Blogi 16.10.2019

Johtaja, mikä on ihmiskäsityksesi?

Kiva kun löysit tämän artikkelin! Se sisältää varmasti hyvää tietoa, mutta pidäthän mielessä, että se on kirjoitettu 5 vuotta sitten.


Jos johtajana tai organisaation kehittäjänä tavoitteenasi on kasvattaa tulevaisuuden kilpailukykyä ja haluat luoda organisaatiostasi edelläkävijän, aloita työ pohtimalla tätä kysymystä: Mikä on oma ihmiskäsitykseni? Ja kun vastaus on selvillä, miten se näkyy toiminnassani?
Douglas McGregorin tunnetun Theory X, Theory Y -teorian mukaan johtajan oletus yksilön motivaatiosta nojaa perustavanlaatuisesti joko luottamukseen tai epäluottamukseen. Perinteisesti organisaatiot on rakennettu kontrollin pohjalle ja Theory X:n mukaiselle ihmiskäsitykselle siitä, että ilman valvontaa ihmiset pyrkivät välttelemään vastuuta ja siksi heitä on ohjattava tiukasti kohti organisaation tavoitteita. Kontrolli lisää varmuutta, mutta valitettavasti häviää joustavuudessa.
Theory Y sen sijaan uskoo yksilön sisäsyntyiseen kiinnostukseen kehittyä työssään ja kantaa siitä vastuuta sekä kykyyn hyödyntää luovia ongelmanratkaisutaitojaan organisaation eduksi.

Kilpailukykyä luottamuksen avulla

Luottamus vähentää kontrollin tarvetta ja vapauttaa aikaa rutiineilta kasvua tuovalle tekemiselle. Se mahdollistaa kevyemmät rakenteet, skaalautuvuuden, avoimen vuorovaikutuksen, yhdessä kehittämisen – sekä nopeammat reaktiot markkinassa tapahtuviin liikkeisiin. Kiihtyvällä vauhdilla muuttuvassa kompleksisessa ympäristössä organisaation olemassaolo voi olla kiinni sen kyvystä muuttaa nopeasti suuntaa.
Yksilön näkökulmasta luottamus mahdollistaa vaikuttamisen omaan työhön ja lisää arvostuksen tunnetta sekä työn merkityksellisyyden kokemusta. Nämä taas tukevat korkeaa motivaatiota.

Onko yksilö luottamuksen arvoinen

Ajattelun muutos ja vanhasta poisoppiminen ovat vaikeimpia tehtäviämme. Koko elämän aikana kehittynyt uskomus siitä, voiko toisiin ihmisiin luottaa, vaatii syvää henkilökohtaista pohdiskelua, keskusteluja ja oivalluksia.
Uusi ajattelu, uudet toimintatavat ja johtamisteoriat haastavatkin erityisesti johtajan ja muut organisaatioiden kehittäjät – myös niin, että samalla oma rooli muuttuu päättäjästä valmentajaksi ja mahdollistajaksi.

Onnistumiset kannustavat kokeilemaan

Luottamukseen perustuvia yrityksiä ja organisaatioita yhdistäviä piirteitä ovat muun muassa läpinäkyvyys ja matala hierarkia, yhteisöllisyys, joustavuus sekä tasavertaisuus. Ja hyvä taloudellinen menestys.
Onnistuneita esimerkkejä löytyy jo ja uskomme, että tämän päivän kompleksisessa ympäristössä joustavuus päihittää kontrollin ja sen seurauksena luottamukseen perustuvat organisaatiot yleistyvät. Oppivan organisaation opein: voimme kokeilla, vaikka emme tiedä ja osaa kaikkea, vielä.Uskotko sinä muutokseen? Siihen, että voit muuttaa maailmaa paremmaksi ihmisille ja ympäristölle? Tutustu julkaisuumme ja asiantuntijoidemme näkemyksiin: Recoding change

johtaminen

uudistumiskyky

Mari Wuoti

Takaisin ylös