Blogi 14.2.2023

Neurodiversiteetti työelämässä

Osaaminen

Haluamme Goforella olla monimuotoisen työelämän ja työyhteisön rakentamisen edelläkävijä. Yksi strategisista tavoitteistamme on tarjota työntekijöillemme yksilöllistä tukea erilaisiin tarpeisiin ja elämäntilanteisiin. Jotta se olisi mahdollista, meidän on itse ymmärrettävä monimuotoisuutta paremmin. Selvitetään yhdessä millaista neurologinen monimuotoisuus voi työelämässä olla!

Neuromonimuotoisuuden huomioiminen aiempaa paremmin työyhteisössä luo sekä yhteisön hyvinvointia että osallisuutta. Se vahvistaa myös itseohjautuvuutta, johtamisen käytäntöjä ja saa ihmiset tuntemaan olonsa sitoutuneemmaksi, innovatiivisemmaksi ja tuottavammaksi.   
    
Neuron kirjon ymmärryksen lisääminen organisaatiossamme on myös yksi Goforen diversiteetti- ja inkluusiotavotteista (D&I, Diversity & Inclusion). Koemme, että meillä työnantajana on sekä vastuu että mahdollisuus tehdä erilaisia työelämäkokemuksia näkyviksi. Siksi haluamme kutsua sinutkin mukaan tälle oppimismatkalle.  

Miksi on tärkeää puhua neurodiversiteetistä?  

Viime vuonna neuromonimuotoisuus nousi keskusteluihin useasti meillä Goforella. Työntekijämme ottivat sen esiin sekä työntekijätyytyväisyys- että D&I-kyselyissämme. Lähiesihenkilöt kertoivat toiveistaan saada enemmän tietoa aiheesta ollakseen parempia johtajia. Nämä keskustelunavaukset saivat meidät tutustumaan neuron kirjoon paremmin.   
    
Kansainvälisten tutkimuksien mukaan 15–20 % ihmisistä on neuroepätyypillisiä. Neurodiversiteetti on yksi moninaisuuden muoto – hyvinkin yleinen sellainen – ja siksikin ajattelemme, että meidän kaikkien olisi tärkeää ymmärtää sitä paremmin.   
    
Neuroepätyypilliset ihmiset usein näkevät ja kokevat maailman hieman eri tavalla. Näin ollen neurodiversiteetin syvällisempi ymmärtäminen ei ainoastaan luo parempaa työelämää, vaan auttaa myös suunnittelemaan ja rakentamaan parempia ja osallistavampia digitaalisia palveluita ympärillämme oleville ihmisille.

Neljä tapaa tukea neuromonimuotoisuutta

Olemme itsekin vielä oppimismatkamme alussa emmekä tiedä, mitä kaikkea aihe tuokaan mukanaan. Olemme kuitenkin sopineet jo ensimmäisistä kehitysaskeleista käytäntöjen ja työkalujen osalta.  
 
1. Yhdessä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa  

Teemme vahvaa yhteistyötä tässäkin asiassa hyvinvointikumppaniemme Mehiläisen ja Ilmarisen kanssa. Jotta voisimme vastata ihmisten toiveisiin, olemme yhdessä suunnittelemassa erilaisia koulutuksia ja työpajoja. Tarkoituksenamme on kouluttaa ja tukea esihenkilöitämme sekä muita goforelaisia paremmin tunnistamaan monimuotoisuutta, tukemaan neuroepätyypillisiä kollegoja ja tarjoamaan yksilöllisempiä ratkaisuja ja palveluita.  

Me tulemme myös kiinnittämään enemmän huomiota siihen, miten voisimme paremmin asiakastiimeissä taata paitsi yhdessä rakennettavien palveluiden saavutettavuuden ja inklusiivisuuden, myös onnistua rakentamaan yhteen hiileen puhaltavia, inklusiivisia tiimejä. Kuka tietää, kenties innostumme myös järjestämään avoimia webinaareja, joissa voimme jakaa oppimaamme ja laajentaa ymmärrystä tästä tärkeästä aiheesta? 

2. Reflektointi ja uusien näkökulmien löytäminen

Uskomme, että kun tunnemme toistemme erilaisuudet ja kunnioitamme niitä, se lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja sitä kautta sitoutumistamme yhteisöön. Esihenkilöt ja tiimit saavat tukea ymmärtääkseen paremmin itseään, työskentelytapojaan ja toisiaan. Räätälöityjen ammatillisten kasvupolkujen tarjoaminen on myös asia, jonka kehittämisen parissa olemme työskennelleet jo pidemmän aikaa. Joitakin konkreettisia työkaluja, joita käytämme itsereflektointiin ja kehityskohteidemme tunnistamiseen ovat muun muassa WorkPlace Big Five -profiili sekä henkilökohtaisten ammatillisten kehityssuunnitelmien tekeminen.

