Lehdistötiedote 22.6.2022

Tekoälyn eettinen käyttö tehostaisi julkisia palveluita

22.6.2022 12:00:00 EEST

Tekoälyä hyödynnetään edelleen liian vähän julkisten palveluiden kehittämisessä Suomessa. Tekoälyn avulla analysoitua tietoa pitäisi käyttää päätöksenteossa ja palveluiden kohdentamisessa nykyistä laajemmin, jotta kansalaiset saisivat oikeanlaista tukea ja oikealla tavalla juuri heille kohdennettua palvelua eri elämäntilanteisiin, sanovat digitaalisia palveluita tarjoavan Goforen johtavat konsultit Pasi Lehtimäki ja Petri Takala. Ihminen vastaa aina siitä, että tekoälyä käytetään vastuullisesti ja eettisesti kestävällä tavalla. Oikeaan tietoon pohjautuvat päätökset ja niiden avulla palveluiden ja resurssien oikeanlainen kohdentaminen voivat tuoda jopa kymmenien prosenttien säästöt julkisen sektorin kuluihin.

Enemmistö kansalaisista pystyy hoitamaan arjessa tarvittavat palvelut, kuten yksittäiset asioinnit Kelassa tai terveydenhuollossa, sujuvasti ja itsenäisesti verkossa. Noin kolmannekselle pitää kuitenkin tarjota tukea tarvittavien palveluiden löytämiseksi, ja jopa 10 prosenttia kansalaisista tarvitsee yksilöllistä tukea haastavissa elämäntilanteissa. Valtaosa julkisista palveluistamme on kuitenkin yhä rakennettu enemmistön ehdoilla tuotanto- ja organisaatiolähtöisesti, kun palvelut pitäisi pystyä tarjoamaan asiakaslähtöisesti, jotta ne auttaisivat yksilöllistä tukea tarvitsevia.

”Tekoälyn avulla analysoitu tieto auttaa tunnistamaan tukea tarvitsevat asiakkaat. Heillä voi olla samaan aikaan haasteita useilla elämän osa-alueilla, kuten toimeentulossa, työllisyydessä tai terveydessä. Kaikki edellytykset nykyistä asiakaslähtöisempien palveluiden rakentamiseen ovat olemassa, sillä organisaatiolla ja viranomaisilla on kansalaisista jo nyt runsaasti dataa, jota voi valjastaa päätöksenteon ja johtamisen tueksi”, johtava konsultti Pasi Lehtimäki Goforelta sanoo.

Tekoälystä apua lapsiperheille ja soteen 

Tampereella, Ylöjärvellä, Vaasassa, Laihialla, Vantaalla ja Porissa toteutettu Lapsiperheiden edistynyt analytiikka -hanke (LEA) on tuore esimerkki siitä, miten tekoälyä hyödynnetään onnistuneesti tiedolla johtamiseen ja oikea-aikaisten julkisten palveluiden tarjoamiseen.

Gofore auttoi kuntia selvittämään, millaisia lapsiperheitä kunnissa asuu ja miten kaikkiaan 80 000 lapsiperhettä ja perheiden 132 000 alaikäistä lasta voivat. Tieto perheiden hyvinvoinnista ja palveluiden tarpeista auttaa nyt kuntia tunnistamaan erilaiset perheet ja kohdentamaan oikeanlaista tukea oikeaan aikaan.

”Vastaavaa tapaa käyttäen voidaan analysoida minkä tahansa kunnan lapsiperheiden hyvinvoinnin tilannekuva ja rakentaa palvelut sen perusteella. Tämänkaltaisesta analytiikasta olisi erittäin paljon hyötyä sote-uudistuksessa, jossa muodostetaan isoja hyvinvointialueita ja alueiden on tunnettava asiakkaansa ja pystyttävä kohdentamaan heille oikeanlaisia palveluita”, johtava konsultti Petri Takala Goforelta sanoo.

