Blogi 10.3.2021

Vastuullisuus on uusia innovaatioita

Kiva kun löysit tämän artikkelin! Se sisältää varmasti hyvää tietoa, mutta pidäthän mielessä, että se on kirjoitettu 3 vuotta sitten.

Miten vastuullisuustyömme auttaa asiakkaidemme menestymistä? Valjastamme osaamisemme ja ymmärryksemme myös asiakkaidemme avuksi, kun he etsivät uusia, kestäviä liiketoimintamahdollisuuksia. Tavoitteemme on olla kestävää kehitystä edistävien digitaalisten ratkaisujen ja vastuullisen liiketoiminnan edelläkävijä. Tästä kerromme tarkemmin juuri julkaistussa vastuullisuusraportissamme.

Viime vuosi laittoi uusiksi lähes kaiken mihin olimme tottuneet. Sekä Gofore että asiakkaamme olivat uuden edessä: toimistoarki muuttui etätöiksi ja organisaatioiden totutut toimintamallit, jopa liiketoiminta haastettiin monelta kantilta. Huomasimme, että intohimomme ja vastuullisuustyömme merkitys kiteytyi juuri tähän hetkeen ja asiakkaiden auttamisen tärkeyteen.

Brändiuudistuksemme on itselleni erityinen ilonaihe – uusi brändilupauksemme: ”Pioneering an ethical digital world” on viesti siitä, miten vahvaa koko organisaatiomme sitoutuminen vastuullisuuden ja eettisyyden teemoihin on. Toisaalta lupaus luo positiivista painetta kaikille goforelaisille, koska se luonnollisesti pitää lunastaa.

Hieno asia on myös osaaminen ja ymmärrys, jota meillä on vähitellen kehittynyt kestävän kehityksen tuomista liiketoimintamahdollisuuksista. Digitalisaatiolla on valtava potentiaali tarjota ratkaisuja merkittäviin kestävyyshaasteisiin ja meillä on vahva halu olla mukana näiden ratkaisujen kehittämisessä. Vastuullinen toimintatapa auttaa myös osaltaan vahvistamaan yrityskulttuuriamme ja tarjoamaan päivittäiselle työllemme entistäkin vahvempaa merkityksen tunnetta.

Kyky tukea asiakkaita kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa on liiketoimintamahdollisuus

Emme ole onneksi yksin miettimässä näitä kestävän kehityksen ja vastuullisuuden teemoja. Ne ovat koko ajan isompi osa myös asiakkaidemme päivittäistä työtä heidän pyrkiessään kohti hiilineutraaliutta tai toteuttaessaan muita vastuullisuustavoitteitaan. Gofore elää asiakkaiden onnistumisista, joten on luontevaa, että meidän pitää pystyä tarjoamaan ratkaisuja myös näihin asiakkaiden haasteisiin. Haluamme auttaa asiakkaitamme tarttumaan uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin, joita heidän alansa tarjoaa kestävän kehityksen mukanaan tuoman muutoksen myötä.

Yhtiömme strategiaa päivitettiin vuosille 2021–2023 ja samalla myös kestävän kehityksen strategiaa tarkennettiin. Tavoitteenamme on olla kestävää kehitystä edistävien digitaalisten ratkaisujen ja vastuullisen liiketoiminnan edelläkävijä. Lisäksi merkittävän osan liikevaihdostamme pitäisi tulevaisuudessa tulla ratkaisuista, jotka parantavat todennettavasti resurssitehokkuutta tai vähentävät ilmastopäästöjä tai jotka tukevat vahvaa, turvallista, demokraattista ja avointa yhteiskuntaa.

Seuraamme aktiivisesti kansainvälisiä kehityskulkuja. Haluamme osaltamme olla vaikuttamassa ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen kaltaisten ympäristöongelmien ratkaisemiseen, sekä tasa-arvoisen, avoimen ja demokraattisen yhteiskunnan rakentamiseen. Huomiomme on myös oman toimintamme ympäristövastuussa, ja tavoitteenamme on muun muassa olla hiilineutraaleja tämän vuoden aikana.

Gofore Good Growth tuo kestävän kehityksen tavoitteet digitalisaatioprojekteihin

Tavoitteenamme on lisääntyvässä määrin luoda kestävää kehitystä ja mitattavaa vaikuttavuutta asiakasprojekteissamme. Vuoden 2020 tärkein toimenpiteemme tällä osa-alueella oli Gofore Good Growth -menetelmäkehityksen käynnistäminen. Good Growth on malli, joka mahdollistaa kestävän kehityksen tavoitteiden tuomisen keskeiseksi osaksi digitaalisia kehitysprojekteja.

Good Growth -malli arvioi hankkeen tai ratkaisun positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia kolmen eri linssin läpi:

  • ympäristö
  • yhteiskunta
  • talous

Asiakkaiden kestävän kehityksen strategiasta tai YK:n kestävän kehityksen tavoitteista johdetaan mittarit, joita seuraamalla voidaan konkreettisesti seurata tavoitteissa onnistumista. Lisäksi osana hanketta pyrimme löytämään uusia keinoja digitalisaation hiilijalanjäljen pienentämiseen. Tässä olennaista on kehittää ymmärrystä eri arkkitehtuuri- ja infrastruktuurivalintojen vaikutuksesta ohjelmistoratkaisun resurssien käyttöön.

Vuonna 2021 tavoitteenamme on ottaa Good Growth -malli käyttöön asiakasprojekteissa ja tuoda se aktiiviseen käyttöön sisäisesti. Pyrimme myös ymmärtämään yhä paremmin niitä tekijöitä, joista vaikuttavuutemme kestävän kehityksen tavoitteisiin koostuu. Näin voimme parantaa kädenjälkeämme jatkuvasti.

Maailman muuttuessa ja kestävän kehityksen mukaisten toimintatapojen tullessa yhä enemmän osaksi valtavirtaa ne yritykset menestyvät, jotka kykenevät ottamaan muutoksessa edelläkävijän roolin. Tässä roolissa haluamme edetä ja auttaa myös asiakkaitamme näkemään muutoksessa mahdollisuuden. Olenkin iloinen ja ylpeä työstä, jota Gofore on tämä tavoitteen puolesta viime vuoden kuluessa tehnyt.

Lue lisää vastuullisuustyöstämme ja tavoista, joilla digitalisaation keinoin voidaan tukea kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista.

vastuullisuus

Kristiina Härkönen

Chief Sustainability Officer

Kristiina työskentelee Goforella kestävän kehityksen johtajana – unelmatyössään. Hän uskoo, että teknologia ja digitalisaatio voivat olla merkittäviä tekijöitä aikamme isoimpien haasteiden ratkaisuissa. Samaan aikaan ne ovat usein myös haasteiden aiheuttajia. Ihmiset päättävät millä tavoilla ja keiden eduksi teknologiaa käytetään. Yritysten tulee ymmärtää vastuunsa kestävän tulevaisuuden rakentajina.

Kristiina on ollut Goforella vuodesta 2003 ja sinä aikana nähnyt yrityksen kasvun viidestä työntekijästä kansainvälisesti toimivaksi, yli tuhannen hengen organisaatioksi. Hän on työskennellyt ohjelmistokehittäjänä, arkkitehtuurin ja projektijohtamisen konsulttina sekä myynnissä ja liiketoimintajohtajana.

Takaisin ylös