Blogi 28.2.2022

Vastuullisuus Goforella 2021 – kestävän kehityksen johtajan katsaus

Kiva kun löysit tämän artikkelin! Se sisältää varmasti hyvää tietoa, mutta pidäthän mielessä, että se on kirjoitettu 2 vuotta sitten.

Yritysvastuullisuuden merkitys kasvaa jatkuvasti sekä ympäröivässä yhteiskunnassa että Goforen asiakkaiden liiketoiminnassa. Kestävä kehitys nähdään yhä useammin liiketoimintamahdollisuutena sen sijaan, että sitä pidettäisiin vain joukkona pakollisia velvoitteita. Yritykset ja julkisen sektorin organisaatiot sitoutuvat vahvasti omiin vastuullisuustavoitteisiinsa ja vievät niitä eteenpäin innostunein ottein. Vastuullisuustyö myös luo merkityksellisyyden tunnetta työyhteisölle. 

Goforen tavoite kestävyysmurroksessa on löytää digitalisaation tarjoamat keinot, joilla pystymme tukemaan asiakkaidemme kunnianhimoisia ja tärkeitä tavoitteita. Yritysten rooli globaalien haasteiden ratkaisemisessa on yhä suurempi, ja eri alojen asiantuntijoiden on entisestään tiivistettävä poikkitieteellistä yhteistyötään. On hienoa, että me goforelaiset pystymme tuomaan digitaalisen muutoksen erityisosaamisemme tähän merkittävään työhön. 

Vuoden 2021 aikana olemme jatkaneet vastuullisuusstrategiassamme vuosille 2021–2025 linjattujen tavoitteiden edistämistä. Yksi strategiamme keskeisistä lähtökohdista on nähdä globaali kestävyysmurros liiketoimintamahdollisuutena – sekä itsemme että asiakkaidemme kannalta. Pyrimme koko ajan lisäämään ymmärrystämme asiakkaiden suurimmista kestävän kehityksen haasteista sekä tuomaan eri toimialoilla oppimiamme ratkaisuja ja hyviä käytäntöjä asiakkaiden tueksi. 

Yrityslupauksemme mukaan Gofore on eettisen digitaalisen maailman pioneeri. Tätä lupausta konkretisoi esimerkiksi vuonna 2021 käynnistämämme eettisen toimintakyvyn kehittämisprojekti. Tavoitteena on edelleen vahvistaa jokaisen goforelaisen edellytyksiä toimia eettisesti kestävällä tavalla ja tarjota tukea eettisesti kestävien ratkaisujen tekemiseen. Vahvistamme myös eettistä toimintatapaa tukevia rakenteita yhtiömme sisällä. 

Olemme pyrkineet muuttamaan raportointiamme määrämuotoisemmaksi ottamalla käyttöön World Economic Forumin Stakeholder Capitalism Metrics -raportointikehikon: https://www.weforum.org/stakeholdercapitalism. Tavoitteemme on, että raportointimalli tekee vastuullisuusraportistamme entistä vertailukelpoisemman ja selkeämmän eri sidosryhmillemme, myös kansainvälisesti. 

Iloitsen siitä, että saavutimme vuonna 2021 tavoitteemme tehdä omasta toiminnastamme hiilineutraalia osin päästövähennysten, osin kompensaation keinoin. Teimme vuoden aikana myös paljon työtä päästölaskentamme kehittämiseksi. Lisäksi osallistuimme YK:n Climate Ambition Accelerator -ohjelmaan. Jatkossa pyrimme saamaan entistä tarkemman kokonaiskuvan myös toimintamme epäsuorista päästöistä (scope 3) ja harkitsemme mahdollisuutta sitoutua YK:n Science Based Targets -aloitteeseen. 

Vuonna 2022 keskitymme yhä enemmän sosiaalisen vastuun teemoihin, erityisesti työyhteisömme moninaisuuden ja inkluusion vahvistamiseen. Tämä on olennaista myös liiketoimintamme kannalta. Uskomme, että inklusiivinen työyhteisö on meille vahvuus, joka ruokkii innovaatiota ja jatkuvaa kehitystä. Eettisestä näkökulmasta on merkittävää, mitkä ihmisryhmät osallistuvat tulevaisuuden eettisen digitaalisen maailman rakentamiseen ja kenen ehdoilla sitä suunnitellaan. Haluamme olla mukana keskustelussa teknologian ja digitalisaation etiikasta sekä digitaalisesta vastuullisuudesta. 

Kestävän kehityksen johtajan katsaus on julkaistu vuoden 2021 vastuullisuusraportissa.

Kristiina Härkönen

Chief Sustainability Officer

Kristiina työskentelee Goforella kestävän kehityksen johtajana – unelmatyössään. Hän uskoo, että teknologia ja digitalisaatio voivat olla merkittäviä tekijöitä aikamme isoimpien haasteiden ratkaisuissa. Samaan aikaan ne ovat usein myös haasteiden aiheuttajia. Ihmiset päättävät millä tavoilla ja keiden eduksi teknologiaa käytetään. Yritysten tulee ymmärtää vastuunsa kestävän tulevaisuuden rakentajina.

Kristiina on ollut Goforella vuodesta 2003 ja sinä aikana nähnyt yrityksen kasvun viidestä työntekijästä kansainvälisesti toimivaksi, yli tuhannen hengen organisaatioksi. Hän on työskennellyt ohjelmistokehittäjänä, arkkitehtuurin ja projektijohtamisen konsulttina sekä myynnissä ja liiketoimintajohtajana.

Takaisin ylös