Blogi 24.6.2021

Opas goforelaisen bongaamiseksi

Kiva kun löysit tämän artikkelin! Se sisältää varmasti hyvää tietoa, mutta pidäthän mielessä, että se on kirjoitettu 3 vuotta sitten.

Gofore-bongarin tervehdys! Haluan löytää piilossa lymyävät mahdolliset Gofore-yksilöt ja tarvitsen apuasi. Olen nimittäin varma, että lajiimme kuuluvia yksilöitä on tunnistamatta. Asuuko kenties omassa elinympäristössäsi vielä tunnistamaton goforelainen?

Alla kuvailen goforelaisen ominaisuuksia, jotta tunnistamattomat yksilöt voivat löytää niille sopivaan yhteisöön. Lähtökohtaisesti kaikki havainnot ovat tärkeitä. Myös palaamista suunnittelevista yksilöistä voit ilmoittaa havainnot matalalla kynnyksellä.

Gofore neuvonantopalveluiden parvi

Neuvonantokonsultit on Gofore-lajiin kuuluva parvi. Tämä erityinen yhteisö elää digitalisaation eri teemojen parissa konsultoiden asiakkaitamme. Parvi käyttää ravintonaan pääsääntöisesti julkista sektoria, mutta havaittavissa on kaikkiruokaisuutta muillekin sektoreille. Asiakkuuksien esiintyvyys on koko Suomessa.

Goforelaisia on siis mahdollista bongata koko Suomen alueelta, mutta suurin määrä havaintoja tehdään Uudellamaalla, Turun ja Tampereen alueilla sekä Jyväskylän seudulla (ja uusia alueita on odotettavissa). Lajin pääasialliset asiakkuudet ovat näissä kaupungeissa, joten konsulteilla on toisinaan tarve vaeltaa näihin kohteisiin. Yksilöt ovat siis kohtuullisen halukkaita matkustelemaan (lentämisen sijaan, yllättävää kyllä, he käyttävät paljon julkisia liikennevälineitä). Parven suuruus on tällä hetkellä noin 200 yksilöä. Kokonaisuudessaan koko Gofore-populaatio käsittää jo lähes tuhat yksilöä.

Seitsemän intohimoista alalajia

Neuvonantokonsulttien parvi on kehittynyt vuosien saatossa seitsemäksi omaksi alalajikseen eli kyvykkyydekseen. Näitä ovat hankinta, agile, data/AI, IT-infra-konsultointi, projektipäälliköinti, IT-arkkitehtuuri, digitaaliset transformaatiot sekä palvelumuotoilu.

Useimmilla Goforen neuvonantokonsulteilla ilmenee intohimoa ja taipumusta tehdä maailmasta parempi paikka digitalisoimalla palveluita. Parven yksilöillä on usean vuoden kokemus työskentelystä digitaalisten palveluiden kehittämisen parissa. He osaavatkin kokemuksensa kautta haastaa asiakkaita yksilöllisesti huomioiden onnistuneimpaan lopputulemaan. Tämä konsulttien laji kokee työelinympäristönsä merkitykselliseksi, koska pääsevät suoraan tai välillisesti vaikuttamaan mm. kuntalaisen, kaupunkilaisen ja/tai kansalaisen elämään. Parvi motivoituu asiakkaan onnistumisista. Lajilla on tunnistettavissa myös halu jakaa osaamistaan naapuripöntön asukkaille.

Ominaista lähes kaikille Goforen neuvonantajille on julkishallinnon kokemus, konsultointikokemus tai taidot toimia konsulttina sekä vahva IT-, ICT-, ATK- ja digitalisaatio -teemoille altistuminen. Laji visertää sujuvasti suomea, englantia sekä teknologiaa. Lajin voi pistää merkille loistavista kuuntelu-, asiakaspalvelu-, viestintä- sekä dokumentointitaidoista.

Gofore elinympäristönä tarjoaa rinnalle vahvimmat lajin edustajat. Lajin edustajat hyväksytään juuri sellaisena kuin ovat ja kaikki ovatkin oikein mukavia omia itsejään, jotka innolla kohtaavat toisiaan. Goforen bongailu on mielenkiintoista puuhaa ja voin todeta, että kohtaamani lajin edustajat ovat kaikki mitä mukavimpia ja mielenkiintoisempia tyyppejä. He tykkäävät viserrellä ja innostuvatkin usein humoristiseen sirkutteluun.

Voit ilmoittaa havaintosi suoraan ammattilaisbongauksessa käytetyn LinkedIn-palvelun kautta tai ilmiantaa myös itsesi täällä.

Apua eri alalajien tunnistamiseen

Alalajit eli kyvykkyydet (pl Data/AI sekä palvelumuotoilu)

Projektipäälliköt

Esiintyy isona joukkona. Lajille hyvin tunnusomaista on usean vuoden kokemus projektipäällikkönä toimimisesta erilaisissa infra- ja/tai järjestelmäprojekteissa. Lajilla alalajeina ovat projektipäälliköt järjestelmä- tai infratuntemuksella. Toisilla yksilöillä esiintyy kumpaakin. Monipuolinen kokemus on nähty lajilla eduksi. Lajin projektipäällikkö ymmärtää, mikä on projektipäällikön tärkeimmät tehtävät ja tämän vuoksi osaa johtaa projektin kuin projektin menestykseen.

Pilvitaitoinen IT- infrakonsultti

Tiivis laji, jolla on erityisen korkeatasoiseksi kasvanut osaaminen IT-infrasta. Tämän lajin reviirille kuuluu konsultointi mm. seuraavilla osa-alueilla: pilvipalveluinfra, on-premise konesalit, tietoliikenne, palvelinten ja työasemapalveluiden hallinta, loppukäyttäjäpalvelut sekä palvelutransitiot. Korkeatasoisen osaamisen vuoksi tämä laji ymmärtää myös arkkitehtuurin päälle. Erityisesti tunnistat tämän yksilön taidosta visertää Azurea, AWS:ää tai/sekä GCP:tä.

