Blogi 20.5.2020

Saavutettavuus osana digitaalisten palveluiden kehitystä

Kiva kun löysit tämän artikkelin! Se sisältää varmasti hyvää tietoa, mutta pidäthän mielessä, että se on kirjoitettu 4 vuotta sitten.

Kaikkien viranomaistahojen ja julkiseen sektoriin lukeutuvien toimijoiden verkkopalveluiden tulee huomioida saavutettavuuden erityisvaatimukset 23.9.2020 mennessä. Yksityisen sektorin toimijoiden mm. vesi- ja energiahuolto, posti, liikenne, vakuutus- ja pankkipalvelut 1.1.2021 mennessä. Mobiilipalvelut kaikkien osalta 23.6.2021 mennessä.

Saavutettavuus, mitä se on ja miksi?

Julkisten verkkosivujen ja mobiilipalveluiden, sekä niiden sisällön tulee olla kaikkien saatavilla ja saavutettavissa. Avainasemassa on ”design for all” periaate. Digitaalisten palveluiden käytön tulee olla mahdollista henkilön mahdollisista aisti- tai muista rajoitteista riippumatta. Saavutettavuus onkin nimenomaan kaikkien huomioimista.

Saavutettavuuden ja käytettävyyden erona voidaan pitää sitä, että käytettävyys korostaa hyvää toimivuutta tyypillisissä tilanteissa, kun saavutettavuus taas rakentuu toimivuuden varmistamisesta myös epätyypillisissä tilanteissa.

Tuleeko palveluni tai digitaalisen sisältöni olla saavutettavaa?

Kaikkien julkiseen sektoriin lukeutuvien toimijoiden verkkosivut ja mobiilipalvelut tulee toteuttaa saavutettavina.

Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta saavutettavuusvaatimusten mukaisesti velvoittaa kaikki viranomaistahot ja julkisoikeudelliset laitokset kuin myös osan järjestöistä. Lisäksi osa yksityistä sektoria kuuluu saavutettavuuden erityisvaatimusten piiriin.

Milloin palveluni tulee olla saavutettava?

Saatavuusdirektiivin mukaisesti 23.9.2018 jälkeen julkaistut uudet verkkopalvelut, kuten esimerkiksi uudistetut intranetit, olisi tullut jo rakentaa huomioiden saavutettavuuden erityisvaatimukset 23.9.2019 mennessä.

Vanhat palvelut sekä niissä ennen 23.9.2018 julkaistu sisältö, kuten esimerkiksi tallennetut videot ja äänitiedostot, tulee olla saavutettavissa tulevaan syksyyn 23.9.2020 mennessä.

Vaatimusten piiriin kuuluvien yksityisen sektorin toimijoiden verkkopalveluiden tulee huomioida saavutettavuuden erityisvaatimukset 1.1.2021 mennessä. Tähän joukkoon lukeutuu mm. vesi- ja energiahuolto, posti, liikenne, vakuutus- ja pankkipalvelut.

Näiden kaikkien toimijoiden mobiilipalveluiden tulee huomioida saavutettavuuden vaatimukset 23.6.2021 mennessä.

Goforella saavutettavuus on osa palvelukehitystä

Yhdistämällä osaamisemme saavutettavien palveluiden muotoilussa ja kehityksessä pystymme tarjoamaan kokonaisvaltaisen tiimin osaksi saavutettavan palvelun suunnittelua ja toteutusta. Karttunut osaamisemme saavutettavuudessa tuo projektin suunnitteluun ja toteutukseen vankan ammattitaidon kehittää saavutettavia verkkopalveluita huomioiden samalla projektien yksityiskohdat.

Erotumme eduksemme tarjoamalla projektiin vaaditun saavutettavuuden erityisosaamisen juurikin osana palvelun suunnittelevaa ja toteuttavaa tiimiä. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme saavutettavuuden parissa niin asiakasprojekteissa kuin sisäisissä koulutuksissa, joihin osallistui viimeisen vuoden aikana lähes 100 muotoilijaa ja kehittäjää kokien omakohtaisesti verkkopalveluiden käytön vaatimukset apuvälineiden kanssa kun aisteja rajoitetaan.

