Blogi 2.3.2023

Näin syntyi Hohto: Goforen osaamisen johtamisen järjestelmä 

Gofore Crew

Me Goforella haluamme peräänkuuluttaa erityisen hyvää työntekijäkokemusta, mikä syntyy tietysti monen osatekijän summana. Yhtenä tärkeimpänä työntekijätyytyväisyyden osa-alueena koetaan työn sisältö ja merkityksellisyys, johon vastaaminen voi olla haastavaa erityisesti konsulttiliiketoiminnassa. Goforella on onneksi löydetty tähän ratkaisu – talon sisällä kehitetty osaamisen johtamisen järjestelmä, Hohto. 

Sanoitettakoon tämä monien tunnistama fakta vielä tätä tekstiä varten kerran uudelleen: kilpailu IT-alalla osaajista on vuosi vuodelta yhä kiivaampaa, kun digitaalista maailmaa rakennetaan sellaisella tahdilla, että heikoimpia hirvittää. Samaan hengenvetoon voivat alan yritykset taputella itseään selkään siitä hyvästä, miten hyvin on kvartaalitasolla onnistuttu pitämään osaajat talossa. Koville osaajille saattaa olla tarjolla kovaa liksaa myös muualla, mutta työelämässä on onneksi havaittavissa murros siltä osin, miten kovan painoarvon viivan alle jäävä luku saa. Jos verrataan esimerkiksi muihin, työhyvinvointia edistäviin työsuhde-etuihin tai etätyömahdollisuuksiin.  

Kaljan, työvälineiden ja verottoman liikuntaedun sijaan oikeaa arvoa työntekijälle tuottaa tutkitusti lopulta työn mielekkyys. Se, että haasteita on sopivassa suhteessa osaamiseen, työhön pystyy vaikuttamaan ja työssään pystyy kehittymään. Tätä toivottua valinnanvapautta voikin olla yllättävän haastavaa luvata työntekijälle erityisesti konsulttialalla, jossa liiketoiminta perustuu nimenomaan työntekijän hyödynnettävyyteen – eli laskutukseen. Silloin työntekijälle saattaa helposti jäädä kokemus siitä, ettei hänellä ole mitään sanottavaa sen suhteen, millaiselle asiakkaalle, millaiseen projektiin, millaiseen tiimin ja millä toimenkuvalla hänet myydään.  

Koska työntekijät ovat myös Goforen liiketoiminnan mahdollistajia, täytyy meidän pitää huolta siitä, että tarjoamme heille jatkuvasti onnistumisen, kehittymisen ja tyytyväisyyden tunteita. Goforella osa ratkaisua on löydetty talon sisällä kehitetystä järjestelmästä, Hohdosta, jolla pyritään vastaamaan tähän työntekijämarkkinoiden haasteeseen.  

Opiskelijatyöstä oikea ratkaisu liiketoiminnan haasteisiin 

Hohto, Goforen osaamisen johtamisen järjestelmä, kehitettiin alun perin vuonna 2013 opiskelijatyönä. Se toimi aluksi vain digitaalisena CV-pohjana, mahdollisuutena ylläpitää ihmisten osaamista rakenteisessa mielessä, mutta siinä oli jotain lupaavaa. Ja se lupaus otti siivet alleen kovalla vauhdilla, sillä tänä päivänä Hohto on Goforen liiketoiminnan kriittisin järjestelmä, jonka vaikutukset näkyvät suoraan myös asiakkaille puhtaasti positiivisessa mielessä. Pystymme vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin nopeasti sekä tarjoamaan motivoituneita tekijöitä.  

Hohdossa yhdistyvät ihmiset, osaaminen ja osaamisen kehittäminen suoraan asiakkaisiin, asiakkaiden taitotarpeisiin ja merkityksellisiin projekteihin. Uudet goforelaiset täyttävät osaamisprofiilinsa Hohtoon, jolloin he ovat helposti löydettävissä kaikille avoimesta järjestelmästä.

Samalla tavalla myös asiakastarpeet tuodaan järjestelmään, jolloin järjestelmä pystyy avustamaan työn ja tekijän yhdistämisessä. Se huomioi projektien vaatimukset ja asiantuntijoiden henkilökohtaisen osaamisen ja kiinnostuksen. Lopulliset valinnat projektiin tehdään lopulta aina esihenkilön tai muun projektin resursoinnista vastaavan henkilön kanssa yhdessä keskustellen. Täydellinen match paperilla ei aina välttämättä olekaan asiantuntijalle se todellisuuden unelmaprojekti, jolloin on täysin sallittua myös kieltäytyä ottamasta projektia vastaan.  

