Blogi 23.12.2021

Kestävämpää tulevaisuutta hyväntekeväisyydellä

Kiva kun löysit tämän artikkelin! Se sisältää varmasti hyvää tietoa, mutta pidäthän mielessä, että se on kirjoitettu 3 vuotta sitten.

Työskentelemme Goforella jatkuvasti kestävämmän ja oikeudenmukaisemman tulevaisuuden puolesta asiakasprojekteissamme. Olemassaolomme tarkoitus on olla eettisen digitalisaation edelläkävijä. Tähän liittyen tarjoamme tukeamme järjestöille, jotka pyrkivät rakentamaan parempaa maailmaa. 

Goforen hallitus vahvistaa vuosittain budjetin, joka käytetään vuoden aikana erilaisiin hyväntekeväisyyslahjoituksiin. Pyrimme löytämään kohteita, joita pystymme tukemaan pitkäjänteisesti ja mieluiten muuten kuin pelkällä rahallisella tuella. Usein tehokkain tapa auttaa onkin antaa aikaamme, osaamistamme ja asiantuntemustamme. Tämä on työntekijöiden kannalta mielekästä ja motivoivaa vaihtelua arkiselle laskutettavalle työlle. Jokainen kaipaa tunnetta, että saa auttaa ja on tarpeellinen ja erilaisten hyväntekeväisyysjärjestöjen kanssa toimiessa tämä tunne on läsnä vahvana.  

Alla oleviin kohteisiin Gofore on lahjoittanut vastikkeetonta tukea vuoden 2021 aikana. Kohteet on pyritty valitsemaan monipuolisesti niin, että tuemme ympäristö- ja yhteiskunnallista työtä sekä Suomessa että ulkomailla. 

Baltic Sea Action Group 

Baltic Sea Action Group (BSAG) on jo useita vuosia ollut Goforen merkittävin lahjoituskohde. Olemme mukana BSAG:n Carbon Action -yritysyhteistyöverkostossa, jonka tavoitteena on uudistavan maanviljelyn keinoin tukea hiilen sitoutumista ilmakehästä maaperään, luonnon monimuotoisuuden säilymistä ja vesistöjen suojelua. Olemme allekirjoittaneet BSAG:n Itämeri-sitoumuksen, jonka myötä olemme lupautuneet tarjoamaan tukeamme pitkäjänteisesti useita vuosia. Taloudellisen tuen lisäksi olemme muun muassa yhdessä muiden uudistavan maatalouden toimijoiden kanssa pohtineet millä tavoin maaperän hiilensidontaa voidaan tukea digitalisaation ja datan hyödyntämisen keinoin.  

Tämän lisäksi Goforen tytäryhtiö CCEA tuki BSAG:n toimintaa omalla, erillisellä lahjoituksellaan 2021. 

Suomalainen Carbon Action on edelläkävijähanke jopa kansainvälisessä mittakaavassa ja sen puitteissa tehtävällä työllä ja tutkimuksella on potentiaalia muuttaa ilmastonmuutoksen kulku ja turvata globaali ruoantuotanto tulevaisuudessa. Olemme todella iloisia ja ylpeitä, että saamme olla mukana tässä tärkeässä työssä.

Lukaise muista hankkeista tarkemmin:

https://gofore.com/teknologian-avulla-voidaan-tukea-uudistavaa-maataloutta-ja-hillita-ilmastonmuutosta/ 

https://gofore.com/miten-pelastaa-itameri/ 

https://carbonaction.org/fi/gofore-ja-bsag-aloittavat-yhteistyon-digitalisaation-avulla-lisavauhtia-uudistavaan-maatalouteen/

 

Isengen kylä Sambiassa 

Vuonna 2004 Vesilahden yläaste Pirkanmaalla lahjoitti taksvärkkirahat pienen sambialaisen Isengen kylän tukemiseen. Tästä lähti liikkeelle pitkäaikainen projekti, Isenge Club, jossa suomalaisten vapaaehtoisten aktiivien tuella on rakennettu kylään mm. koulu, vedetty sähköt ja tietoliikenneyhteydet, rakennettu porakaivo, kauppa, ompelimo sekä kehitetty maataloutta. Viimeisimpiä uudistuksia on kylätalo, jossa sijaitsee kirjasto tietokoneineen ja yhteyksineen, sekä vanhainkoti.  

Meillä goforelaisilla on ollut ilo tukea hanketta vuodesta 2017 lähtien. Oma panoksemme on keskittynyt koulutukseen ja digitalisaation kehittämiseen. Olemme hankkineet kylän koululle tietokoneita, tulostimen ja projektorin sekä kustantaneet tietoliikenneyhteydet ja atk-opettajan palkan. Goforen tuella tarjottu mahdollisuus tietotekniikkaan tutustumiseen on alueella ainutlaatuinen. Viimeisen vuoden aikana Isengen koulu on noteerattu myös laajemmin ja koululla on alkanut käydä oppilaita alueen muista kouluista tietotekniikan opetuksessa. 

Erityisen hieno puoli yhteistyössä on ollut se, että olemme saaneet olla koko ajan “läsnä” kylän arjessa. Olemme jutelleet kyläläisten kanssa verkkoyhteyksien kautta ja meille lähetettyjen kuvien ja videoiden kautta tämän pienen sambialaisen kylän elämä ja siihen liittyvät haasteet ja ilot ovat tulleet itselleni henkilökohtaisella tasolla tutuiksi. Pidän todella arvokkaana, että olemme pystyneet digitaalisten välineiden kautta avaamaan sijaintinsa kannalta syrjässä olevan pienen kylän asukkaiden maailmaa ja tarjoamaan heille mahdollisuuden oppia. Tätä kautta nuoret isengeläiset pystyvät rakentamaan hyvinvointia koko yhteisölleen. 

