Blogi 21.1.2021

Miksi valitsin Goforen ja muutama tärppi työnhakuun

Kiva kun löysit tämän artikkelin! Se sisältää varmasti hyvää tietoa, mutta pidäthän mielessä, että se on kirjoitettu 3 vuotta sitten.

Minulla oli ilo aloittaa vuosi 2021 Goforen rekrytointitiimin tuoreena jäsenenä. Ajattelin, että siihen liittyvän pohdinnan ja päätöksenteon avaaminen voisi olla avuksi kenelle tahansa uusia työmahdollisuuksia pohtivalle ja tämä postaus syntyi sen tuloksena.

Rekrytointiprosessiin kuuluu olennaisena osana selvittää ja pyrkiä ymmärtämään syitä sille, miksi työtä hakenut henkilö haluaisi hakemaansa tehtävään ja organisaatioon. Kerrottuani viime vuoden lopulla siirtyväni silloisesta työstäni osaksi Goforen rekrytointitiimiä, huomasin hieman yllätykseksenikin ystävieni, perheeni ja kollegoideni olevan vähintään yhtä kiinnostuneita työpaikan vaihtamiseni syistä kuin uusi työnantajanikin oli. Tämä ilahdutti minua, sillä ihmiset ovat lähtökohtaisesti kiinnostuneita heille merkityksellisistä asioista. Tässä tapauksessa siis päätöksestäni vaihtaa työpaikkaa.

Työurani on 12 vuoden mittainen ja eri tehtävissäni olen saanut mahdollisuuden kurkistaa satojen eri organisaatioiden toimintaan, johtamiseen ja kulttuuriin. Toisaalta rekrytoijanana olen seurannut ja tukenut satojen työnhaussa olevien ihmisten rekrytointipäätöksiä ja niiden puntarointia. Oma päätökseni työpaikan vaihtamisesta syntyikin lopulta pitkällisen pohdinnan ja arvioinnin lopputuloksena. Saamani kysymystulva herätti minussa ajatuksen, että voisin avata omaa päätöksentekoprosessiani bloggaamalla ja tarjota sen avulla eväitä ja näkökulmia muille, jotka vastaavassa tilanteessa arvioivat mahdollista uutta työnantajaansa ja työtehtäväänsä.

Goforen johtamistapa ja kulttuuri tekivät vaikutuksen

Monet minut tuntevat ihmiset tietävät minun olleen kiinnostunut ihmiskeskeisesti ja ketterästi johdetuista organisaatioista yli viisi vuotta. Tästä syystä Goforekin oli minulle tuttu jo pidemmältä ajalta. Lisäksi olin kuullut todella hyvää palautetta goforelaisista tutuiltani, jotka olivat tehneet töitä samoissa projekteissa goforelaisten kanssa. Näiden lisäksi minulle oli syntynyt vahva ennakkokäsitys LinkedInissä näkemieni keskusteluiden ja näkemysten pohjalta. Oman rekrytointiprosessini aikana pyrkimykseni olikin peilata muodostamaani ennakkokäsitystä rekrytointiprosessissa kohtaamaani todellisuuteen ja arvioida näiden yhdenmukaisuutta. Halusin ymmärtää, vastaako ulospäin annettu kuva organisaation sisällä olevien ihmisten käsitystä arjesta.

Erityisen suuren vaikutuksen Goforessa minuun tekivät Code of Ethics ja Saaristomeren suojelua edistävä projekti, sillä minulle on tärkeää työskennellä vastuullisessa organisaatiossa, jonka tulokset kestävämmän maailman rakentamisessa eivät jää epäselviksi.

Minut huomioiva rekrytointiprosessi ja tehtävänkuva

Eräs tuttavani oli aloittanut Goforella viime vuoden aikana ja ennen oman rekrytointiprosessin alkamista kysyin häneltä miten hän oli uudessa työssään viihtynyt. Palaute oli erittäin positiivinen ja hän lupasi toimia suosittelijanani mikäli päätyisin hakemaan täältä töitä. Tämän jälkeen laitoin viestiä rekrytiimin vetäjälle Annille, jonka olin tavannut noin vuotta aiemmin webinaarin tekemisen merkeissä. Yhteydenottoni sattui hyvää ajankohtaan, sillä siitä parin viikon päästä rekrytiimiin avautui paikkoja useammalle ja pääsin hakuprosessiin mukaan.

