Blogi 7.7.2020

Miten lisätä yhdenvertaisuutta työyhteisössä?

Kiva kun löysit tämän artikkelin! Se sisältää varmasti hyvää tietoa, mutta pidäthän mielessä, että se on kirjoitettu 4 vuotta sitten.

Yhdenvertaisuus on koko työyhteisön hyvinvoinnin kannalta hyvin keskeisessä asemassa. Työyhteisössä, jossa ihminen viettää noin kolmasosan elämästään, yhdenvertaisuus on tärkeää, jotta kaikilla työntekijöillä olisi hyvä ja turvallinen olo tulla työpaikalle.

Vieraana jaksossa yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistolta ylitarkastaja Michaela Moua. Jakson löydät myös SoundCloudista ja Spotifysta.

Työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu vaikuttaa yksilöiden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, mikä pitää sisällään jaksamisen sekä työpaikalla että henkilökohtaisessa elämässä. Recoding-podcastissa pohditaan, miten suhtautua rasismiin työpaikalla ja purkaa mahdollisia epätasa-arvoa luovia piilossa olevia rakenteita. Jaksossa käydään myös läpi, miten meistä jokainen voi tehdä yhdenvertaisemman työyhteisön eteen.

Korona-aika on vaikuttanut monen työntekoon. Vaikka monen asiantuntijatyötä tekevän työn ovatkin jatkuneet suhteellisen samanlaisina myös koronapandemian aikana, on sen tekeminen siirtynyt pääosin pakotetusti kotitoimistoille. Töistä irtautuminen ja vapaa-ajan vieton aloittaminen ovat monella vaikeutuneet, ja aivot käyvät niin sanotusti ylikierroksilla. Tämän vuoksi onkin entistä tärkeämpää kiinnittää erityishuomiota jaksamiseen ja töistä palautumiseen.

Voiko rasismista puhua, jos on itse etuoikeutetussa asemassa?

Ymmärrys erilaisista ihmisistä ja tilanteista sekä yleisesti, mutta myös työyhteisöissä lisääntyy, kun ihmiset ovat valmiita ja halukkaita oppia toisistaan. Oikeudenmukaisuuden puolestapuhuvaa työtä tulee tehdä yhdessä, eli on tärkeää kuunnella kaikkia – myös jollain lailla etuoikeutetussa asemassa olevia ihmisiä.

Mikä on merkittävä ongelma rasismikeskustelussa?

Haastavaksi tasavertaisuudessa ja esimerkiksi juurikin rasismista puhuttaessa tekee muun muassa väärinymmärrykset. Michaelan mukaan toisten ihmisten kuunteleminen onkin aivan erityisessä avainasemassa, kun puhutaan yhdenvertaisuudesta. Michaelan mielestä tällä hetkellä esimerkiksi Black Lives Matter:n globaalin ilmiön myötä ollaan ehkä jopa ensimmäistä kertaa tilanteessa, jossa maat haluavat muuttaa omaa tilannettaan parempaan ja tasa-arvoisempaan suuntaan. Ihmiset ovat siis pääosin hyvin laajalla rintamalla valmiimpia kuuntelemaan.

Syrjinnän skaala on hyvin laaja, sillä rasismi voi ulottua myös rakenteellisiin syrjiviin mekanismeihin ja lainsäädännössä oleviin epäkohtiin.

Mietittäessä Suomessa rasismin ympärillä olevaa keskustelua, rasismi on typistetty hyvin pieneksi kokonaisuudeksi, joka käsittää pelkästään tahallisen, tietoisen teon ihmisten tai ryhmien välillä, sisälten esimerkiksi suoria solvauksia tai viharikoksia. Vaikka nämä ovatkin rasismin ja syrjinnän muotoja, on se aiheena paljon laajempi, ja voi ulottua jopa rakenteellisiin syrjiviin mekanismeihin ja lainsäädännössä oleviin epäkohtiin. Syrjinnän skaala on siis hyvin laaja.

Arkirasismi ja piilossa olevat rasistiset mekanismit

Arkirasismi on kaikista selkein ja tunnistettavin rasismin muoto, sillä se sisältää juuri niitä suoria solvauksia ja ihmisarvoa loukkaavaa puhetta, jotka helpoimmin miellämme rasistiseksi toiminnaksi.

Michaela alleviivaa, että arkirasismi todellakin on rasismin ilmeisin muoto, ja vaikka ihmiset eivät sitä harjoittaisikaan, ei se tarkoita, etteikö syrjivää käytöstä tapahtuisi ”huomaamatta”. Piilossa olevat rasistiset mekanismit sisältävät taas esimerkiksi rekrytointisyrjinnän ja ulkomaalaisen nimen perusteella tehdyt syrjivät päätökset. Näitä voi olla paljon vaikeampaa tunnistaa ja korjata.

Yhdenvertaisuus työpaikalla

Yhdenvertaisuus on koko työyhteisön hyvinvoinnin kannalta hyvin keskeisessä asemassa. Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan lyhyesti mahdollisuuksien yhdenvertaisuutta. Työyhteisössä, jossa ihminen viettää noin kolmasosan elämästään, yhdenvertaisuus on tärkeää, jotta kaikilla työntekijöillä olisi hyvä ja turvallinen olo tulla työpaikalle. Michaela nostaa erityisesti, että yhdenvertaisuus on tärkeää huomioida myös työyhteisön epävirallisemmissa osuuksissa, kuten kahvipöytäkeskusteluissa, sekä työmahdollisuuksissa, kuten mahdollisuudessa edetä urallaan.

Siirry näppärästi aiheesta toiseen:

  • 06:40 Voiko rasismista puhua, jos on itse etuoikeutetussa asemassa?  
  • 11:15 Mikä on merkittävä ongelma Suomessa käydyssä julkisessa rasismikeskustelussa?  
  • 12:32 Mitä on arkirasismi ja mitä ovat piilossa olevat rasistiset mekanismit 
  • 16:20 Miksi yhdenvertaisuus työpaikalla on tärkeä arvo? 
  • 19:15 Mitä yksilö voi tehdä yhdenvertaisemman työkulttuurin eteen? 
  • 27:00 Miten tulisi toimia, jos työyhteisössä havaitsee rasistista kohtelua? 
  • 27:45 Mikä on turvallinen tila?  
  • 35:30 Millainen olisi Michaelan unelmien työyhteisö?  

Lisää yhdenvertaisuudesta: 

How to be a LGBTQIA+ ally in a workplace

Things that made coming out as transgender at Gofore easier – or harder

Goforen Code of Ethics

Takaisin ylös