä ja avoin kommunikaatio kantaa läpi muutoksen, salamyhkäisyys tai tiedon panttaaminen yleensä teilaa sen ensimetreillä. Konkreettinen ja jaettu tavoite tukee merkityksellisen ja motivoivan työympäristön syntymistä samalla, kun rehellinen kommunikaatio ja tiedonjako vahvistavat läpinäkyvyyttä, luottamusta sekä sitoutumista.

Innovaatiokulttuuri mahdollistaa uusien tekemisen tapojen kokeilemisen, sallii epäonnistumiset, katsoo eteenpäin ja tuo asiakkaan tekemisen keskiöön. Jatkuva palautteen kerääminen on oleellinen osa innovaatiokulttuuria, jolloin tekemistä ohjaa systemaattisesti kerätty data, eikä mielipiteet. Asiakkaiden osallistaminen sitouttaa ja luo kestäviä luottamukseen perustuvia kumppanuuksia. Asiakaskeskeinen organisaatio on sitkeä, ja pärjää myös epäsuotuisina aikoina.

Läpinäkyvyys ja avoimuus niin onnistumisista kuin epäonnistumisista – ja ennen kaikkea siitä mitä niistä opittiin – edistää jatkuvaa oppimista koko organisaatiossa. On oleellista korjata se mikä ei toimi, mutta epäonnistumisiin ei tule jäädä vellomaan – eikä niitä ole järkevää toistaa! Läpinäkyvyys ja luottamus auttavat organisaatiota myös vaalimaan monimuotoisuutta, joka on valttikortti paitsi palveluiden kehittämisessä, myös rekrytointimarkkinoilla modernin työnantajamielikuvan luojana.

Käskyjen ja kontrollin sijaan tiimejä tulisi kannustaa itseohjautuvuuteen, jotta ne ottaisivat kontrollin ja käskyjen sijaan työnsä omistajuuden matkalla kohti yhteistä päämäärää. Saadessaan mahdollisuuden ratkaista itse omaan työhönsä liittyvät ongelmat, ihmiset tuottavat yritykselle arvoa juuri oikeassa paikassa. Siksi johdon tulee kuunnella, luottaa, ohjata ja voimaannuttaa ihmisiä tekemään oikeita asioita oikeassa paikassa. Myös palkitseminen ja kannustaminen ovat oleellinen osa menestyvän organisaation toimintatapoja.

Kyky innovoida on kasvun ja erottautumisen perusta nyt ja tulevaisuudessa

Kyky innovoida on kasvun ja erottautumisen perusta nyt ja tulevaisuudessa. Organisaation innovaatiokulttuurin kasvattaminen voi lähteä liikkeelle pienistä kokeiluista, aivan kuten palvelujen tai tuotteiden kehittäminen. Kokeilut mahdollistavat oppimisen ja jatkuvan dataan perustuvan päätöksenteon, mikä todentaa olemmeko menossa oikeaan suuntaan. Organisaatioille, jotka ovat onnistuneet kehittämään sitouttavan ja voimaannuttavan innovaatiokulttuurin, on yhteistä usko innovaatioihin ja siihen, että ne voivat nousta keneltä vain organisaation sisällä.

Innovaatio ei ole taikuutta – se voi olla mitä tahansa palvelujen parantamisesta prosessien tehostamiseen. Siihen pystyy jokainen, kun annetaan mahdollisuus.

Jos kiinnostuit teemasta, ole yhteydessä ja jutellaan! Lisää teemasta voit lukea myös Soile Rothin blogista Organisaatiomuotoilu ja asiakaskokemuksen anatomia.

Mirkka Länsisalo
Digital transformation coach

Kuvat: unsplash.com

Digitaalisen murroksen johtaminen

Mirkka Länsisalo

People Leader & Senior service designer

Mirkka is seasoned organisation designer at Gofore. Her passion is to cultivate future-capable and agile innovation cultures together with clients. She has long background on creating successful digital services, businesses and organisation cultures in Finland and abroad.

Takaisin ylös