LEA-hankkeen tulokset osoittivat, että lapsiperheiden monimuotoistuminen haastaa kuntien nykyiset palvelujärjestelmät ja tavat tarjota ja kohdentaa tukea oikealla tavalla ja oikeaan aikaan.

”Tampereella saimme selville hiljaista tietoa ja ilmiöitä perheistä, mikä auttaa meitä kaventamaan hyvinvointieroja. Pystymme tunnistamaan esimerkiksi koulujen eriytymistä, jolla on yhteys alueelliseen eriytymiseen. Voimme myös kohdentaa palveluita itsenäisesti asuville nuorille tai käyttää tietoa alueellisten palveluiden kehittämisessä”, sanoo projektipäällikkö Outi Valkama Tampereen kaupungilta.

Tieto perheistä haettiin kymmenestä valtakunnallisesta rekisterilähteestä, ja analyysi tehtiin yhdistämällä edistyksellisin menetelmin asiantuntijatietoa, tekoälyä ja eettistä arviointia. Näin konkreettista ja laajaa, ilmiöiden taakse pureutuvaa analyysia lapsiperheiden hyvinvoinnista ei ole Suomessa aiemmin tehty.

Päätökset tekoälyn käytöstä tekee aina ihminen

Tekoälyn käytön on oltava vastuullista ja eettisesti kestävää. Usein esiin nousevat kysymykset yksilönsuojasta ja huoli mahdollisesta tietoturvan vaarantumisesta. Olennaista on, että ihminen johtaa työtä, jossa katsotaan tilastoja ja ilmiöitä, mutta ei mennä henkilötason tietoihin.

”Päätökset tekoälyn käytöstä tekee aina ihminen, ja asiantuntijoilla on tässä merkittävä vastuu. Eettinen arviointi pitää kulkea aina mukana, jotta viemme kehitystä oikeaan suuntaan ja voimme lisätä tiedon avulla hyvinvointia. Ei ole olemassa oikeaa tai väärää tapaa käyttää tekoälyä, vaan meillä on joukko valintoja, jotka perustuvat vastuullisiin, eettisesti punnittuihin päätöksiin”, Pasi Lehtimäki sanoo.   

Digitaalisia palveluita tarjoavan Goforen johtavat konsultit Pasi Lehtimäki ja Petri Takala ovat auttaneet useita julkisen sektorin organisaatioita vastuullisen ja eettisesti kestävän tekoälyn hyödyntämisessä, tiedon valjastamisessa päätöksenteon tueksi ja oikeanlaisten palveluiden kohdentamisessa. Goforen asiakkaita ovat mm. useat kaupungit, Verohallinto, Kela, Digi- ja väestötietovirasto sekä useat muut valtion virastot.

Gofore on Heurekassa avautuvan tekoälyaiheisen näyttelyn kumppani.
Lisätietoja: https://gofore.com/tapahtuma/tekoaly-me-myself-ai/ 
https://www.heureka.fi/nayttely/tekoaly/

Tiedote 25.11.2021 kuuden kunnan ja Goforen toteuttamasta LEA-hankkeesta

Lehdistökuvia tiedotteen liitteenä

Gofore on kansainvälinen digitaalisen muutoksen konsulttiyhtiö. Meillä on yli 1 400 asiantuntijaa kaikkiaan 19 toimipisteessä Suomessa, Saksassa, Itävallassa, Virossa, Espanjassa ja Italiassa. Teknologian ja liiketoiminnan asiantuntijamme rakentavat yhdenvertaista digitaalista yhteiskuntaa ja kestäviä älykkään teollisuuden ratkaisuja. Monimuotoista osaajajoukkoamme yhdistää pioneerihenkisyys sekä halu luoda inhimillisempää, vastuullisempaa ja eettisempää digimaailmaa. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2023 oli 189,2 miljoonaa euroa. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Visiomme on olla merkittävin eurooppalainen digitaalisen muutoksen asiantuntijayritys.

Tilaa tiedotteemme!

Haluatko kuulla uutisemme ensimmäisenä? Tilaa pörssitiedotteet ja lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi!

Tilaa tiedotteet

Takaisin ylös