Sandvik

Simulaattorit ovat korvaamaton osa ohjausjärjestelmien kehittämistä

Tuotekehityssimulaattorit mahdollistavat monimutkaisten digitaalisten ohjausjärjestelmien kehittämisen vaativiin kaivosteollisuuden olosuhteisiin. Goforen tytäryhtiön Creanexin toteuttamat simulaattorit auttavat Sandvikia pysymään alansa teknologiajohtajana.

Tavoite

Simulaattoreista vauhtia tuotekehityksen digiloikkaan

Kun kaivosteollisuuden koneita valmistava Sandvik oli ottamassa isoa digiloikkaa, yrityksessä käännettiin katseet Goforen nykyisen tytäryhtiön Creanexin tuotekehityssimulaattoreihin.

Teknologian kehittymisen myötä ja asiakkaiden tarvitessa yhä enemmän automatisoituja ratkaisuja oli tarpeellista korvata perinteiset hydrauliset ohjausjärjestelmät digitaalisilla ratkaisuilla. Näin ohjausjärjestelmistä voitiin kehittää aiempaa kehittyneempiä ja monimutkaisempia. Tämä kuitenkin vaati uudenlaisten virtuaalisten suunnittelu- ja testaustyökalujen kehittämistä tuotekehityksen tarpeisiin.

”Kun haastavissa kaivosteollisuuden olosuhteissa toimivien koneiden ohjausjärjestelmiä modernisoidaan älykkäiksi järjestelmiksi, ne pitää kehittää hallituissa ja toistettavissa olosuhteissa mahdollisimman pitkälle ennen prototyypin valmistamista”, Sandvikin tuotekehityspäällikkö Sami Hanski sanoo.

Emme voisi elää ilman simulaattoreita.

Sami Hanski, tuotekehityspäällikkö, Sandvik

RATKAISU

Simulaattori tuo aidon käyttöympäristön kehityspöydälle

Sandvikin ja Creanexin parikymmentä vuotta kestänyt yhteistyö on hioutunut saumattomaksi, ja simulaattorien luominen on nykyään vakiintunut osa jokaisen uuden tuotteen kehityselinkaarta. Kun uusi konemalli tulee suunnittelupöydälle, Sandvik toimittaa koneen 3D-mallit sekä tarvittavat toiminnallisuudet ja Creanex rakentaa niiden pohjalta simulaattorimallin.

Sandvikin ohjelmistokehitys saa virtuaalisen testiseinän käyttöönsä nopeasti ja vähällä vaivalla, avaimet käteen -tyylillä. Uuden konemallin simulaattori valmistuu parissa kuukaudessa.

Tuotekehityssimulaattori on HIL-järjestelmä (hardware in the loop), jossa ohjausjärjestelmää huijataan luulemaan, että se toimii kokonaisuudessaan aidossa ympäristössä. Simulaattori tarjoaa kaikki tarvittavat IO-rajapinnat, minkä ansiosta siihen voidaan kytkeä täysin oikea ohjausjärjestelmä.

Simulaattoreille on käyttöä koneiden koko elinkaaren ajan, sillä niiden avulla voidaan tehokkaasti kehittää ja testata uudet versiot ohjausjärjestelmästä. Tuotekehityksen simulaattorit on kytketty saumattomasti testausautomaatioon, joten testausta voidaan ajaa 24/7. Tällä varmistetaan ohjelmistojulkaisujen korkea laatu.

Samaa simulaattorialustaa käytetään myös käyttäjien kouluttamiseen. Kun tuotekehityksessä oleellista on mahdollisuus kytkeä järjestelmä esimerkiksi testausautomaatioon, koulutussimulaattoreissa oleellisinta on kompakti koko ja rajapinta virtuaalisiin koulutusmoduuleihin.

Kun haastavissa kaivosteollisuuden olosuhteissa toimivien koneiden ohjausjärjestelmiä modernisoidaan älykkäiksi järjestelmiksi, ne pitää kehittää hallituissa ja toistettavissa olosuhteissa mahdollisimman pitkälle ennen prototyypin valmistamista.

Sami Hanski, tuotekehityspäällikkö, Sandvik

LOPPUTULOS

”Emme voisi elää ilman simulaattoreita”

Simulaattorien avulla Sandvik säästää huomattavasti aikaa, kun ohjelmistokehittäminen voidaan aloittaa aikaisessa vaiheessa ja ohjausjärjestelmien toimivuus ja turvallisuus pystytään varmistamaan jo ennen fyysistä prototyyppiä. Kun matka valmiiseen koneeseen lyhenee, se tarkoittaa myös merkittäviä rahallisia säästöjä. Hanski nostaa kuitenkin esille jotain vielä paljon merkittävämpää.

”Totuus on, että emme voisi elää ilman simulaattoreita. Ne mahdollistavat kykymme kehittää kompleksisia teknologioita, tuottaa ainutlaatuisia ratkaisuja ja pysyä teknologiajohtajana. Niiden avulla voimme nyt luoda edellytyksiä esimerkiksi keinoälyn hyödyntämiselle. Tätä ei voi rahassa tai ajassa mitata.”

Simulaattorien avulla Sandvik pystyy lisäksi sitouttamaan sidosryhmiään uusiin konemalleihin.

”Kun sidosryhmät saavat äänensä kuuluviin jo tuotekehitysvaiheessa, on sillä positiivinen vaikutus koneen laadun lisäksi heidän sitoutumiseensa”, Hanski kertoo.

Projektin kohokohdat

Tavoite

Sandvik halusi modernisoida kaivosteollisuuden koneiden ohjausjärjestelmät digitaalisilla ja älykkäillä ratkaisuilla. Muutos vaati uudenlaisia virtuaalisia suunnittelu- ja testaustyökaluja, jotta ohjausjärjestelmiä voitiin kehittää hallituissa ja toistettavissa olosuhteissa mahdollisimman valmiiksi ennen prototyyppivaihetta.

Ratkaisu

Goforen tytäryhtiö Creanex luo Sandvikille tuotekehityssimulaattoreita kokonaisvaltaisella HIL-simuloinnilla, jossa Sandvikin ohjausjärjestelmä saadaan kytkettyä simulaattoriin. Simulaattorit ovat vakiintuneet osaksi jokaisen uuden konemallin tuotekehitysprosessia, ja niitä käytetään ohjelmistokehityksessä koko koneen elinkaaren ajan.

Lopputulos

Simulaattorien avulla Sandvik säästää aikaa ja rahaa, mutta ennen kaikkea ne mahdollistavat heidän kykynsä kehittää kompleksisia teknologioita, tuottaa ainutlaatuisia ratkaisuja ja pysyä alansa teknologiajohtajana. Simulaattoreista on hyötyä myös koneiden käyttäjien kouluttamisessa sekä sidosryhmien sitouttamisessa.

Yhteistyö numeroina

  • 30+ toteutettua simulaattoria
  • 20 vuotta yhteistyötä
  • 2 kuukaudessa valmis simulaattori

ASIANTUNTEMUS

Hankkeessa hyödynnetyt taidot ja osaaminen

Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!

Ari Hirvonen

Älykäs teollisuus

ari.hirvonen@gofore.com

040 5662133

Takaisin ylös