Toteutamme myös saavutettavuusauditointeja ja saavutettavuuskoulutuksia yhteistyössä kumppaneidemme kanssa.

Mikä ihmeen ”Design for all” periaate?

Design for all -periaatetta noudattaen saavutettavuus on kiinteä osa hyvää käyttökokemusta ja ketterää kehitystä. Avainasemassa on käyttäjien ymmärtäminen ja osallistaminen, kuten esimerkiksi koulutukset ja auditoinnit, joissa perehdytään visuaalisen ilmeen, rakenteen, teknikan sekä sisällön saavutettavuuteen.

Alusta asti saavutettavasti eli teknisestä näkökulmasta semanttisesti oikein toteutettu järjestelmä on myös usein helpompi ylläpitää, sekä toimii suoraan erilaisilla alustoilla, kuten selainten ja mobiililaitteiden lisäksi älykelloilla.

Saavutettavuus ketterässä kehityksessä?

Saavutettavuuden erityisvaatimukset tulee ottaa huomioon jo palvelun määrittelydokumenteisa tehtäessä vaatimusmäärittelyä, kartoittaessa käyttötapauksia kuin kirjatessa testimäärittelyä.

Palvelua suunnitellessa tulee saavutettavuusasiantuntijan olla mukana palvelun arkkitehtuuri- ja komponenttisuunnittelussa niin toteutusteknisellä kuin palvelumuotoilun tasolla.

Siirryttäessä ketterän kehityksen mukaiseen iteratiiviseen kehitysvaiheeseen, tulee saavutettavan ratkaisun erityisvaatimukset huomioida osana palvelun kehitystä muiden vaatimuksien joukossa. Samoin saavutettavuustestaus (manuaalitestaus, asiantuntijatestaus kuin automaattinen testaus) tulee huomioida osana koodin testausta. Esiin nousseet havainnot ja tarvittavat korjaukset saavutettavuuden osalta tulee huomioida samoin kuin mitkä tahansa muut toiminnalliset tai visuaaliset poikkeavuudet.

Referenssit osaamisestamme

Suomi.fi

Suomi.fi -palveluissa saavutettavuus on huomioitu niin, että keskeisenä tavoitteena on yhdenvertaisuus. Tällä tarkoitetaan sitä, että kuka tahansa voi syrjimättömästi käyttää palveluita, sekä ymmärtää mitä niissä sanotaan. Palvelu onkin tarkoitettu ihan kaikkien Suomessa asioivien käytettäväksi ja saavutettavuus näkyy palvelussa erittäin hyvänä käytettävyytenä, joista hyötyy jokaikinen käyttäjä.

”Goforen toteuttama Suomi.fi-palvelu on oppikirjaesimerkki saavutettavuuden huomioivasta verkkopalvelusta.”
– Avaava

Työmarkkinatori

Työmarkkinatori on digitaalinen kohtauspaikka kaikille työnhakijoille ja työnantajille koko Suomessa. Saavutettavuuden erityisvaatimuksen huomioivalla palvelulla taataan entistä useampi mahdollinen kohtaaminen työnhaussa. Lue koko asiakastarina täältä.

Saavutettavat digipalvelut rakentavat yhdenvertaista Suomea, lue lisää Saavutettavuusvaatimuksista.

Miten on palveluidesi laita, varmistaisimmeko yhdessä niiden saavutettavuuden?

Juhana Harmanen
Web-kehityksen vetäjä
Teknologiakonsultti

Kansainvälistä Global Accessibility Awareness Day -päivää vietetään vuosittain.  Kampanjan tarkoituksena on saada kaikki puhumaan, ajattelemaan ja oppimaan uutta digitaalisesta saavutettavuudesta sekä edistää yhdenvertaisuutta.

 

Gofore Crew

Juhana Harmanen

Technology & Software Development

Juhana is the Head of the Technology and Software Development service area. He values a forward-looking vision and working with meaningful projects. He is a hands-on guy and very experience technology professional who helps to renew Goforeans' know-how to meet the current and future needs of customers. Juhana is an outdoors person and has spent twelve short summers as an expedition guide in Lapland. Recently, his free time has been filled with spending time with his children and family, as well as successive renovation and construction projects.

Takaisin ylös