Blogi 4.5.2023

Etiikkaa arkeen: Ei vain harvoille, vaan kaikille

Osaaminen

Tuntuuko tekoälyn eettisten periaatteiden sovittaminen omaan työhön absurdilta? Erilaisia listauksia tekoälyn eettisistä periaatteista on jo paljon, mutta miten eettinen toiminta juurrutetaan ihmisten arkeen?  

Toimiessani projektipäällikkönä Kelan koordinoimassa keskustelevan tekoälyn sotebottiverkostossa ja keskustellessani verkostolaisten kanssa, tunnistin haasteita arjen eettisen toiminnan yhdistämisessä osaksi tekoälyn suunnittelemista, rakentamista ja jatkuvaa kehittämistä. Olin tutustunut tapoihin tehdä etiikkaa arjen tasolla Lapsiperheiden edistynyt analytiikka (LEA) -hankkeessa, joten ajatuksissani syntyi tarve luoda osana verkostotyötä sotepuolen bottitekemiseen työkalu, jolla etiikan saisi helposti mukaan käytännön tekemiseen. 

Matka eettisistä periaatelistauksista toimintaan on pitkä, mutta ei mahdoton kulkea 

Jos jotain olen oppinut etiikan keskusteluja käydessäni, on se, että etiikan tuominen käytäntöön ei ole vain strategisen tason eettistä ymmärrystä, vaan tekoälyn etiikan kysymysten ja vastausten muotoileminen edellyttää yhteistyötä, aktiivista dialogia ja ymmärryksen jakamista eri toimijoiden välillä.  

LEA-hankkeessa etiikkakeskustelun kautta luotiin ymmärrys niistä eettisistä toimintatavoista, joilla edistynyttä analytiikkaa ja sen tuloksia hyödynnettiin. Keskeistä ei ollut ainoastaan se, että rekisteritietoja käsiteltiin eettisesti kestävästi, vaan myös se, että kuntalaisille viestittiin siitä, että heidän tietojaan ei käytetä väärin. Hankkeen tiedottamisessa kiinnitettiin erityistä huomiota juuri eettisesti kestävästä analyysityöstä viestimiseen.

Samaan tapaan Goforella mietimme yhteisen dialogin kautta niitä toimintatapoja ja arvoja, joita haluamme noudattaa toistemme kanssa sekä edistäessämme digitalisaatiota yhdessä asiakkaidemme kanssa.  

Jotta ymmärtäisimme, miksi dialogi on eettisen matkan “tiedosta käytäntöön” lyhentämiseksi niin tärkeää, on ymmärrettävä etiikan arkeen ja toimintaan viemisestä kaksi periaatetta: 

1. Etiikan luonne: Etiikka on yhteistä toimintaa, arjen osaamista – ei vain tiedollisälyllinen ponnistus tai listaus eettisistä periaatteista. 

2. Inhimillinen käytännön sanelema tarve: Etiikan tekemiseen käytännössä tarvitaan yhteisen ymmärryksen muodostuminen eettisistä kysymyksistä eri toimijoiden kesken, jotta etiikka muuttuisi konkreettiseksi toiminnaksi.  

Työkalu yhteisen ymmärryksen ja toiminnan luomista varten  

Etiikan dialogityökalua lähdettiin rakentamaan Kelan vetämässä Sotebottiverkoston etiikkatyössä CoHumansin Anna Seppäsen luotsaamana ja Goforen avustuksella. CoHumans on erikoistunut organisaatioiden eettisen kyvykkyyden lisäämiseen ja tätä tukevien työkalujen kehittämiseen. Työkalua rakennettiin yhdessä kehittäen, ja lopputuloksena oli fasilitointityökalu, joka on suunniteltu julkisten hankkeiden tekoälyratkaisujen kehittämiseen eettisestä näkökulmasta. 

Työkalun suunnittelussa vaikuttivat vahvasti seuraavat kuusi periaatetta:  

  • Näkökulma: Ei oikeiden vastausten löytäminen, vaan oikeiden kysymysten muotoileminen.
  • Enemmän keskustelutyökalu kuin ratkaisutyökalu: Tuloksena saatava yhteinen ymmärrys on keskeisempi kuin yksittäiset toimenpidesuositukset. 
  • Toiminta keskeistä: Eettinen ajattelu on integroitava mukaan kaikkiin tekoälyn kehitysprosessin vaiheisiin. 
  • Sovellettavissa: Julkisen sektorin kehitysprojekteissa, joissa rakennetaan tekoälyä hyödyntäviä ratkaisuja. 
  • Matalan kynnyksen työkalu: Ei asiantuntijuuden vaatimusta. 
  • Tekoälyjen erilaiset syvemmät tarkastelukulmat: Tämän hetken kehitysvaiheiden tarkempi tarkastelu (heikko tekoäly, koneoppiminen) ja tulevaisuuden tekoäly (yleinen tekoäly) jätettiin tarkastelusta pois, koska työkalusta haluttiin yleispätevä. 

Työkalua testattiin eri yhteisöissä verkoston työskentelyn aikana ja se sai hyvän vastaanoton. Vastuullisen tekoälyn taloa voi hyödyntää kaikissa projekteissa ja hankkeissa, joissa tekoälyä kehitetään. Sen fasilitointimenetelmiä voi hyödyntää myös kestävän kehityksen kysymyksiä tarkastellessa. 

Työkalu auttaa luomaan yhteistä ymmärrystä etiikan kysymyksistä ja pyrkii rakentamaan yhteistä näkemystä siitä, miten voimme edistää eettisten periaatteiden toteutumista arjen työssä. Se auttaa myös keskustelemaan etiikan kysymyksistä rakentavasti eri näkökulmista ja tunnistamaan ne toimintaan liittyvät ulottuvuudet, joista ei vielä ole yhteistä ymmärrystä. 

Vastuullisen tekoälyn talo on nyt vapaasti saatavilla sivuillamme. Edistetään yhdessä eettisten periaatteiden toteutumista arjessa! 

eettisyys

etiikka

inhimillisyys

tekoäly

Maria Di Piazza

Muotoileva palveluarkkitehti & johdon konsultti

Maria on asiakas- ja ihmislähtöinen, usealla liiketoiminnan osa-alueella marinoitunut muotoileva johdon konsultti. Kehittämistyötä julkisten palveluiden parissa täydentää vahva osaaminen digitaalisten palveluiden koko elinkaaresta ja niiden tuottamisesta.

Maria on kiinnostunut erityisesti oppimisen muotoilusta ja fasilitoinnista, palvelumuotoilun hyödyntämisestä prosessien kehittämisessä ja tekoälyn hyödyntämisestä palvelujen suunnittelussa.

Takaisin ylös