Blogi 1.11.2017

Paremman johtamisen taustalla vaikuttavat arvot

Kiva kun löysit tämän artikkelin! Se sisältää varmasti hyvää tietoa, mutta pidäthän mielessä, että se on kirjoitettu 7 vuotta sitten.


Työhyvinvoinnin merkitys ja sen tuomat hyödyt niin kansantalouden ja yhteiskunnan kuin työpaikkojen ja yksilön kannalta on laajasti havaittu ja hyväksytty. Suomi tarvitsee parempaa johtamista – työhyvinvointi ei ole kustannus vaan työpaikan tuottavuutta ja menestymistä parantava tekijä. Value Based Leadership (VBL) -koulutus eli arvopohjaiseen johtajuuteen perustuva koulutus antaa nuorille johtajille eväitä toimia muuttuvassa työelämässä arvot ja hyvinvointi huomioiden.
Koulutuksen tarina sai alkunsa vuosikymmen sitten, kun Ruotsin kuningas Kaarle XVI Kustaa näki tarpeen tukea nuoria johtajia konkreettisin keinoin. Tavoitteena oli tehdä näkyväksi se työ, mitä nuoret tekevät yhteiskunnan hyväksi erilaisissa hankkeissa päivittäin. Nuoria haluttiin rohkaista heidän arkipäivän johtamisrooleissaan ja samalla tarjota heille mahdollisuus rakentaa hyvää arvopohjaa. Syntyi Kuninkaan säätiö, Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap.
Vuosien saatossa koulutuksiin on osallistunut jo lähes 800 nuorta johtajaa ja 550 mentoria. Suomen Partiolaiset liittyivät mukaan tarinaan vuonna 2009, jolloin järjestettiin ensimmäinen yhteistyökurssi. Suomesta Ruotsin koulutuksiin on lähtenyt jo noin 80 nuorta. Hyvät kokemukset koulutuksesta siivittävät hankkeen lanseeraamista myös Suomeen tänä vuonna. Ensimmäinen kurssi Suomessa käynnistyi tammikuussa, toinen toukokuussa ja kolmannen kurssin hakuaika on parhaillaan käynnissä.

Omien arvojen tunnistaminen ja osaamisen arvostaminen arvopohjaisen johtajuuden keskiössä

Partiossa nuoria kasvatetaan vastuunkantamiseen, aktiiviseen kansalaisuuteen ja hyvään johtajuuteen. Value Based Leadership -johtamiskoulutuksessa tämä mahdollisuus tarjotaan myös muille kuin partiotaustaisille vapaaehtoiskentän johtajille. Taitavia johtajia tarvitaan jokaisella yhteiskunnan alalla.
Kurssijohtaja Henna Peltoniemi kuvaa koulutuksen antia omassa ja kurssilaisten elämässä näin: “Käytyäni aikanaan partiolaisten kanssa toteutetun yhteistyökurssin Ruotsissa, opin valtavasti itsestäni. Yksi keskeinen havainto liittyi omaan persoonaani; ihmisillä on usein ajatuksia ja kuvitelmia hyvistä johtajista. Usein näitä piirteitä ei välttämättä yhdistä itseensä. Toisin sanoen saatat ajatella, että enhän minä voi olla johtaja, koska olen vaan tämmöinen. Kurssina aikana silmäni avautuivat sille, miten erilaisia ihmiset ovat, ja miten he silti voivat kaikki olla hyviä johtajia, kun oppivat ymmärtämään paremmin itseään. Vaikka olenkin ’vaan tämmöinen’, minulla on silti oikeus ja samalla vastuu muuttaa asioita ympärilläni parempaan. Tällaista rohkeutta sain itse, ja olen nähnyt saman muutoksen myös vetämäni kurssin osallistujissa.”
Peltoniemi kuvaa koulutuksen vaikuttaneen myös siihen, miten hän antaa palautetta: ”Olen VBL:n myötä pyrkinyt tuomaan omaan tekemiseeni enemmän vahvistavaa palautetta, mikä ei perinteisesti kuulu suomalaiseen työkulttuuriin. Meidän tulisi muistaa iloita toistemme vahvuuksista, sillä vain siten rakennamme vahvaa organisaatiokulttuuria.”

