Lehdistötiedote 27.2.2023

Tutkimus: Julkinen sektori luottaa pilvipalveluiden tietoturvaan, epäselvä lainsäädäntö rajoittaa pilvisiirtymää

27.2.2023 10:30:00 EET

Julkinen sektori suhtautuu pilvipalveluiden käyttöön avoimesti ja näkee niiden mahdollisuudet suurelta osin positiivisesti. Luottamus pilviteknologian turvallisuuteen on vahvistunut, ja kaksi kolmesta julkissektorin johtajasta sanoo, että pilvipalveluiden tietoturvallisuus on hyvällä tasolla. Palveluiden laajempaa siirtoa konesaleista pilveen rajoittaa oman osaamisen puute sekä epäselvä lainsäädäntö ja ohjeistus. Suomen julkissektorin valmiuksia ja näkemyksiä julkipilvestä ja pilvisiirtymästä selvittäneeseen tutkimukseen haastateltiin 65 tietohallinto- ja IT-johtajaa virastoista, ministeriöistä sekä sote- ja kuntasektorilta.

Tutkimusyritys Funnel 2.0 toteutti kyselyn loka-marraskuussa 2022 yhdessä Amazon Web Services Finland Oy:n (AWS) kanssa. Digitaalisen muutoksen asiantuntijayhtiö Gofore oli yksi tutkimuksen tilanneista AWS:n kumppaniyrityksistä*.

Eniten julkissektorin johtajia askarruttaa tietoturvaan, henkilö- ja tietosuojaan, datan sijaintiin ja pääsyyn liittyvät asiat. Tietoturvan näkökulmasta pilveen hajautetun datan katsotaan silti tuovan enemmän turvaa. Lähes puolet vastaajista pitää pilvipalveluita konesaleja turvallisempana. Konesalien vahvempaan turvaan uskoo vain 16 prosenttia vastaajista.

“On ilo huomata, että julkissektorin organisaatiot ymmärtävät pilvipalvelujen parantavan tietoturvaa ja auttavan varautumaan riskeihin. Näemme, että julkisen sektorin toimijat pystyvät toteuttamaan tehtäväänsä tehokkaammin ja turvallisemmin, kun ne hajauttavat datansa pilveen”, sanoo Sami Orakoski, joka vastaa Amazon Web Servicesillä Suomen ja Baltian julkissektorin liiketoiminnasta.

Lähes puolet vastaajista odottaa tietoturvaa koskevia linjauksia ja konkreettisia ohjeistuksia joko valtion tai EU:n tasolta. Niihin liittyy epäselvyyksiä, mielikuvia ja oletuksia, joiden taustalla on sekä lainsäädännön monimutkainen tulkinta että tiedon puute. Tutkimuksesta ilmenee, että pilvisiirtymä on neljänneksellä haastatelluista strategian ytimessä, ja reilulle puolelle jossain määrin osa organisaation strategiaa. Pilvisiirtymä ei ole kuitenkaan itseisarvo eikä teknologiaa nähdä strategian välineenä.

”Julkissektorimme toimii edistyksellisesti, kun se katsoo digitaalista muutosta kokonaisuutena ja punnitsee eri vaihtoehtoja. Oikein tehtynä teknisen alustan uusiminen avaa uusia mahdollisuuksia, mutta laajempi hyödyn saaminen vaatii usein muitakin muutoksia. Kokemuksemme on, että organisaatiot, jotka ovat uudistaneet järjestelmiään rohkeasti ja kokonaisvaltaisesti, ovat saaneet pilvisiirtymästä selkeitä hyötyjä. Moderni teknologian käyttöönotto on tuonut kustannussäästöjä myös toiminnan tehostamisen kautta”, kertoo Goforen pilviliiketoiminnan johtaja Jussi Puustinen.