Oma rekrytointiprosessini koostui kolmesta erillisestä keskustelusta, joissa pääsin keskustelemaan Annin lisäksi kolmen tulevan kollegani sekä ohjelmistokehityspuolen vetäjän kanssa. Minulle nämä keskustelut tarjosivat monipuolisen mahdollisuuden saada vastauksia itseäni askarruttaneisiin kysymyksiin ja arvioida omaa sopivuuttani Goforelle. Käymieni avointen ja rehellisten keskustelujen pohjalta minulle syntyi käsitys siitä, että ulospäin annettu kuva vastasi organisaation sisällä ihmisten kokemaa arkea.

Varsinaiset työtehtävät ovat johtamisen ja organisaatiokulttuurin rinnalla yhtä tärkeässä osassa uutta työtä arvioidessani. Halusin löytää aiempaa työtäni vastaavan monipuolisen asiantuntijatehtävän, jossa voisin rekrytointiprosessien toteuttamisen lisäksi osallistua monipuolisesti myös toiminnan kehittämiseen, markkinointiin ja EB-työhön. Myös Goforen porukalle oli tärkeää, että taloon tuleville henkilöille löytyy heitä kiinnostavia tehtäviä. Käymissäni keskusteluissa käytettiinkin paljon aikaa siihen, että löydettiin minulle sopiva tehtäväkokonaisuus, joka palvelee myös liiketoiminnan tarpeita.

Jokaisessa käymässäni keskustelussa oli selvää, että omat toiveeni ja kiinnostukseni kohteet olivat keskiössä ja tämä sai minut haluamaan jatkaa keskusteluja eteenpäin.
Onko tuleva työpaikkani vakaa ja pääsenkö kehittymään?

Kolmas kokonaisuus, jota arvioin Goforea harkitessani oli liiketoiminnan tuloksellisuus ja tulevaisuudennäkymät, sekä omat kehittymismahdollisuuteni tässä kokonaisuudessa.

Edes koronan sekoittama vuosi 2020 ei näyttänyt horjuttaneen yhtiön kasvua ja toimintaa samalla kun useat yritykset IT-alallakin olivat joutuneet ainakin hetkellisesti tiukille. Minulle tämä kertoi kestävän liiketoiminnan lisäksi kestävästä johtamisesta.

Lopulta Goforen tulevaisuudennäkymiä tärkeämmäksi asiaksi jäi miettiä miten oma osaamiseni voisi Goforella kehittyä useamman vuoden aikajänteellä. Vaikka tech-rekrytointi onkin mahtavaa, en usko työskenteleväni sen parissa koko tulevaa työuraani. Keskipitkällä aikavälillä haluaisin päästä hyödyntämään ja laajentamaan osaamistani ohjelmisto- ja palvelukehityksessä ja tästäkin teemasta kävin keskustelua jo rekrytointiprosessini aikana. Johtopäätökseni oli, että Goforea sopivampaa ympäristöä tämän haaveeni toteuttamiselle on vaikea kuvitella.

Tiedänkö tarpeeksi tehdäkseni päätöksen?

Kun lopulta sain työtarjouksen, oli se ilon lisäksi hetki, jolloin oli syytä niputtaa yhteen omat odotukseni ja peilata niitä tarjottuun tehtävään sekä rekrytointiprosessin aikana keräämääni ”todistusaineistoon”. Keskeinen kysymys itselleni oli myös arvioida tiedänkö Goforesta ja tarjotusta työtehtävästä riittävästi voidakseni tehdä valistuneen ja oikean päätöksen.

Päätös syntyi ja se tuntuu oikealta. Tulevat kuukaudet ja vuodet näyttävät päätökseni seuraukset ja kenties kirjoitan niistä tuonnempana. Tässä vaiheessa kiitän ajastasi ja toivon tästä olleen sinulle apua, mikäli etsit uutta työtä. Suosittelen myös tutustumaan mainitsemaani Code of Ethicsiin ja Goforen asiakasprojekteihin.

Menestyksekästä vuotta 2021!

Gofore Crew

Janne Borro

Digital Quality Assurance

Kirjoittaja on kestävästä liiketoiminnasta ja 2020-luvun johtamisesta innostuva IT-alan osaamisenhankinnan moniottelija ? Goforella Jannen työ keskittyy projektiresursointiin ja alihankintaan ohjelmistotestauksen ja tietoturvakonsultoinnin alueella.

Takaisin ylös