Konsulttina voit Hohdossa myös ilmaista tarvettasi siirtyä projektista toiseen, kertoa kiinnostuksesi eri teknologioiden käyttöön ja nähdä läpinäkyvästi koko konsernin myynti- ja resursointitilanteen. Kaikilla asiantuntijoillamme on yhtäläinen mahdollisuus ja näkyvyys kaikkiin projekteihin, niin käynnissä oleviin toimeksiantoihin kuin työn alla oleviin tarjouksiinkin. Itseohjautuvalle ja omaa urapolkuaan auraavalle konsultille Hohto voikin olla aarreaitta, tarjoamalla ajantasaisen ja helppokäyttöisen näkymän koko Goforen projektitarjontaan.

Viemällä osaaja- ja projektitiedon rakenteiseksi, pystymme ennustamaan ajankohtaisia osaamistarpeita nyt ja lähitulevaisuudessa. Näin pystymme tukemaan myös työntekijöiden kouluttautumista vastaamaan markkinoita, sekä rekrytoimaan oikeanlaista osaamista taloon. Asiantuntijoita rohkaistaan seuraamaan projekti- ja osaamistarpeiden kehittymistä itseohjautuvasti ja ilmaisemaan kiinnostuksensa, kun sopivia uusia mahdollisuuksia ilmaantuu.  

Hohto on mahdollistanut myös kumppaneidemme asiantuntijoiden tuomisen suoraan samaan järjestelmään, eli meillä ei jatketa enää ansioluetteloiden pyörittelyä sähköpostitse. Tietoturvallisempaa, nopeampaa ja tehokkaampaa, mikä tarkoittaa sekin pelkästään vain tyytyväisempiä kumppaneita ja asiakkaita.  

Kaikkiaan erityisiä ohjaavia arvoja Hohdon kehittämisessä ovat olleet läpinäkyvyys, vaikuttavuus, oppiminen, yhteisöllisyys ja ”discovery”, eli ”the act of finding something that had not been known before”. Tämän voisi parhaiten suomentaa varmaankin ”äkkäämiseksi”.  

Vielä ei olla ihan perillä asti, mutta matkalla kyllä 

Kuulostaa huikealta. Hitusen realismia joudun heittämään kuitenkin sekaan sen suhteen, että Hohtokaan ei valitettavasti ole täydellinen vastaus vielä kaikkeen. Goforen nopea kasvu on tuonut omat kipupisteensä siihen, miten työkaluilla tuetaan mahdollisimman hyvin prosesseja, tai miten nuoren Goforen pohjalta rakennetusta tiedosta tuotetaan hyödyllistä analytiikkaa.

Joudumme siis miettimään uudelleen skaalautuvuutta ja uudenlaisen maailman mallintamista, lähestulkoon raketin lailla käsiin räjähtäneistä tietomalleista. Mutta tämä on onneksi alan ammattilaisille tuttu juttu – vielä en ole itse lyhyen työurani aikana kohdannut yhtäkään täydellistä tietojärjestelmää. Aina on kehitettävää, ja hyvä niin. Lopullisena tavoitteena on henkilön oman osaamisen kehittymisen tukeminen ja ohjaaminen digitaalisen työkalun avuin. 

Goforen strategiassa 2023-2027 yhtenä vahvana teemana tunnistetaan tulevaisuuden työ. Gofore haluaa tukea erilaisia työnteon tapoja sekä tarpeita, mahdollistaa henkilöstönsä kehittymisen ja luoda siihen eriasteisia mahdollisuuksia. Hohto onkin vahvasti osana tätä strategialinjaa, tukemassa ja tuomassa työn merkityksellisyyttä läpinäkyvämmäksi.  

On moneltakin kannalta inspiroivaa olla kehittämässä tulevaisuuden työelämän välineitä. 

Lue lisää Hohdon ominaisuuksista: Petyitkö projektiin?

Gofore Crew

Rosa Vanninen

Product Manager & UX Designer

Rosa työskentelee Goforella sisäisessä kehityksessä tuotepäällikkönä ja UX-muotoilijana. Ihmisenä ja työkaverina Rosa on lämminsydäminen haasteisiin heittäytyjä.

Erityisesti työssä kiinnostavat asiakaslähtöinen järjestelmäkehittäminen palvelumuotoilun keinoin, sekä käytettävyyden ja käyttökokemuksen rakentaminen sisällön ja käyttöliittymän muotoilun kautta. Rosan haaveena on joskus jatkaa käytettävyyden tutkimusta tohtorikoulun puolella.

Takaisin ylös