Blogi 6.11.2017

Muotoilu mahdollistaa arvonluonnin – kaikille sidosryhmille

Kiva kun löysit tämän artikkelin! Se sisältää varmasti hyvää tietoa, mutta pidäthän mielessä, että se on kirjoitettu 7 vuotta sitten.

Pitkän työviikon jälkeen Mark valmistautui viimeisiin testeihin tietokoneellaan. Muutama näppäimistön painallus aktivoi näytön, ja palkit alkoivat liikkumaan hitaasti. Mark oli kokemuksensa ansiosta luottavainen, että kaikki menisi suunnitellusti.  Hän esitteli osaamistaan tummiin pukuihin ja kypäriin sonnustautuneille kuulijoille. Tuotantolinjojen uudistaminen paikallisessa tehtaassa oli ollut merkittävä investointi. Vieressä seissyt projektipäällikkö Jokinen odotti malttamattomana, että Mark nyökkäisi sen merkiksi, että tuotanto voitaisiin käynnistää. Projektipäällikkö Jokinen oli tyytyväinen painaessaan käynnistysnappulaa – yleisö hurrasi, kun tuotantolinja käynnistyi.

40-vuotias Mark on arvostettu asiantuntija automaatiotekniikan alalla. Sekä esimiehet että alaiset luottavat häneen, ja hänellä on tärkeä rooli laajoissa tehdasautomaation projekteissa. Tiimissä on useita jäseniä, mutta ohjelmistotyökalujen hallinnan ja tehdaskohtaisten määritysten tekemiseen hän on paras asiantuntija. Käytännön osaaminen ja työkalujen käyttötaidot ovat kasvaneet vuosien myötä. Valtaosaa hänen ideoistaan on hyödynnetty vuosien aikana. Uusien teknologioiden mukaan ottaminen on vienyt suuren osan asennusprojekteista. Ohjelmistotyökaluista ja asennusprosesseista on tullut melko monimutkaisia.
Viime aikoina Mark ei ole ollut kovin tyytyväinen työhönsä. Hän tekee työnsä hyvin, mutta kokee, että ei ole kyennyt luomaan uudistuksia laajemmin. Esimies kohtelee häntä kuin neroa, mutta todellisuudessa tämä ei ole ollut kovin kiinnostunut ymmärtämään Markin työtä. Mark on pohtinut mahdollisuuksiaan vaihtaa alaa ja ryhtyä opettajaksi – työ, josta hän nautti kovasti opiskelujensa loppuaikoina.

Mark on kuvitteellinen edustaja todellisesta käyttäjäryhmästä, joka perustuu käyttäjätutkimukseen.

Samassa prosessissa on myös muita käyttäjäryhmiä. Mark on hyvä esimerkki käyttäjästä, joka on hyötynyt edenneestä teknologisesta kehityksestä. Kasvava digitaalinen kerros fyysisten tuotteiden päällä on vaikuttanut merkittävästi Markin työtahtiin ja tehokkuuteen. Tästäkin huolimatta teknologisen kehityksen tuoma lisäarvo on keskittynyt arvon rationaalisiin ulottuvuuksiin. Muotoilijat ovat olleet mukana tässä kehitystyössä, mutta heidän fokuksensa on ollut pääasiallisesti tukea tuotteiden kaupallistamista – arvonluonnin sijaan.

Nykyisin hyvä muotoilu keskittyy käyttäjätiedon keräämiseen ja tämän tiedon integroimiseen laajasti liiketoiminnan, prosessien, palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen.

Kuvitellaanpa, että meidän pitäisi muotoilla parempia prosesseja ja työkaluja Markille

  • Voisimmeko keksiä ratkaisuja, joiden avulla Markin rooli olisi näkyvämpi laajemmassa kontekstissa?
  • Voisiko Mark jakaa joitakin kokemuksiaan muiden asiantuntijoiden kanssa – jopa hänen oman tiiminsä ulkopuolelta?
  • Voisimmeko auttaa häntä viihtymään paremmin työssään?
  • Voisimmeko rakentaa järjestelmän, joka tukisi myös Markin toista motivaatiota, opettamista?

Käyttäjien ja asiakkaiden kehittyvä rooli arvonluonnissa on keskeinen muotoilun huolenaihe. Kun asiakkaat otetaan mukaan arvon yhteiskehittämiseen, voidaan samalla nostaa esiin subjektiivisempia ja yksilöllisempiä arvojen dimensioita. Meidän täytyy tunnistaa asiakkaat inhimillisinä ihmisinä sen sijaan, että ajattelisimme heitä pelkästään rationaalisina toimijoina, osana tiettyä prosessia.

Digitaalinen transformaatio luo uusia mahdollisuuksia arvonluonnille.

Jotta tämä transformaatio onnistuisi menestyksellisesti, täytyy asiakastietoa kerätä systemaattisesti ja asiakkaan roolia kehittää kuluttajasta yhteiskehittäjäksi. Myös organisaatioita on syytä muuttaa niin, että arvonluontia hallitaan ja johdetaan paremmin.

Muotoiluun fokusoiminen on arvonluontia – kaikille sidosryhmillemme.

Digikumppani-blogisarja

Digikumppani-blogisarjassa Goforen asiantuntijapalveluiden vetäjät kertovat, miten digitalisaatio muuttuu juhlapuheista teoiksi. Muutostahti kiihtyy juuri nyt eksponentiaalisesti. Tässä muutoksessa organisaatiot tarvitsevat avukseen projektinhallinnan, johtamisen, palvelumuotoilun, graafisen suunnittelun, ohjelmoinnin ja data-analytiikan osaajia. Heitä – ja kirsikkana kakun päällä pilvi-infrastuktuurin hallintaa – löytyy kaikkea Goforesta. 

Lue blogisarjan muut bloggaukset:

Ville Tuominen

Muut kansainväliset yhteydet

Takaisin ylös