Blogi 17.6.2024

Kouluta, pilotoi, analysoi – Näin organisaatiot voivat aloittaa generatiivisen tekoälyn käytön

Osaaminen

a man and a woman working by their desks

Internetin noususta älypuhelinten vallankumoukseen, työelämä on jälleen matkalla kohti uutta aikakautta. Tällä kertaa työelämän rakenteita ravistelee generatiivinen tekoäly (GenAI), jonka odotetaan muuttavan merkittävästi tapaamme työskennellä, viihdyttää itseämme ja jopa elää. Generatiivisen tekoälyn ympärillä vallitsevasta hypen ja innostuksen keskellä organisaatiot yrittävät yhä ymmärtää sen vaikutuksia liiketoimintaan ja työvoimaan.

Konkreettisten liiketoimintatulosten saavuttamiseksi organisaatioiden on lähestyttävä tekoälyä ennakoivasti ja järjestelmällisesti. Miten organisaatiot voivat siis aloittaa oppimismatkansa?

Kouluta: Havainnollista tekoälyn mahdollisuuksia käyttötapausten avulla

Voi olla haastavaa ymmärtää, miten generatiivinen tekoäly vaikuttaa omaan työhön, ilman tutustumista käyttötapauksiin ja caseihin. Käyttötapaukset voivat tarjota oivalluksia siitä, miten tekoälyn avulla voi mullistaa päivittäisiä tehtäviä. On tärkeää ymmärtää, mikä on jo nyt mahdollista. Caset auttavat myös vastaamaan kysymyksiin, kuten: Miten GenAI voi tehostaa tai helpottaa työtäni? Toisaalta: Millä alueilla ihmisten osaaminen on korvaamatonta? Etsi käyttötapauksia sekä organisaatiosi ulkopuolelta että sen sisältä.

Käyttötapauksiin tutustuessa on tärkeää uppoutua helppoja vastauksia syvemmälle. Olet todennäköisesti tietoinen vaikkapa siitä, että työkalut kuten Copilot, ChatGPT tai Gemini tuottavat tekstiä ja analysoivat dataa – mutta mikä muu on mahdollista? Voisiko tekoälyä hyödyntää myös tehtävissä, jotka vaativat luovuutta tai syvällisempää analyysiä? Älä siis tyydy yksinkertaisiin vastauksiin vaan pohdi, miten voisitte uudelleenmuotoilla prosessejanne.

Pilotoi: Kokeile tekoälyä tiimien sisällä

Laajamittaisten hyötyjen saavuttamiseksi suosittelemme aloittamaan organisaatiotason pilotteja GenAI:n testaamiseksi nimenomaan tiimeissä. Monet ovat innokkaasti alkaneet kokeilla sitä työssään, mutta harvemmat tiimit ovat paneutuneet siihen miten heidän yhteisiä työtehtäviä voisi tehostaa sen avulla.

Aloita generatiivinen tekoälymatka kokeilunhaluisella ja avoimella mielellä. Omaksumisessa on kyse oppimisesta, joka vaatii uusien taitojen kehittämistä. Pohdi pilotoidessa: Mikä on tehokkain lähestymistapa tähän tehtävään? Miten tämä prosessi kannattaisi tehdä jatkossa GenAI:n avustuksella?

Oppimiseen ja pilotointiin tarvitaan aikaa ja resursseja. Pelkkä lisenssien hankkiminen ei riitä; työntekijöiden on muutettava arjen toimintatapojaan. Promptaaminen on nopeasti muodostumassa tärkeäksi taidoksi tietotyössä, ja siihen panostaminen on tärkeässä roolissa myös pilotointivaiheessa. Jakakaa oppeja keskenänne, sillä se vauhdittaa oppimista.

Muista myös, että se, mikä vielä eilen oli mahdotonta tehdä tekoälyavusteisesti, voi tänään olla mahdollista. Generatiivinen tekoäly kehittyy hurjaa vauhtia, ja sen kehityksestä on helppo tippua kärryiltä. Älä siis lannistu, jos ensimmäiset kokeiluyritykset epäonnistuvat. Teknologia kehittyy joka päivä – kuten myös sinun taitosi käyttää sitä tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Asettakaa pilotillenne selkeät tavoitteet ja seuratkaa niiden edistymistä. Loppujen lopuksi tekoäly on sijoitus, jolle on rakennettava business case.

Analysoi: Arvioi tekoälyn vaikutusta liiketoimintaasi

Kokeilujen kautta organisaatiot voivat alkaa hahmottaa generatiivisen tekoälyn mahdollisia vaikutuksia liiketoimintaan ja päivittäisiin toimintoihin. Mitä on arvoa luova työ tulevaisuudessa? Mitkä työtehtävät muuttuvat, pysyvät entisellään tai katoavat kokonaan? Mitä uusia rooleja ja taitoja tarvitaan, jotta organisaatiosi pystyy palvelemaan asiakkaitaan ja pysymään kilpailukykyisenä? Miten kilpailijasi reagoivat tekoälyn murrokseen, ja voiko kilpailijoiksi ilmestyä jatkossa odottamattomia uusia toimijoita?

On hyödyllistä pohtia eri työntekijäryhmiin kohdistuvia muutosvaikutuksia. GenAI:n vaikutus esimerkiksi Goforen koodaajiin ja muutoskonsultteihin voi olla erilainen. Roolikohtaisiin vaikutuksiin keskittyminen tekee analyysistä mielenkiintoisemman, tarkemman ja käytännönläheisemmän.

Viime kädessä generatiivisen tekoälyn omaksumisen keskiössä ovat ihmiset. Kuinka innokkaita he ovat käyttämään sitä? Ymmärtävätkö he sen vaikutukset työhönsä? Löytyykö heiltä tarvittavat tiedot ja taidot teknologian omaksumiseen? Ja ennen kaikkea se, kokeilevatko he tekoälyä ja integroivatko sitä työrutiineihinsa?


Haluatko tietää lisää?

Syvenny aiheeseen ja lataa “Ihmispuolen muutos tekoälyn hyödyntämisessä” -opaskirjamme täältä.

data ja tekoäly

muutosjohtaminen

Alisa Knuutinen

Muutosjohtamisen konsultti

Alisa Knuutinen on muutosjohtamisen konsultti, fasilitaattori ja kouluttaja. Hänen intohimonaan on auttaa organisaatioita onnistumaan muutoksissa, tuomalla ihminen niiden keskiöön. Juuri nyt Alisa on erityisen kiinnostunut siitä, miten tekoälymurros tulee muuttamaan työn tulevaisuutta.

Takaisin ylös