Blogi 23.2.2023

Vastuullisuuspäällikkö, tunnetko digiä?

Digitaalinen yhteiskunta

Älykäs teollisuus

Monessa organisaatiossa mietitään parhaillaan kysymyksiä, jotka liittyvät vastuullisen liiketoimintaan. Pöydällä saattaa olla asiakasyrityksen tai yhteistyökumppanin pyyntö selvittää millainen hiilijalanjälki hankitulla palvelulla tai työllä on tai toisaalta, millaisia tuloksia yritys saa, jos sen vastuullisuutta arvioidaan Environmental, Social ja Governance (ESG) -näkökulmista.

Vaatimus vastuullisuudesta ja siihen vaikuttavat tapahtumat, kuten ilmastokriisi, aiheuttavat painetta suoriutua jatkuvasti paremmin. Nyt onkin oikea aika tarttua härkää sarvista ja selvittää, millaisessa jamassa yrityksen vastuullisuuteen liittyvä digitaalinen kyvykkyys ja ESG-datan keruu todellisuudessa on.

Tiedätkö, miten ESG-data muutetaan tiedoksi, joka mahdollistaa lisäarvon asiakkaalle ja arvoketjussa kaikille sidosryhmille?

Kiristyneet EU-lainsäädännön vaatimukset toivat osalle yrityksistä jo vuodesta 2022 velvollisuuden raportoida liiketoiminnan EU:n ympäristöluokitusjärjestelmän eli taksonomian mukaisesti. Viimeistään vuonna 2025 alkava taloudellisen ja muun kuin taloudellisen tiedon raportointi on pakollista yrityksille, joilla on yli 250 työntekijää ja yli 40 M€ liikevaihto sekä vuoden 2026 alusta listatuille PK-yrityksille.

Raportointivelvollisuus koskee paitsi yritysten omaa toimintaa, myös niiden arvoketjuja. ESG-raportoinnilla en tarkoita pelkästään pakollista ulkoista raportointia. EU:n CSRD-direktiivin vaatimuksena on toki mm. vastuullisuustiedon varmentamisen ja koneluettava (sähköinen) muoto, mutta pelkkä raportin korjaaminen on kuin hampaan väliaikainen paikka, ongelma ei katoa mihinkään. Uudistettu raportointiprosessi ilman kykyä kehittää ja ottaa laajamittaisesti käyttöön digitaalisia ratkaisuja ei mahdollista välitöntä liiketoimintahyötyä, esimerkiksi asiakasrajapinnassa. 


Nyt on aika laittaa data kuntoon!

Tutustu ”Pakollinen vastuullisuusraportointi lähestyy” -webinaarimme tallenteeseen. Webinaarissa käymme läpi CSRD:n vaatimuksia ja vaikutuksia vastuullisuusjohtamiseen.


Koska vaatimukset kiristyvät, myös ESG-ohjelmistojen markkina kuplii

Vastuullisuuteen liittyvät palvelut työllistävät nyt ja tulevaisuudessa yhä laajempaa joukkoa, ja ESG-ohjelmistojen markkinoiden on ennustettu moninkertaistuvan tällä vuosikymmenellä. ESG-ohjelmistoja ovat esimerkiksi ESG-toiminnanohjausjärjestelmät tai rajatummat yksittäistä käyttötarkoitusta tai dataa käsittävät keruun ja analysoinnin ohjelmistot, kuten esimerkiksi hiilijalanjälkilaskennan valmistuotteet. Käsillä on oiva mahdollisuus uusille vastuullisuuskonsulteille ja ESG-ohjelmistoyrityksille kehittää uusia palveluita ja tuotteita.

Ostajalla on kuitenkin monta mahdollisuutta upota sudenkuoppaan. Vaikka yrityksen digiosaaminen ja -kyvykkyys olisi kokonaisuutena hyvälläkin tasolla, koskeeko sama vastuullisuustoimintoa? Jos olet yrityksen vastuullisuuspäällikkönä, tiedätkö omasta mielestäsi riittävän hyvin, mitä digitaalisuus voi pahimmillaan ja etenkin parhaimmillaan tuoda työarkeesi?

