Blogi 30.8.2022

5 näkökulmaa huippuosaamisen syntyyn

Gofore Crew

Kiva kun löysit tämän artikkelin! Se sisältää varmasti hyvää tietoa, mutta pidäthän mielessä, että se on kirjoitettu 2 vuotta sitten.

Huipputiimejä syntyy yhteisen motivaation ympärille.

Goforen oppimisfilosofia rakentuu tarkkaan mietittyjen periaatteiden ympärille. Ne ovat: yhdessä oppiminen ja palaute, itsereflektio, itseohjautuvuus, esteiden poistaminen oppimisen tieltä sekä liiketoiminnan näkökulma, joka pitää osaamisen ajan tasalla. Nämä periaatteet ohjaavat sisäisen motivaation hyödyntämistä ja ammatillisen osaamisen pitämistä relevanttina muuttuvassa maailmassa.

Näitä periaatteita kirjattiin myös omaan työehtosopimukseemme. Me Goforella ajattelemme, että ’yksi kehittymisen kulmakivistä on tiimityöskentely – toimivimmat ratkaisut löytyvät usein yhdessä tekemällä’. Tästä näkökulmasta pyrimme myös palvelemaan asiakkaitamme päivittäisessä työssämme. Saatamme olla oikeilla jäljillä, sillä asiakastyytyväisyys Goforea kohtaan on korkea.

Pohdimme alkuvuodesta 2022 päivitettyä kulmaa rekrytointiviestintäämme. Kerromme kyllä paljon mahtavasta yrityskulttuuristamme ja työhyvinvoinnista, ja niitäkin arjen tarinoita riittää edelleen kerrottavaksi. Yhteisten keskustelujen myötä huomasimme kuitenkin, että goforelaisten huippuosaaminen on jäänyt meillä syystä tai toisesta taka-alalle.

Nyt sanoitamme uutta lukua Goforen tarinaan: osaamisen ja yhdessä oppimisen näkökulmasta. Yhdessä asiantuntijoidemme kanssa muotoilimme huippuosaamisen ydintä. Tässäpä siitä työstä muutama nosto.

1) Huipputiimin tunnistaa sopivasta balanssista

Huipputiimissä on sopiva tasapaino itsenäisen ja tiimityöskentelyn välillä. Jokaiselle tehtävälle on tekijänsä. Tiimi on jatkuvasti kokonaistilanteen tasalla ja valmis auttamaan toisiaan. Tiimissä on myös sopiva määrä kokemuksen antamaa uskallusta testata uutta ja hyödyntää aiemmin hyväksi todettua. Asenne on oikea ja yhteishengen eteen toimitaan aktiivisesti. Tiimi suojaa itseään hierarkialta ja pystyy tarvittaessa paikkaamaan toisiaan työtehtävien hoitamisessa. Huipputiimi myös tietää milloin sanoa ei.

2) Huipputiimi syntyy yhteistyössä

Vaikka onnella ja sattumallakin voi olla osansa huipputiimin syntymisessä, voi sen syntyyn myös vaikuttaa. Taustatekijöinä psykologisen turvallisuuden varmistaminen ja yhteishenkeen sekä aktiiviseen kommunikaatioon panostaminen ovat tärkeitä. Erilaisten osaamisten ja vahvuuksien tuominen tiimin koetaan meillä Goforella tärkeäksi ja siihen kannattaa käyttää aikaa. Myös asiakkaalta saatu luottamus siihen, että rakennamme heille aina sopivimman tiimin on tärkeää. Samoin asiakkaan puolen tiimillä ja erityisesti Product Ownerilla on suuri merkitys tiimin synnyssä ja onnistumisessa.

