Blogi 5.6.2017

Mothers in Business -verkoston vierailu Goforella

Gofore Crew

Kiva kun löysit tämän artikkelin! Se sisältää varmasti hyvää tietoa, mutta pidäthän mielessä, että se on kirjoitettu 7 vuotta sitten.

Olen seuraillut mielenkiinnolla Goforen yrityskulttuuria somessa jo jonkin aikaa. Kevättalvella huomasin Goforen voittaneen edellisenä iltana Suomen parhaan työpaikan palkinnon Great Place to Work -kisassa. Toimin aktiivina Mothers in Business ry:ssä ja viestitinkin saman tien aktiiviryhmäläisille ideaa Gofore-yritysvierailusta. Mothers in Business -järjestö yhdistää urahenkisiä äitejä ja tarjoaa heille mahdollisuuden ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen perhevapaiden aikana sekä työelämään paluun jälkeen. Järjestön puitteissa järjestetään erilaisia tilaisuuksia, koulutuksia sekä yritysvierailuja ja lähtökohtaisesti niihin on mahdollista osallistua lapsen kanssa.
Iloksemme vierailu Goforelle järjestyi, ja se sopikin aivan upeasti kevään aikana käynnistämäämme johtamisen ja esimiestyön tapahtumasarjaamme.
Seuraava teksti on julkaistu alunperin Mothers in Business Tampereen Facebook-ryhmässä.
Torstaina 11.5.2017 vierailimme Suomen parhaaksi työpaikaksi valitussa Goforessa, jossa Crew Coach Heini Ala-Vannesluoma avasi yrityksen johtamiskulttuuria. Avaimeksi Suomen parhaan työpaikan tittelille voi nähdä systemaattisen kehitystyön, jota on tehty yrityksen arvoja vaalien. Arvoja on kaksi. Jokaiselle goforelaiselle halutaan luoda hyvä työpaikka ja Gofore elää yrityksen asiakkaiden onnistumisista – nimenomaan tässä järjestyksessä. Goforella nähdään, että hyvinvoiva ja tyytyväinen henkilöstö pitää huolta asiakkaistaan ja luo sitä kautta yrityksen menestyksen.

Yhdessä tekemisen kulttuuri pohjautuu myös yrityksen arvoihin ja sitä vaalitaan erilaisin arjen käytännöin. Organisaatiorakenne on matala, viestintä avointa ja siinä pyritään välittömään vuorovaikutukseen kaikkien goforelaisten kesken. Toiminta on läpinäkyvää ja jokaisella on oikeus vaikuttaa Goforen toimintaan. Joukkoistettu päätöksenteko sekä hajautettu johtaminen kuvaavat arkea ja toimivat hyvin. Oletetaankin, että henkilöstön laskutus ei ole 100 %, vaan jokaiselta jää aikaa uuden ideoinnille ja toiminnan kehittämiselle. Slackissa yhteinen keskustelu käy tiiviinä aiheesta kuin aiheesta. Minimaalisen hallinnon -toimintamalli niin ikään tukee hajautetun johtamisen yrityskulttuuria. MVM, Minimum Viable Management, -termillä kutsutussa konseptissa jokaisella goforelaisella on esimerkisi mandaatti tehdä hankintoja, joilla tuetaan työviihtyvyyttä. Lyhyesti sanoen henkilöstöön luotetaan.

MVM-ajattelumalliin pohjautuen esimiesrooli poikkeaa paljon ns. perinteisestä esimiesroolista. Esimiestyö tarkoittaa Goforella työhyvinvoinnista huolehtimista. Työtä hoidetaan esimiespoolin kautta, jossa toimivat esimiehet käyvät henkilöstön kanssa keskusteluja nimenomaan työn mielekkyyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista. Esimiesrooli nähdään ennen kaikkea palveluna. Muita johtamisen palveluita tarjotaan sieltä käsin, missä paras osaaminen niihin löytyy – mm. osaamiskeskusteluja käydään Crew Coachin kanssa ja palkkakeskusteluja kulttuurijohtajan kanssa.
Goforen perheystävällisiin käytänteisiin kuuluu mm. sairaan lapsen hoitopalvelu, perheen ja läheisten päivät ja palkallinen isyysvapaajakso. Joustoa perheen ja työn yhteensovittamiseen luo se, että ei ole väliä missä ja milloin töitä tekee, kunhan työt tulevat tehdyksi. Henkilöstön lapset ovat myös tervetulleita viettämään aikaa toimistolle koulupäivän jälkeen vaikkapa pleikkarin äärelle.
Kiitokset vielä Goforen Heinille, Riikalle ja Krisselle tilaisuudesta ja sen järjestelyistä sekä kaikille mukana olleille!
PS. Tilaisuutemme sai osallistujien palautekyselyssä huippuarvosanat! Erityistä kiitosta saivat lämmin vastaanotto niin aikuisille kuin lapsille, keskusteleva ja avoin vuoropuhelu sekä ideoiden jakaminen työpaikkojen käytänteiden kehittämisestä. Tästä kaikki kiitos goforelaisille!
 
Päivi Tainio
Mothers in Business Tampere
Modernista HR-tekemisestä ja menestyviä yrityksiä luovista johtamiskäytänteistä kiinnostunut HR-asiantuntija

arvot

MiB

Mothers in Business

yrityskulttuuri

Takaisin ylös