Blogi 28.9.2021

Vetovoimainen työnantajamielikuva puhuttelevalla viestinnällä

Kiva kun löysit tämän artikkelin! Se sisältää varmasti hyvää tietoa, mutta pidäthän mielessä, että se on kirjoitettu 3 vuotta sitten.

Suomessa tai IT-alalla ei ole kyse enää siitä, kuinka erottaudutaan hyviksenä pahiksista. Haaste on se, kuinka erottautua kaikkien hyvisten joukosta juuri omaa osaajakohderyhmää puhuttelevasti unohtamatta muita sidosryhmiä kuten kumppaneita, asiakkaita, sijoittajia ja mediaa. Goforella on onnistuttu kääntämään isot työelämän muutokset mahdollisuuksiksi – myös viestinnällisesti.

Goforella haluamme erottautua viestinnällisillä teoilla, jotka tuottavat lisäarvoa itseämme suuremmalle joukolle sekä rakentavat moniäänistä keskustelua ja vaikuttavuutta niin yrityksen sisällä kuin ulkoisten sidosryhmien kanssa. Tämä pätee myös työnantajamielikuvaamme. Rakennamme, kehitämme ja viestimme siitä myös aktiivisesti: kuuntelemalla ihmisiä, työelämää ja yhteiskunnallisia ilmiöitä.

Tätä kutsutaan viestinnän näkökulmasta mahdollisuusviestinnäksi. Seuratessani yhtäaikaisesti sekä ympärillä tapahtuvia asioita että työntekijäkokemukseen ja työyhteisön sisäisiin kehityshankkeisiin liittyviä teemoja, viestintä on vaikuttavaa ja koen tekemämme työn merkitykselliseksi.

Paikaton työ -kampanja oli mahdollisuusviestintäteko

Mahdollisuusviestinnällä tarkoitetaan ajankohtaisten aiheiden ja tapahtumien hyödyntämistä ottamalla kantaa yhteiskunnallisiin puheenaiheisiin, viestimällä arvoista tai osallistumalla sosiaalisen median keskusteluihin. Mahdollisuusviestintä on erityisesti nopeaa mahdollisuuksiin tarttumista ja ketterää reagointia. Tarkoituksena on myös tuottaa ajankohtaista viestintää, johon sekä yleisö että media tarttuvat.

Paikaton työ -rekrytointikampanjamme on yksi esimerkki onnistuneesta mahdollisuusviestintäteosta, jolla tartuimme ketterästi yhdessä goforelaisten kanssa koronapandemian vauhdittamaan etätyöilmiöön ja tarjosimme myös ratkaisuehdotuksen IT-alan rekrytointihaasteisiin.

Tunnistimme Goforella tarpeen ja palavan halun uudelleenmuotoilla työelämää ihmisiä kuunnellen heidän tarpeitaan ja tilanteitaan paremmin palvelevaksi. Lähtökohtana oli digitaalisen kampanjan luominen ja kohdentaminen ohjelmistokehittäjien ja pilviasiantuntijoiden löytämiseksi, sillä nykyisessä työmarkkinassa juuri näitä osaajia on haastavinta houkutella vaihtamaan työpaikkaa. Koronapandemian tuomat isot muutokset työarjen organisoitumisessa tarjosivat kampanjan tarinalle otollisen maaperän ihmisten arjessa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa. Gofore onnistui ottamaan edelläkävijän ja suunnannäyttäjän roolin uudenlaisen työn mahdollistamisessa ja ihmisten erilaisten elämäntilanteiden paremmassa huomioimisessa.

Työelämämuutos tehdään yhdessä

Kampanjalla viestimme näkyvästi ja rohkeasti yrityksemme arvojen mukaisen tavan ajatella työelämästä: tuolileikin ja läsnäolovaatimusten sijaan yritysten pitää rakentaa työskentely luottamukselle ja työn tarkoituksenmukaisuudelle. Viestillämme herättelimme muitakin toimimaan samoin, mikä on nähty ainakin IT-alalla kuluneen vuoden aikana.

Ajatus paikattomasta työstä uudenlaisena erottautumis- ja vetovoimatekijänä syntyi arjen rekrytointihaasteiden äärellä. Aihio kampanjasta konkretisoitui nopeasti ja ketterästi, kun ideassa nähtiin isommallakin porukalla varteenotettava mahdollisuus. Kampanjasta ja ulostulosta kerrottiin sisäisesti jo siinä vaiheessa, kun kampanjan askelmerkkejä vasta pohdittiin ja viilattiin. Ideoita iteroitiin ja visuaalisia elementtejä ja viestejä testattiin ja jatkokehitettiin työyhteisössämme. Tämä loi yhteenkuuluvuutta ja yhtenäistä omistajuuden tunnetta isossa joukossa goforelaisia.

Aktiivinen sisäinen keskustelukulttuuri ja toiminta antavat minulle draivia viestiä ja saada äänemme kuuluviin myös ulkoisesti. Niin tässäkin tapauksessa. Kampanjan tarina ja viestintä näkyi paitsi digitaalisessa markkinoinnissa myös sosiaalisessa mediassa sekä talous- ja yleismedioissa. Iso kiitos onnistuneesta viestinnästä ja työnantajamielikuvamme vahvistamisesta kuuluu koko meidän porukalle.

Työarjestamme ja uusista työelämää muotoilevista avauksistamme kuulet varmasti jatkossakin! ?

Paikaton työ -kampanja mediassa

IT-yritys houkuttelee työntekijöitä yllättävällä lupauksella: voit asua missä haluat (Kauppalehti 8.2.2021)

Gofore houkuttelee IT-osaajia uudella konstilla: ”Emme sano, että tämä tulee olemaan helppoa (Tivi 12.2.2021)

”IT-yhtiö Gofore siirtyi pysyvästi etätöihin – ”Nyt meillä on monia työntekijöitä, jotka eivät välttämättä ole ikinä edes käyneet toimistolla” (Keskisuomalainen, Etelä-Suomen Sanomat, Iisalmen Sanomat 4.3.2021)

Jyväskyläläinen Markus, 28, päätyi merimiehestä IT-mieheksi – joillekin alanvaihto tulee ajankohtaiseksi jo opiskeluiden aikana, toisille vuosien työuran jälkeen” (Keskisuomalainen 4.3.2021)

Liity joukkoon! Gofore on palkittu vuoden 2021 työnantajabrändinä. Hae nyt ja liity osaksi palkittua kulttuuriamme. Katso avoimet työpaikat.

paikatontyö

Meri Mattila

Meri on tarinoista innostuva viestinnän asiantuntija. Hän rakentaa työnantajabrändiä yhdessä kaikkien goforelaisten kanssa. Meriä kiinnostaa työnantajamielikuvan kehittäminen, sekä positiivinen palaute ja empatia osana työelämätaitoja.

Takaisin ylös