3. Tuki päivittäisessä työssä

Toimintaamme ohjaavat erilaiset suositukset ja prosessit, joiden tarkoitus on tukea neuroepätyypillisten kollegoiden arkea. Tällaisia käytäntöjä ja toimintatapoja ovat muun muassa joustot työnteon tavoissa; paikka- ja aikariippumaton työ, mahdollisuus käyttää vastamelukuulokkeita, muokattavat työpisteet (säädettävät tuolit ja pöydät, näköesteet) sekä toimistojen hiljaiset työtilat ja rentoutumiseen tarkoitetut huoneet. Näiden lisäksi järjestämme monenlaisia yhteisöaktiviteetteja ja tapahtumia, joihin voi osallistua kiinnostuksen mukaan.

4. Yhdenvertaisuus rekrytoinnissa

Loppuvuodesta 2022 rekrytointitiimimme alkoi pohtia tarkemmin myös rekrytointiprosessimme inklusiivisuutta. Tavoitteenamme on huomata mahdolliset tunnistamattomat ennakkoluulot tai muut tarpeettomat esteet rekrytointikäytännöissämme, jotta voimme varmistua hakijakokemuksemme monimuotoisuudesta ja inklusiivisuudesta.  

Speedclub-kanava tarjoaa vertaistukea

Goforella huolehdimme toisistamme ja haluamme aidosti kohdata toisemme. Goforelaisten kokemus siitä, että jokainen meistä saa olla oma itsensä työyhteisössämme, on ollut yksi tärkeimmistä työntekijäkokemuksemme mittareista jo pitkään. Viimeisimmässä työntekijätyytyväisyyskyselyssämme 91 % goforelaisista koki voivansa olla oma itsensä työarjessa.   
   
Yksi erinomainen esimerkki psykologisesta turvallisuudesta työyhteisössämme on #Speedclub-niminen Slack-kanava. Kanavan perusti eräs neuroepätyypillinen goforelainen noin vuosi sitten – hän halusi luoda oman yhteisön keskustelua, tiedon jakamista ja, mikä tärkeintä, vertaistukea varten neuroepätyypillisille ihmisille. Tämä sisäinen yhteisö on kasvanut tasaisesti, ja siihen kuuluu jo 5 % Goforen työntekijöistä. Speedclub ei ole tarkoitettu vain neuroepätyypillisille ihmisille, vaan ryhmän puoleen voi kääntyä myös silloin, kun esimerkiksi tarvitsee neuvoja ja vertaistukea ymmärtääkseen läheisiään paremmin. 
    
Kun puhutaan neuroepätyypillisyydestä, siihen voi liittyä paljon häpeää ja stigmoja. Monet kärsivät sen elämänlaatua heikentävistä vaikutuksista koko elämänsä, ennen kuin saavat apua. Ihmisten tietämättömyys neurodiversiteetistä johtaa usein työnantajien, perheiden ja ystävien tuen puutteeseen ja voi lisätä erilaisuuden ja riittämättömyyden tunnetta. Ymmärryksen lisääminen on ratkaisevan tärkeää, jotta ihmiset saavat tukea ja tuntevat itsensä hyväksytyiksi.   
   
Työyhteisössä työnantajan sekä työkavereiden ymmärrys aiheesta voi auttaa neuroepätyypillisiä henkilöitä luottamaan vahvuuksiinsa ja omaan osaamiseensa sen sijaan, että he jäisivät yksin erilaisten haasteiden kanssa elämän eri osa-alueilla.  

Tietoisuuden lisäämisen ja oikeiden tukitoimien löytämisen avulla pystymme tekemään mistä tahansa työpaikasta ja ympäristöstä osallistavan ja työtekijöitä tukevan. Useimmilla meistä, tiesimme sitä tai emme, on lähipiirissämme joku, jolla on neuroepätyypillisiä piirteitä.

Varmistetaan yhdessä osallistava työelämä ja arki meille kaikille. Lähdetkö mukaan? 

#Neurodiversiteetti #GoforeCrew

Projektitiimin jäsenet Speedclubista ja People-tiimistä

Neurodiversiteetin määrittely

”Neurodiversiteetti-termiä käytetään kuvaamaan sitä, että ihmiset kokevat ympäröivän maailman ja ovat vuorovaikutuksessa sen kanssa monin eri tavoin; Ei ole olemassa yhtä ”oikeaa” tapaa ajatella, oppia ja käyttäytyä, eikä eroavaisuuksia pidetä puutteina.” 

”Neurodiversiteetti viittaa kaikkien ihmisten monimuotoisuuteen, mutta sitä käytetään usein autisminkirjon häiriön (ASD) yhteydessä sekä muissa neurologisissa tai kehityksellisissä häiriöissä, kuten ADHD tai oppimisvaikeudet.” 

“Neurodiversiteetin ymmärtäminen ja hyväksyminen yhteisöissä, kouluissa, terveydenhuollossa ja työpaikoilla voi parantaa kaikkien ihmisten kokemusta osallisuudesta. Meidän kaikkien on tärkeää edistää neurodiversiteettiä tukevaa ympäristöä sekä tunnistaa ja korostaa jokaisen yksilöllisiä vahvuuksia ja kykyjä tukien heidän erojaan ja tarpeitaan.”

Alkuperäinen lähde englanniksi: Harvard Health Blog: What is neurodiversity? 


Tutustu aiheeseen lisää:

ethical digital

Gofore Crew

neurodiversiteetti

neuromoninaisuus

Gofore Oyj

Takaisin ylös