Väitän, että läheskään kaikki pitkän linjan vastuullisuusosaajat eivät tunne digiä. Luultavasti monissa muissa yrityksen toiminnoissa on jo päästy siirtymään eteenpäin kuormittavista Excel-laskelmista. Olet varmasti miettinyt, miten myös omaa työtäsi helpottaisi sen automatisointi. Jos vastuullisuustyö on yritykselle aidosti merkityksellistä, tulisi myös vastuullisuustiedon hallinnan perusteet laittaa nyt kuntoon.

3 vinkkiä hyviin päätöksiin:

1. Ymmärrä tarve. Ulkopuolisen asiantuntijan on helpompi kartoittaa minkälaisia haasteita vastuullisuusraportoinnin erilaiset tarpeet luovat sekä yrityksen sisällä että asiakkaille. Älä tyydy ensimmäiseen hyvään ajatukseen muutoksen tarpeesta, vaan kerää tietoa ja perustele sen avulla päätökset. Ota keskusteluun mukaan myös arvoketjusi ja asiakkaasi. 

2. Panosta suunnitteluun. 80 % tuotteen ympäristövaikutuksista määritetään suunnitteluvaiheessa ja varmasti myös 80 % epäonnistuneista ohjelmistohankinnoista ja käyttöönottoprojekteista aiheutuu puutteellisesta suunnittelusta.

3. Älä osaoptimoi tai osta mitään ennen edellisiä vaiheita. Kun ESG-ohjelmiston myyjä soittaa ja ehdottaa demoa, älä laita heti ostohousuja jalkaan. Pyydä apua! Yrityksen omalla IT-osastollakin voi olla vaikeuksia ymmärtää yrityksen tarpeita ja vain vähän aikaa sitten markkinoille tulleita ratkaisuja. Huomioi myös kokonaisuus, kuten esimerkiksi työkalujen integroitavuus. Yhden irrallisen työkalun ostaminen ei välttämättä auta sinua vielä kovin merkittävästi, vaan se voi jopa vaikeuttaa työtä.

Älä osta uutta teknologiaa vaan osta soveltuvuutta, käytettävyyttä ja hyödynnettävyyttä. Osta yksinkertaista, jos se sopii teille. Osta skaalautuvuutta tai monipuolisuutta.

Me toimimme asiakkaiden riippumattomana tukena hankinnoissa ja tunnemme johtavat ohjelmistotalot sekä eri tarkoituksiin liittyvät ESG-ohjelmistot. Voimme auttaa yritystäsi hallitsemaan vastuullisuutta kokonaisuutena ja luomaan kestävää arvoa sekä sisäisten että ulkoisten prosessien näkökulmasta.

Haluatko kuulla lisää?

Katso ”Pakollinen vastuullisuusraportointi lähestyy” -webinaarimme. Webinaarissa käymme läpi CSRD:n vaatimuksia ja vaikutuksia vastuullisuusjohtamiseen.


esg-data

vastuullisuus

vastuullisuusraportointi

Minna Tontti

Senior Consultant, Sustainability

Minna työskentelee Goforella kestävään kehitykseen erikoistuneena vanhempana konsulttina ja palvelumuotoilijana. Hänen tavoitteenaan on auttaa yrityksiä ja organisaatioita tarttumaan kiertotalouden mahdollisuuksiin ja luomaan ratkaisuja, jotka auttavat meitä saavuttamaan 1,5 asteen ilmastotavoitteen. Minnalla on 17 vuoden kokemus konsultoinnista ja suunnittelusta eri toimialoilla. Projektityön ohella hän osallistuu Goforella kestävien ICT-palvelujen ja konsultoinnin kehittämiseen.

Takaisin ylös