IT-arkkitehti

IT-arkkitehdit ovat valtava mielenkiintoinen joukko osaajia, joilla on hyvin monipuolinen osaaminen IT-kehittämisestä. IT-arkkitehtuurista on vielä myös tunnistettavissa ainakin kolme omaa alalajiaan, joissa yksilöiden osaaminen on eriytynyt omiin uomiinsa. Useilla yksilöistä on tunnistettavissa osaamista yli ns. lajin ominaispiirteiden. Lajikuvaukset ovat aina suuntaa-antavia.

Tekniset arkkitehdit liikkuvat sujuvasti järjestelmien rajapintojen määrittelyn parissa. Tämä laji osaa myöskin kuvata asiakkaan digitaalisten palveluiden vaatimuksia teknisestä näkökulmasta. He hallitsevat järjestelmien käyttöönotot ja dokumentointitaidot ovat lajille tunnusomaistaosaamista. Heidän yhtenä erityisominaisuutenaan on kyky jäsentää erilaisia toteutusvaihtoehtoja sekä kuvata niiden erityispiirteitä. He ovat teknisesti taitavia eli lajin yksilö ovat useimmiten kerryttäneet teknologiaymmärystään kattavan työkokemuksensa kautta. Heillä on myös taito ymmärtää, millaisista teknologiaratkaisuista asiakkaan tarvitsema palvelu tai tuote kannattaisi rakentaa.

Kokonaisarkkitehti-laji auttaa organisaatioita selkiyttämään liiketoiminnan visioita. He osaavat kuvata, miten IT:n kehittäminen voi tukea tämän vision toteutumista. He ymmärtävät myös IT-järjestelmien kehityksen tarpeita. Esiselvitykset, suunnittelu ja määrittely, kilpailutus ja ketterät menetelmät ovat lajin erityistaitoja. Viitekehyksistä jamenetelmistä heille ovat tuttuja TOGAF, ja JHS-179 ja erilaiset fasilitointimenetelmät. Kuvausvälineistä tämä laji tykkää käyttää Visio:ta QPR:ää, BizzDesign:ia sekä Sparxia.

Ratkaisuarkkitehtien laji konseptoi mielellään asiakkaan toiminnan tarpeita ja prosesseja. Heillä on taito kääntää nämä tarpeet ICT- ja /IT-ratkaisuiksi tai -tuotteiksi jahe osaavat myöskin määritellä ne. Heille tunnusomaista lajikieltä ovat KATAKRI- ja- VAHTI-ohjeet, JHS179, TOGAF ja NAF4, Archimate ja EA. Viimeisimpänä on tunnistettavissa omana lajinaan tietoarkkitehdit. Tämä laji viihtyy tietojen ja käsitteiden mallintamisen parissa. Heille ominaista on tuntemus avoimesta datasta, tietojen yhteentoimivuudesta ja tietovarannoista. Tämä laji pyrkii saamaan asiakkaalla jo olemassa olevan ja syntyvän tiedon yhteiseen ymmärrettävään muotoon.

Digitaalisen transformaation konsultti

Nämä lintuauran kärkiyksilöt. Teiden raivaaja kohti digitaalista transformaatiota. Johdon konsultit kuvaavat itseään digitalisaation generalisteiksi. Yleisimmin tällä lajilla on tunnistettavissa usean vuoden kokemus tällä kentällä, mieluiten laaja-alaisesti. He ymmärtävät miten digitalisaatiolla voidaan tukea sekä kasvattaa liiketoimintaa. Tämä ymmärrys voi olla syntynyt erilaisista kehittämistehtävistä/projekteista liiketoiminnan eri tasoilla. He ymmärtävät teknologiaa sekä liiketoimintaa. Yksilöt osaavat laatia tilanneanalyyseja, -kuvauksia ja toimenpide-ehdotuksia digitaalisten transformaatioiden saavuttamiseksi. Heillä katse kaikessa tekemisessään on tulevaisuuteen ja siellä tarvittaviin edellytyksiin.

Agile coachit

Tälle lajille ominaista on intohimoinen suhtautuminen agileen. Yksilöt ovat hyvin tiivis joukko erilaisilla taustoilla. Osaamiseltaan he haluavat joukkoonsa toisia agile coach ammattilaisia. Yksilöiltä on tunnistettavissa agile viitekehyksen vahvaa tietämystä ja tämä teoria ohjaa heidän toimintaansa. Joillain lajin yksilöillä on softakehityksen taustaa, mikä onkin lajin yksi tunnistepiirteistä. Tällaisia ovat myös scrum master- kokemus tai product owner-kokemus. Lajin yksilöt osaavat toimia itsenäisesti agile coacheina tiimeissä ja organisaatioiden muilla tasoilla.

Hankintaosaajat

Tämä laji tuntee julkisen puolen IT-hankinnat. Tuntemus tästä on heille kertynyt nokat savessa hankintoja kilpailutellessa. He tuntevat käytännön kiemurat, mutta samalla he visertävät taidokkaasti hankintalakia.

Vahvuutenamme on monimuotoinen yhteisö, jossa on runsaasti huippuosaamista ja erilaisia yksilöitä, joille haluamme tarjota parhaat mahdollisuudet kehittyä ja kukoistaa, sekä työssä, että sen ulkopuolella. Lue lisää ja liity joukkoon!

Gofore Crew

Marjo Hämäläinen

Advisory

Takaisin ylös