3) Huipputiimin osaaminen kasvaa luottamuksen ilmapiirissä

Yhdessä tekeminen ja toisten sekä omaan osaamiseen luottaminen on tärkeää. Toimivissa tiimeissä erilaiset taustat ja senioriteetit tukevat kokonaisuutta. Jokainen tuo pöytään jotain juuri kyseiselle projektille olennaista ja tietoa jaetaan tasa-arvoisesti. Jokaiseen luotetaan yksilöinä ja tiimiin kokonaisuutena. Moninaisessa tiimissä on hyvät mahdollisuudet myös mentorointiin ja ammatillisen osaamisen jakamiseen osana päivittäistä työtä. Systemaattisesti tehty suunnittelu, projektin johtaminen ja riskien pohtiminen tuovat luottamusta tekemiseen. Asiakkaan luottamus on olennaista ja yhdessä saavutettu me-henki luo pohjaa pitkäaikaiselle kumppanuudelle.

4) Huippuosaajaksi kehitytään, ei synnytä

Epäonnistumiset ja oppimiskokemukset ovat ytimessä. Ilman niitä sekä itse- ja tiimireflektiota on vaikea kehittyä. Vaatii kypsyyttä tunnistaa oma kehitysprosessinsa vaihe. Takana olevat kilometrit tuovat varmuutta sekä osaamiseen että sen soveltamiseen uusissa tilanteissa. Oman mielenkiinnon seuraaminen ja verkostoituminen ihmisten kanssa luovat vankkaa pohjaa itsenäisen ajattelun kehittymiselle. Myös monipuolinen tausta ja erilaisten asioiden tekeminen tuovat perspektiiviä uudenlaisissa tilanteissa selviytymiseen.

Työnantajalla on suuri merkitys sekä ammatillisessa että henkilökohtaisessa kehittymisessä. Haasteelliset projektit, urapolkujen ja jatkuvan kouluttautumisen mahdollisuus, osaavat kollegat, killat, mahdollisuus osallistua projektin koko ketjuun myynnistä rekrytointiin, resursointiin ja toimittamiseen, yhteisöllisyys ja asioiden jakaminen sekä mahdollisuus ottaa halutessaan uusia vastuita koetaan luonteviksi osiksi modernia työkulttuuria ja ammatillista kehittymistä.

5) Huippuosaaja osaa kysyä oikeita kysymyksiä

Huippuosaajan erottaa usein siitä, millaisia kysymyksiä hän esittää. Huippuosaaja uskaltaa kysyä mistä tahansa asiasta joka hänelle on epäselvä. Ei ole ’tyhmiä’ kysymyksiä.

Kysymysten ja keskustelun kautta jaetaan erilaisia näkökulmia, jotka laajentavat kaikkien ymmärrystä ja vievät lähemmäs laadukkaampaa lopputulosta. Huippuosaaja myös tunnistaa tilanteen, jossa asiat lähtevät väärään suuntaan ja jossa tiimiläinen tai itse tarvitsee tukea. Hän pystyy myös asettumaan asiakkaan saappaisiin ja toiminnassa korostuu asiakaslähtöisyys.

Tässäpä siis muutamia näkökulmia aiheeseen. Oppiminen vaatii asennetta ja paljon työtä. Meillä Goforella siihen panostetaan ja kannustetaan. Jos haluat tietää lisää asiantuntijoidemme päivittäisestä työstä ja asiakasprojekteistamme, vieraile osoitteessa gofore.com/huippuosaajat/.

Meillä on myös rekry auki. Syksyllä ja alkavana vuonna pyörii paljon kiinnostavia projekteja. Jos kiinnostuit Goforesta työnantajana, hakemuksen voi jättää rekrytiimillemme täältä.

mastery

Salla Niemelä

Head of Growth & Renewal

Sallalle on tärkeää nähdä työntekijäkokemus osana menestyvää liiketoimintaa. Hän uskoo erinomaisen työntekijä- ja kandikokemuksen koostuvan hyvin hoidetuista tilanteista työarjessa sekä mahdollisuudesta antaa ja ottaa vastuuta. Goforella Salla tekee parhaansa tukeakseen rekrytoinnin menestystä ja työnantajakuvan rakentamista, sekä toimii muutosagenttina.

Takaisin ylös