Kumppanit auttavat kulttuurin ja toiminnan muutoksessa 

Tutkimukseen vastanneet 65 johtajaa toivovat pilvipalveluita tuottavilta kumppaneiltaan apua organisaation toimintatapojen ja kulttuurin muutokseen, pilven hyötyjen korostamiseen ja tietoisuuden lisäämiseen.

”Ratkaisevaa pilvisiirtymän onnistumiselle on löytää oikeainlainen kumppani. Pilviteknologian hyötyjä ovat ylläpidon helpottuminen ja kapasiteetin tarjoama jousto. Tunnistettuihin hyötyihin nähden ei mielestämme ole yllättävää, että julkissektori on panostamassa pilviosaamiseen enemmän koulutuksella, rekrytoinnilla ja kumppaneiden avulla”, sanoo ekosysteemipalveluiden johtaja Pia Pulkkanen Funnel 2.0 Oy:stä.

Goforella on Suomessa ja muualla Euroopassa noin 1 300 työntekijää, joista 500:llä on pilviteknologiaosaamista. Valtaosa on suorittanut pilvisertifikaatteja. Goforen kumppanuussuhteet AWS:n ja Microsoftin kanssa tuovat ajantasaista osaamista ja turvaa organisaatioiden pilvisiirtymissä.

Gofore vahvistaa pilviteknologioiden osaamistaan eri tavoin. Rekrytoinnin ja oman henkilöstön lisäkouluttamisen ohella Gofore on kouluttanut osaajia omassa Pilviakatemiassa. Akatemioita on ollut tähän mennessä kolme. Hakuvaatimuksena on aiempi kokemus IT-alalta ja kiinnostus erikoistua pilviasiantuntijaksi. Koulutus tarjoaa valmiudet toimia vaativissa ja monipuolisissa asiakasprojekteissa.

Lisätietoja

Jussi Puustinen, pilviliiketoiminnan johtaja, Gofore Oyj
p. 040 6744 748, jussi.puustinen@gofore.com

Pia Pulkkanen, ekosysteemipalveluiden johtaja, Funnel 2.0
p. 0400 820 406, pia.pulkkanen@funnel.fi

*) Amazon Web Services Finland Oy toteutti julkisen sektorin markkinakartoituksen viiden valitun kumppanin kanssa. Mukana olivat Goforen lisäksi Cloud2, Knowit, Nordcloud ja TeliaCygate. Suomessa julkisen puolen markkinakartoitus toteutettiin ensimmäistä kertaa. Yrityspuolella kartoitusta on tehty jo neljänä vuonna, joista kaksi viimeistä toteutettiin myös Ruotsiin.

Tiedote yritysten pilvisiirtymästä (15.9.2022): Yritykset kokevat pilven turvalliseksi, osaamisvaje hidastaa pilvisiirtymää

Goforen toteuttama julkaisu avaa pilvipalveluiden hyötyjä ja auttaa organisaatioita pilvisiirtymän suunnittelussa ja toteuttamisessa. Opas tarjoaa parhaat käytännöt ja opit pilvipalveluiden käyttöönottoon.

Gofore on kansainvälinen digitaalisen muutoksen konsulttiyhtiö. Meillä on yli 1 400 asiantuntijaa kaikkiaan 19 toimipisteessä Suomessa, Saksassa, Itävallassa, Virossa, Espanjassa ja Italiassa. Teknologian ja liiketoiminnan asiantuntijamme rakentavat yhdenvertaista digitaalista yhteiskuntaa ja kestäviä älykkään teollisuuden ratkaisuja. Monimuotoista osaajajoukkoamme yhdistää pioneerihenkisyys sekä halu luoda inhimillisempää, vastuullisempaa ja eettisempää digimaailmaa. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2023 oli 189,2 miljoonaa euroa. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Visiomme on olla merkittävin eurooppalainen digitaalisen muutoksen asiantuntijayritys.

Tilaa tiedotteemme!

Haluatko kuulla uutisemme ensimmäisenä? Tilaa pörssitiedotteet ja lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi!

Tilaa tiedotteet

Takaisin ylös