Blogi 28.2.2022

Vastuullisuus Goforella 2021 – toimitusjohtajan katsaus

Kiva kun löysit tämän artikkelin! Se sisältää varmasti hyvää tietoa, mutta pidäthän mielessä, että se on kirjoitettu 2 vuotta sitten.

Vuosi 2021 oli Goforella vahvan kasvun ja hienojen onnistumisten vuosi. Olen ylpeä siitä, miten asiakasprojekteissa tekemämme työn vaikuttavuus yhteiskuntaan kasvaa jatkuvasti. Haluamme tarttua vihreän siirtymän mukanaan tuomiin liiketoimintamahdollisuuksiin ja auttaa asiakkaitamme rakentamaan kestävää digitaalista liiketoimintaa ja palveluita yhä laajemmin. Tämä tukee olennaisesti kestävän kehityksen strategiassamme asetettuja tavoitteita. 

Goforen yritysjohto on sitoutunut varmistamaan, että toimimme vastuullisesti. Vuonna 2021 liityimme mukaan YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteeseen. Sitoudumme liiketoiminnassamme edistämään suotuisia työoloja, kunnioittamaan ihmisoikeuksia, suojelemaan ympäristöä ja ehkäisemään korruptiota ja lahjontaa. Vastuullisuustyömme tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. 

Koen, että goforelaisilla on paljon annettavaa kestävän ja eettisen digitaalisen maailman rakentamisessa. Vuoden 2021 aikana kehitetty Gofore Good Growth -malli tuo kestävän kehityksen tavoitteet ja vaikuttavuuden mukaan asiakkaidemme digitaalisen muutoksen projekteihin. Tällä haemme myös keinoja pienentää digitalisaation aiheuttamaa hiilijalanjälkeä. Vuoden aikana käyttöön ottamamme eettisen arvioinnin työkalu auttaa arvioimaan mahdollisia projektiin liittyviä eettisiä riskejä aikaisessa vaiheessa. 

Haluamme olla luomassa digitaalista yhteiskuntaa, joka on sujuva ja ennakoiva kaikille – myös heille, joilla arki ei ole samanlaista kuin ihmisillä keskimäärin. Voidaksemme uskottavasti osallistua tähän työhön, meidän pitää huolehtia, että oma toimintamme on vastuullista ja kestävää. Huomioimme työssämme ympäristön, yhteiskunnan ja yrityksemme hyvän hallinnon.

Haluamme omalla esimerkillämme kehittää työelämää ihmislähtöiseksi ja joustavaksi. Yksi konkreettinen, toimialallamme ja sidosryhmissämme kiinnostusta herättänyt teko oli oman yrityskohtaisen työehtosopimuksen laatiminen vuoden 2021 aikana. Sopimus rakennettiin yhteistyössä luottamushenkilöiden, työntekijöiden ja ammattiliittojen edustajien kanssa. Vuoden 2022 alussa voimaan tulleen sopimuksen perusperiaate on, että työehdot heijastelevat yrityskulttuuriamme ja ihmislähtöistä ajattelutapaamme. Sisältö korostaa joustavuutta ja luottamusta, jotka kertovat ihmiskäsityksestämme.

Meille on tärkeää lisätä palkkatasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta yhtiössämme. Vuonna 2021 onnistuimme nostamaan naisten osuuden sekä henkilöstössä että johtoryhmässä yli 33 prosentin, mikä ylitti asettamamme tavoitteen. Tätä pidän merkittävänä onnistumisena miesvaltaisella alallamme. 

Haluamme olla houkutteleva ja vastuullinen sijoituskohde ja viestiä osakkeenomistajille ja sijoittajille mahdollisimman avoimesti ja läpinäkyvästi. Kuukausittain julkaistavat liiketoimintakatsauksemme auttavat seuraamaan kasvustrategian toteutumista. Vuoden 2021 aikana olemme kehittäneet raportointiamme määrämuotoisemmaksi, ja parhaillaan seuraamme EU:n kestävän rahoituksen taksonomiavaatimusten etenemistä ja kehitämme uusia mittareita sen pohjalta. Läpinäkyvyyden periaatetta noudattaen tarjoamme myös vastuullisuuteemme liittyvät tiedot mahdollisimman avoimesti ja ajantasaisesti eri sidosryhmien käyttöön. 

Toimitusjohtajan katsaus on julkaistu Goforen vuoden 2021 vastuullisuusraportissa.

Mikael Nylund

Toimitusjohtaja

Mikael on Goforen toimitusjohtaja. Hän on työskennellyt Goforessa vuodesta 2010 lähtien ja auttanut sinä aikana lukuisia organisaatioita polulla kohti digitaalista liiketoimintaa. Mikael ajattelee, että parempi tulevaisuus tehdään teknologian avulla ihmisten ehdoilla.

Takaisin ylös