Blogi 24.11.2020

Tekoäly auttaa parantamaan palveluja

Kiva kun löysit tämän artikkelin! Se sisältää varmasti hyvää tietoa, mutta pidäthän mielessä, että se on kirjoitettu 4 vuotta sitten.

Digitaalisista palveluista on tullut osa arkeamme. Pidämme itsestään selvänä, että saamme esitäytetyn verolomakkeen tai voimme 24/7 varata itsellemme erilaisia palveluaikoja. Viemällä digitalisoitumista vielä pidemmälle voidaan edelleen parantaa palvelujen laatua ja siten kansalaisten hyvinvointia. Tämä kaikki pystytään tekemään eettisesti kestävällä tavalla, jossa yksilön tietoturva säilyy.

Gofore Oyj:n johtavan konsultin Pasi Lehtimäen mukaan digitalisaation seuraavalle tasolle pääsemiseksi pitää Suomessa ottaa iso askel eteenpäin. Pelkkä uusien lomakkeiden digitalisoiminen ei riitä, sillä nykyisin asiakkaiden tarpeita ei tunnisteta riittävästi.

– Tarvitsemme toimintatapojen muutosta. Yhteiskuntamme on siiloutunut ja eri virastot hoitavat vain alaansa kuuluvia tehtäviä. Lisäksi ajattelemme tuotantolähtöisesti, eli painotamme palvelujen määrää ja laatua palvelun järjestäjän näkökulmasta, mutta emme palvelun vaikutusta yksilön kokemaan hyötyyn pitkällä aikavälillä. Näin tehdään, koska asiakkaan yksilöllisen hyödyn mittaaminen on vaikeaa perinteisillä työkaluilla.

– Jotta pääsemme laadun mittaamiseen, täytyy ensin tietää, millaisia palveluja oikeasti tarvitaan. Kun jo olemassa olevia tietoja yhdistetään anonyymisti ja niitä analysoidaan tekoälyn ja algoritmienavulla, voidaan saadun tiedon perusteella kehittää ja parantaa kansalaisille tarjottavia palveluja ilman että yksilön tietoturva mitenkään vaarantuu, korostaa Lehtimäki.

Hänen mukaansa Suomessa tekoälyä hyödynnetään vasta vähän julkisten palveluiden kehittämisessä. Yksi Goforen erityisosaamisista on erilaisten tietoaineistojen käsittely anonyymisti yksilöä suojellen.


Organisaatioissa on valmiina paljon kerättyä dataa, jota tekoälyn ja algoritmien avulla voidaan analysoida ja saada uutta, anonymisoitua tietoa päätöksenteon pohjaksi. Näin palveluja voidaan parantaa ja lisätä kansalaisten hyvinvointia, sanoo Pasi Lehtimäki.

– Autamme julkista sektoria hahmottamaan toimintojensa uudelleenjärjestelyjä sekä miten yhteistyöeri organisaatioiden välillä voi toimia ja millaisia mittareita tarvitaan palvelujen vaikuttavuuden seuraamiseen. Hyöty tästä tulee loppuasiakkaalle eli kansalainen saa parempaa ja sujuvampaa palvelua, kun organisaatioiden johtaminen perustuu analysoituun tietoon, selvittää Lehtimäki.

Goforen asiakkaita ovat mm. Digi- ja väestötietovirasto, Tampere ja muut isot kaupungit.

Konkreettisena esimerkkinä Goforen palveluista Lehtimäki mainitsee projektit, joissa analysoitiin kaupunkien lapsiperheiden rakenteita ja niiden alueellisia hyvinvointieroja.

– Haluamme auttaa asiakkaitamme kehittämään toimintaansa, sillä erilaiset lapsiperheet tarvitsevat erilaisia palveluja. Suomessa ei esimerkiksi vieläkään tiedetä, kuinka monella lapsella on kaksi vuoroviikoin vaihtuvaa kotia, muistuttaa Lehtimäki.

Kokeiluja tarvitaan

Kun organisaatio haluaa kehittyä, tarvitaan kokeiluja.

– Kun uusi palvelu otetaan käyttöön, pitää sen vaikutuksia pystyä mittaamaan eli voivatko ihmiset palvelun saatuaan aiempaa paremmin. Myös tähän analysointiin tarvitaan dataa ja tekoälyä algoritmeineen. Tulosten ollessa hyviä tiedetään, että päätehtävässä, eli asiakkaiden palvelujen kehittämisessä on onnistuttu, sanoo Lehtimäki.

Teksti: Maija-Liisa Saksa

Lue lisää: Tutustu meihin ja inspiroidu asiakastarinoistamme.

Meille goforelaisille ketterät menetelmät ovat osa DNA:tamme ja ne mahdollistavat nopean oppimisen ja nopeat tulokset. Olemme yli 200 johdon konsultin ja 500 digikehittäjän joukko, joka auttaa sinua luomaan digitaalista tulevaisuutta ja hyvää kasvua.

johtaminen

leadkampanja

tekoäly

Gofore Oyj

Takaisin ylös