Blogi 18.11.2019

Parempia digipalveluita perheille ja koululaisille

Kiva kun löysit tämän artikkelin! Se sisältää varmasti hyvää tietoa, mutta pidäthän mielessä, että se on kirjoitettu 5 vuotta sitten.

Lapsen kasvatukseen ja oppimiseen liittyvä tieto on perheille hyvin tärkeää. Gofore on mukana useassa suomalaisessa varhaiskasvatuksen kehittämishankkeessa, joissa tavoitteena on luoda parempia digipalveluita perheille. Samalla ne ovat merkittäviä askelia kohti älykkäämpää kaupunkia.
Lapsen oppimispolku alkaa jo päiväkodista, ja jatkuu pitkälle eteenpäin. Toimiva ja onnellinen arki muodostuu siitä tiedosta, miten lapsi itse kokee asian ja kertoo siitä vanhemmilleen sekä myös kommunikoinnista vanhempien ja varhaiskasvatuksen ja opetuksen henkilökunnan kanssa.
Tietoa kertyy valtavasti oppimispolun aikana – itse asiassa jopa ennen päiväkodin aloittamista. Voisimmeko hyödyntää tätä tietoa arjen sujuvuuden ja onnellisen arjen parantamiseksi? Voimmeko tarjota lapsiperheille palveluita, joita heillä ei vielä ole – tai kehittää toimintoja, jotka nykyään koetaan haastavaksi? Tärkein viestintäfoorumi on vanhemman ja lapsen välinen keskustelu, mutta muuta asiointia voimme kehittää digitalisaation keinoin.
Gofore on mukana useassa suomalaisessa varhaiskasvatuksen kehittämishankkeessa Suomessa. Lapsiperheiden asioinnin kehittämisen lisäksi samalla rakennetaan myös älykkäämpää kaupunkia. Dataa hyödyntäen voidaan tuoda arkeen helppoutta sekä reagoida ennakoivasti asukkaiden palvelutarpeisiin.
“Olemme Goforella vahvasti mukana SmartCity-kehitystyössä, pohtimassa miten dataa voidaan käyttää entistä älykkäämmin kaupunkilaisten hyväksi ja miten datalla voidaan ohjata ihmisiä toimimaan fiksummin ja tekemään kestäviä valintoja”, sanoo Goforella kaupunkien toimialavastaavana työskentelevä Simo Turunen.

Helsingissä suuntana yhtenäinen digitaalinen koulupolku

Helsingin kaupungin päiväkodeilla ei ole tähän asti ollut digitaalista järjestelmää, jonka avulla varhaiskasvatuksen ammattilaiset ja vanhemmat voisivat olla yhteydessä toisiinsa. Nyt sellaista kehitetään ja samalla ravistellaan koko koulupolun digitaalisia järjestelmiä. Helsingin kouluissa käytössä ollut viestintäjärjestelmä Wilma on aikakautensa väline ja kaipaa uudistumista siinä missä muutkin palvelut kehittyvät.
Helsingissä käynnistynyt yhteisen asioinnin tietojärjestelmän (ASTI) kehityshanke tähtää siihen, että tulevaisuudessa lapsen digitaalinen koulupolku olisi yhtenäinen: alkaisi varhaiskasvatuksesta ja jatkuisi aina toiselle asteelle. Samalla on erinomainen hetki miettiä, mitä kaikkea digitaaliselta vuorovaikutusjärjestelmältä oikeasti halutaan nyt – ja tulevaisuudessa. Gofore on tiiviisti mukana varhaiskasvatuksen digitaalisen järjestelmän kehitystyössä. Simo näkee projektissa paljon suuremman mission.
“Helsingissä on julkisessa keskustelussa puhuttu pitkälti vain Wilman korvaamisesta, mutta olennaista on nähdä isompi kokonaisuus. Opetuksen ja varhaiskasvatuksen digitaaliset järjestelmät tulevat jatkossa olemaan paljon laajempia kokonaisuuksia, joita viedään palvelevampaan ja asiakasystävällisempään suuntaan.” 

Tavoitteena muutoksiin reagoiva kehittäminen ja lopputulos

Helsingin varhaiskasvatuksen digitalisoiminen ei ole mikään pieni projekti, vaan vuosia kestävä yhteinen kehitystyö. Goforen moniosaajatiimimme varmistaa, että tuleva teknologia on vaatimusten mukainen ja toimiva. Samalla vahvistuu myös yhteistyö julkisen ja yksityisen välillä, kun kaupungin viranhaltijat ja ohjelmistokehitystiimit muodostavat yhteisen joukkueen ja pääsevät vaikuttamaan kehittämistyöhön.
“Jos tehdään vain suora tuote, ei se palvele enää 10 vuoden päästä. Nykyisin kyllä tykätään hirveästi digitaalisista tuotteista, mutta kuka ottaa vastuun siitä, että ne elävät ajassa? Kaupunkien palvelukehittämisessä yritysten ja julkisen sektorin syvempi yhteistyö tarjoaa jatkossa paljon mahdollisuuksia”, Simo pohtii.
Palveluiden kehittämisessä ja uusien parempien palveluiden luomisessa ei aina ole kyse isoista sijoituksista ja budjeteista. Enemmänkin on kyse siitä, haluammeko kyseenalaistaa nykyisiä toimintatapoja ja kehittää niitä uudelle tasolle. Ja voimmeko itse asiassa säästää kehittämällä nykyisiä tapojamme ja toimintojamme?
Goforella on vahva kokemus siitä, että kaupunkipalveluita kehitetään maltillisesti edeten, mutta ketterän kehittämisen periaatteita hyödyntäen. Sen sijaan, että luulemme tietävämme kaiken heti hankkeen alussa ja etenemällä lukitun suunnitelman mukaisesti, on projektissa hyvä kulkea rauhassa ja porukalla.
”Tunnistamalla nykyisen toiminnan ongelmat ja etsimällä käyttäjähtöisesti ratkaisuja tiiviissä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa, voimme saada toimivaa palvelua ja asukkaille sujuvaa arkea hyvinkin helposti”, Simo sanoo.
Jos haluat jatkaa keskustelua varhaiskasvatuksen kehittämisestä tai älykkäistä kaupungeista, ota Simoon yhteyttä sähköpostilla (etunimi.sukunimi@gofore.com) tai LinkedInin kautta.

Gofore Oyj

Takaisin ylös