Blogi 9.1.2018

Paikalla pysyen mikään ei kasva

Gofore Crew

Kiva kun löysit tämän artikkelin! Se sisältää varmasti hyvää tietoa, mutta pidäthän mielessä, että se on kirjoitettu 6 vuotta sitten.


Minkälaista on osaamisen kehittäminen Suomen parhaassa työpaikassa? Pääseekö Goforella aidosti kehittymään ja minkälaisiin asioihin työaikaa voi käyttää?

Näitä kysymyksiä kuulen esitettävän säännöllisin väliajoin. Yleensä kysyjä on joko Goforesta työnantajana kiinnostunut työnhakija tai vastaavassa osaamisen kehittämisen vastuullisen roolissa työskentelevä henkilö toisessa organisaatiossa.

Me autamme löytämään henkilökohtaisen innostumisen ja oman suunnan, sekä tarjoamme kehittymiselle kasvualustan ja laaja-alaisesti erilaisia mahdollisuuksia, jotka onnistuvat työajan puitteissa. Osaamisen kehittämisen vastuuhenkilö puolestaan yleensä hämmästyy saamastaan vastauksesta. Yksilöllisen kehittymisen ja innostumisen nimeen vannova  systeemimme on edelleen vähemmistössä perinteisempien osaamisen kehittämisen toimintamallien hallitessa kenttää.

Jatkuva uuden oppiminen ja toiminnan kehittäminen ovat välttämättömiä kaikilla toimialoilla. Meidän oivalluksemme on kuitenkin ehdottomasti ollut yksilöllisen kehittymisen toimintamalli, joka on keskeisin rakennuspalikka jatkuvan oppimisen kulttuurissamme: innostuneet ja jatkuvasti kehittyvät goforelaiset levittävät osaamistaan ja kokemuksiaan työkavereilleen ja tarttuvat yhdessä epäkohtiin korjaten niitä ennakkoluulottomasti. Aidosti toimiva oppimisen kulttuuri toteutuu tällöin luontaisella tavalla ja ilman taikatemppuja.

Kulttuuriimme kuuluu samalla myös rohkeus toimia toisin sekä kyky hyväksyä ajoittainen kaaos, lievä epävarmuus ja epäjärjestys. Epätäydellisyys on todellisuudessa se taikapöly, joka luo pohjan jatkuvalle kehittymiselle ja parantamiselle. Kannustamalla goforelaisia jatkuvaan oppimiseen ja parantamiseen, rakennamme samalla tulevaisuuden kilpailukykyä myös Goforelle.

Valmennuksia, konferensseja ja koodausprojekteja

Viime vuonna Goforella käytettiin työaikaa itsenäiseen oman osaamisen kehittämiseen yhteensä lähes 12 000 tuntia*. Työpäivinä tämä on lähes 1 600 työpäivää. Näin ollen keskiverto goforelainen käytti työaikaa oman osaamisensa kehittämiseen noin kuuden työpäivän verran vuodessa. Tämä voi tuntua nopealla tarkastelulla vähäiseltä. On kuitenkin hyvä muistaa, että oman osaamisen kehittäminen tarkoittaa meillä itsenäistä perehtymistä uusiin teknologioihin sekä vaikkapa valmennuksiin, konferensseihin ja meetuppeihin osallistumista, tai omaa koodausprojektia – henkilön oman tilanteen ja kehittymistarpeen mukaan. Tarkemmin lukuihin paneutuessani huomasin, että joku työkavereistani käytti viime vuonna puolikkaan päivän omaan kehittymiseen, toinen kolmetoista. Mikä nyt oli henkilön omaa kehittymispolkua tukeva tapa toimia.

Tarkoituksenmukaisuus toteutuu meillä mielestäni erinomaisesti. Monet goforelaiset ovat osaamista varsin kokonaisvaltaisesti kehittävissä projekteissa ja työtehtävissä, jolloin työ itsessään vie henkilöä kohti omaa tavoitetta. Erillistä kouluttautumista tai muuta osaamisen päivittämistä ei tällöin edes tarvita.

Osaamisen jakamista meillä tehtiin reilun 1 000 tunnin verran. Käytännössä tämä tarkoittaa kiltatoimintaa, sisäisiä valmennuksia ja tietoiskuja: näiden valmistelua sekä toteuttamista. Tästä porukasta saa olla ylpeä. Mielestäni tämä on hyvä osoitus vahvasta oppimisen kulttuuristamme. Tänä vuonna satsaammekin erityisesti osaamisen jakamista tukevien toimintatapojen kehittämiseen, sillä olemme vuodessa lähes tuplanneet henkilöstömäärämme ja haluamme asioiden toimivan jatkossakin hyvin. Jatkamme myös edelleen erinomaisia osallistujapalautteita keränneitä sisäisiä valmennuksiamme: mm. lean-ajattelua, vaikuttamista, esiintymistä ja kirjoittamista.

Osaaminen on meillä arvossaan. Osaaminen on se, mitä myymme asiakkaille. Työntekijöiden osaamisen kehittämiseen panostaminen kannattaa, sillä paikalla pysyen mikään ei kasva – vähiten Gofore. Odotan innolla sitä, mitä tämä vuosi tuo tullessaan oppimisen ja kehittymisen kulttuuriimme ja toimintatapoihimme. Awesome times ahead!

*) Luvut eivät pidä sisällään Gofore Oyj:n tytäryhtiöitä.

ammatillinen kehittyminen

innostus

itseohjautuvuus

osaamisen kehittäminen

työkulttuuri

Takaisin ylös