Blogi 25.1.2023

Tunnista omat ennakkoasenteesi

Osaaminen

Muotoilijana meillä on kaikilla omat yksilölliset lähtökohtamme, aivan kuten heillä, joille muotoilemme.

Muotoilijoiden ja loppukäyttäjien koko kirjoa ja moninaisuutta mietittäessä on olennaista ymmärtää keiden näkökulmia on tärkeää kuulla – ja keiden näkökulmat yleensä jäävät uupumaan. Tällöin kannattaa ensin tarkastella mitä näkemyksiä muotoilutiimin jäsenet edustavat ja minkälaisista taustoista he tulevat.

Meidän on usein helpoin muotoilla sellaisiin tarpeisiin, joita itsekin tunnistamme ja siksi muotoilijana on tärkeää huomata omat lähtökohtamme ja ennakkoasenteemme. Tästäkin syystä on tärkeää, että muotoilutiimien jäsenet tulevat mahdollisimman erilaisista taustoista.

Tutkimus osoittaa, että tiimissä, jossa yhdellä jäsenellä on samanlainen etninen tausta kun loppukäyttäjällä, koko tiimi ymmärtää käyttäjää 152 % paremmin kuin tiimi, jossa kukaan ei jaa sama taustaa käyttäjän kanssa. Me emme useimmiten tarkoituksella kehitä tuotteita tai palveluita, jotka suoranaisesti sulkevat osan ihmisistä niiden ulkopuolelle. Näin kuitenkin käy, jos emme kiinnitä huomiota eri vähemmistö jen osallistamiselle – ja läpi koko prosessin.

Omien ennakkoasenteiden tunnistaminen tekee meistä jokaisesta paremman muotoilijan.

Muotoilun ennakkoasenteet voivat siis liittyä mihin tahansa ominaisuuteen, joita meillä kaikilla on lukemattomia. 

Jos ei itse ole koskaan ajatellut sukupuolten moninaisuutta, niin ei ehkä tiedosta kuinka tämä tulisi ottaa huomioon muotoi luprosessissa. Samaten jos on aina kuulunut valtaväestöön ihonvärin perusteella, tai kielen, uskonnon, toimintakyvyn, iän tai minkä tahansa muun ominaisuuden perusteella, ei voi tietää kuinka nämä vaikuttavat tapaan jolla muut hyödyntävät tai kokevat palveluita.

Huomaisinko esimerkiksi jos tilassa olisi liian korkea kynnys pyörätuolilla liikkumiseen? Tai sen jos digipalvelu määrittää asiakkaan sukupuolen automaattisesti väärin väestötietoja hyödyntäen? Entä huomaisinko jos eläkeläinen tai hiljattain Suomeen saapunut kv-opiskelija ei pysty hyödyntämään olennaista digipalvelua? En välttämättä! Vastaukset kuitenkin löytyvät helposti kysymällä.

Omien ennakkoasenteiden tunnistaminen tekee meistä jokaisesta paremman muotoilijan. Tunnistamalla, että yksi henkilö ei voi tietää kaikkien lähtökohtia ja tarpeita itse, avaamme ovet kysymiselle ja osallistamiselle nykyistä laajemmalla skaalalla – huomioiden ihmisten moninaisuuden.

Kirjoitus on julkaistu alunperin Ornamon sivuilla 11.10.2022.

design

monimuotoisuus

Michelle Sahal Estime

Service Designer

Michelle työskentelee Goforella palvelumuotoilijana. Urallaan hän on keskittynyt eriarvoisuuden vähentämiseen työskennellessään YK:ssa, kansalaisjärjestöissä ja akateemisessa maailmassa. Viime vuosina se on johtanut hänet digitalisaation, palvelumuotoilun ja käyttäjälähtöisen suunnittelun tielle sekä erityisesti mielenkiintoon eettistä ja inklusiivista muotoilua kohtaan.

Takaisin ylös