Tulevaisuuden palveluiden suunnittelua

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu auttaa sinua yhdistämään asiakkaittesi ja organisaatiosi tarpeet ja luomaan käyttäjäystävällisiä sekä liiketoimintaa edistäviä ratkaisuja.

Muotoilun menetelmiä voidaan käyttää myös ratkaistaessa muita liiketoiminnan haasteita, kuten sujuvoittamaan strategisia prosesseja tai muutoksen johtamista.

Palvelumuotoilua hyödynnetään sekä yksityisissä että julkisissa organisaatioissa. Palvelumuotoilulla kehitetään yrityksille tuotteita ja palveluita, joita asiakkaat haluaisivat ostaa ja käyttää. Julkiset organisaatiot muuntautuvat asiakaslähtöisemmäksi ja suunnittelevat kansalaisten elämää helpottavia palveluita.

Palvelumuotoilulla käyttäjän ääni tuodaan kuuluville

Hyödynnä muotoilun keinoja muuallekin kuin palveluihin

Palvelumuotoilulla voidaan tuoda asiakaslähtöistä ajattelua myös organisaation sisäisiin prosesseihin.

Muotoile organisaatiosi tietovirrat

Osallistamalla ja yhdessä tekemällä kasvatat koko organisaatiosi ymmärrystä ja edistät parempaa tiedonkulkua.

Löydä jatkuvasti parempia tapoja toimia

Käytä muotoilun keinoja löytämään parempia ratkaisuja, uusia innovaatiota ja sujuvampia työskentelytapoja.

Varmista, että fokuksesi on oikeassa paikassa

Asiakkaasi ovat kaiken päätöksenteon keskipisteessä.

Suunnitellaan yhdessä tulevaisuuden palvelut

Palvelumuotoilulla sitoutetaan kaikki osapuolet kokonaisvaltaisemmin suunnitteluprosessiin mukaan. Suunnittelemassa pitäisi olla oman organisaation lisäksi myös asiakkaat ja mahdollisesti asiakkaan asiakkaat. Tällöin muotoutuvat palvelut ovat aidosti asiakaslähtöisiä ja ihmiskeskeisiä.

Muotoilun keinoilla pyritään ruokkimaan luovuutta ja innostusta, ja tartuttaa sitä organisaation muihinkin osiin. On tutkittu, että organisaatiot, jotka käyttävät muotoilun keinoja ydinvahvuutenaan ja eteenpäin vievänä voimanaan, tulevat kannattavammiksi ja niiden tuotteista sekä palveluista tulee todennäköisesti myös haluttavampia. Oletko sinä tietoinen, mitä asiakkaasi todella haluavat? Muotoilijamme ovat valmiita ottamaan sen kanssasi selville.

Ota yhteyttä – Aloitetaan yhteistyö jo tänään.

Viljakaisa Aaltonen

Muotoilupalvelut

viljakaisa.aaltonen@gofore.com

050 483 5663

Takaisin ylös