 ”Kun tiedän paremmin omat arvoni, pystyn rohkeammin edistämään tärkeäksi katsomiani asioita yhteiskunnassa.” Pauli Engblom, VBL-alumni ja Partioneuvoston puheenjohtaja

 Lisäksi koulutus auttaa kyseenalaistamaan normeja ja totuttuja toimintatapoja: ”Todellinen johtajuus näkyy myös alaisena toimiessamme; meillä on vastuu haastaa johtajiamme, jos huomaamme että he käyttävät valtaansa väärällä tavalla. Meillä tulee olla rohkeutta tarttua asiaan, jos näemme vallan väärinkäyttöä ympärillämme. Oma johtajuus kasvaa myös tällaisissa tilanteissa, kun tajuamme tämän ja toimimme asian eteen”, Peltoniemi kuvaa.
Kun yksilö oppii tunnistamaan omat arvonsa ja kunnioittaa itseään ja osaamistaan, ymmärtää hän paremmin myös muiden arvoja ja arvostaa monimuotoisuutta. VBL-koulutuksen vapaaehtoisryhmän johtaja Laura Ritola kuvaa asiaa näin: VBL opetti minut ymmärtämään ryhmien moninaisuutta. Sitä, millainen toimija olen itse ryhmässä, miten muut minut näkevät ja millaisia ryhmän jäsenet ovat. Kun näen ryhmän moninaisuuden voin hyödyntää ihmisten vahvuuksia ja saada kaikki toimimaan paremmin yhteisen tavoitteen eteen”.
Gofore lähti mukaan yhteistyöhön Suomen Partiolaisten kanssa paremman johtamisen ja arvopohjaisuuden puolesta tänä syksynä. Goforen toimitusjohtaja Timur Kärki kuvaa yhteistyötä näin: Goforen oma johtaminen on alusta lähtien perustunut pitkälti arvopohjaiseen lähtökohtaan, joten johtamiskoulutuksessa puhutaan juuri niistä asioista, joita mekin haluamme olla edistämässä suomalaisessa yhteiskunnassa ja sen kehittämisessä. Goforen oma esimerkki osoittaa myös sen, että arvopohjaisella johtamisella saadaan tulosta aikaan.”
Yhteistyön myötä Gofore toimii Suomen Partiolaisten kumppanina kahdessa VBL:n kurssissa. Gofore tukee koulutusta tarjoamalla tilojaan kurssien järjestämiseen ja työstämällä kurssilaisten kanssa arvopohjaisen johtajuuden kysymyksiä. Kakkoskurssi järjestetään marraskuussa ja kolmas ajoittuu ensi vuoden kesäkuulle. Tulevan vuoden aikana Gofore ja Partiolaiset rakentavat myös yhteistyössä koulutusohjelman kumppanuusverkostoa.

Value Based Leadership pähkinänkuoressa:

  • Value Based Leadership -koulutusohjelman taustalla vaikuttaa johtamisfilosofia, joka painottaa erityisesti itsensä ja omien arvojen tuntemista osana parempaa johtajuutta.
  • Koulutus koostuu neljästä kurssiviikonlopusta, joissa käsitellään erityisesti ryhmien johtamista, johtamista monimuotoisuuteen, itsensä johtamista sekä johtamista tuottoisasti arvoilla. Lisäksi koulutukseen sisältyy mentorointia ja etätehtäviä.
  • Yhden kurssin kesto on noin puoli vuotta. Koulutus on suunnattu 20–29-vuotiaille johtajille, sillä arvojen kehittymisen kannalta tämä ikä nähdään merkittävänä ajanjaksona.
  • Ohjelman tavoitteena on tukea tuhannen arvonsa tunnistavan johtajan kasvua tulevina vuosina.
  • Lue lisää aiheesta Parempaa johtajuutta -verkkosivuilta 

Lue lisää Suomen Partiolaisten ja Goforen yhteistyöstä

Suomi

Annika Räsänen

Takaisin ylös