Lue lisää:
https://gofore.com/goforelaiset-%F0%9F%A7%A1-isengen-kylan-digiarjen-ja-tyttojen-koulutuksen-tukeminen/ 

Aktion Baum 

Aktion Baum on saksalainen voittoa tavoittelematon järjestö, jonka tavoitteena on terveiden ja hyvinvoivien metsien istuttaminen eri puolille Saksaa. Metsitysprojektien kautta tuetaan luonnon monimuotoisuutta, mutta myös ihmisten hyvinvointia. Monille suomalaisille metsä on itsestäänselvyys, mutta näin ei ole Saksassa, jossa metsäpinta-alaa on huomattavasti vähemmän. Aktion Baum haluaa tarjota mahdollisimman monelle mahdollisuuden nauttia metsän moninaisista vaikutuksista ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. 

Goforen tuella istutetaan vuoden 2022 keväällä uusi metsäalue lähelle Braunschweigia, missä toinen Saksan toimistoistamme sijaitsee. Tavoitteena on, että alue voisi tulevina vuosina laajentua ja goforelaisilla olisi mahdollisuus seurata läheltä puiden kasvua ja luonnon palaamista tälle alueelle, jolle olemme antaneet nimen GoForest. 

Venner 

Venner on järjestö, joka puuttuu lapsiperheköyhyyteen ja terveyseroihin, jotka Suomessa ovat länsimaiden jyrkimpiä. Tätä korjaamaan Venner on kehittänyt ruokakonseptin, joka auttaa haavoittuvassa asemassa olevia lapsiperheitä. Gofore lähti mukaan tukemaan Venneriä vuonna 2021 lahjoittamalla vuoden ajaksi yhdelle vaikeassa tilanteessa olevalle lapsiperheelle ruokatoimitukset, jotka kannustavat terveellisen ruoan laittamiseen kotona. 

Suomen Luonnonsuojeluliitto 

Suomen Luonnonsuojeluliitto on maamme vanhin ympäristöjärjestö, joka on toiminut suomalaisen luonnon puolesta jo vuodesta 1938. Vaikuttava osa SLL:n toimintaa ovat lukuisat paikallisyhdistykset, jotka toimivat aktiivisesti omilla paikkakunnillaan suojellen uhanalaisia lajeja, metsiä, vesiä ja soita. Luontokato on yhä vakavampi ongelma niin globaalisti kuin kotimaassamme ja se uhkaa yhdessä ilmastonmuutoksen kanssa omaleimaisen ja meille rakkaan suomalaisen luonnon säilymistä tuleville sukupolville. Lahjoittamalla Suomen Luonnonsuojeluliitolle Gofore halusi osoittaa tukensa ja arvostuksensa yhdistyksen pitkäjänteiselle työlle Suomen luonnon puolesta. 

Gubbe 

Gubben tavoitteena on auttaa ikäihmisiä elämään onnellisempi ja aktiivisempi vanhuus. Goforen tytäryhtiö CCEA on tukenut sen toimintaa vuoden 2021 aikana.  

Gubben kummitoiminnan avulla CCEA on mukana antamassa iloa ja aikaa yksinäiselle, vähävaraiselle vanhukselle. Samalla työllistetään nuori merkityksellisen työn pariin Gubbe-Sydänystävänä, joka vierailee vanhuksen luona viikottain, auttaa arjen askareissa, kannustaa ulkoilemaan tai ihan vain on läsnä ja kuuntelee – mitä ikinä vanhus eniten kaipaa juuri sillä hetkellä. Gubbe-Sydänystävä saa perehdytyksen ja tukea työhönsä. 

Lue tarkemmin: https://ccea.fi/2021/12/09/ccea-mukaan-gubben-kummitoimintaan/ 

Pesäpuu 

Pesäpuu toimii lastensuojelun asiakkaina olevien lasten aseman parantamiseksi sekä lasten osallisuuden vahvistamiseksi.  

Suomessa on 19 000 kodin ulkopuolelle sijoitettua lasta ja nuorta. Nuoren täyttäessä 18-vuotta sijaishuolto päättyy ja nuoret aloittavat itsenäisen elämän. Haasteena on itsenäistymisen aloitus, kun nuorella ei välttämättä ole läheistä suhdetta sukulais- ja läheisverkostoonsa. Pesäpuu haluaa auttaa kyseisiä sijaishuollosta itsenäistyviä nuoria kokoamalla ja tarjoamalla heille itsenäistymispaketteja, jotka auttavat nuoria rakentamaan oman näköistä ja turvallista arkea omassa kodissa.  

Gofore on vuonna 2021 tukenut Pesäpuuta itsenäistymispakettien hankinnassa. Paketin saavat nuoret valitaan yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa ja paketit kohdistetaan niitä eniten tarvitseville. Itsenäistymispaketit sisältävät nuorelle uuteen elämänvaiheeseen siirtyessä tärkeitä tavaroita, joilla pyritään helpottamaan itsenäiseen elämään siirtymistä, elämänhallintaa ja yhteydenpitoa nuorelle tärkeisiin ihmisiin. 

Kristiina Härkönen

Chief Sustainability Officer

Kristiina työskentelee Goforella kestävän kehityksen johtajana – unelmatyössään. Hän uskoo, että teknologia ja digitalisaatio voivat olla merkittäviä tekijöitä aikamme isoimpien haasteiden ratkaisuissa. Samaan aikaan ne ovat usein myös haasteiden aiheuttajia. Ihmiset päättävät millä tavoilla ja keiden eduksi teknologiaa käytetään. Yritysten tulee ymmärtää vastuunsa kestävän tulevaisuuden rakentajina.

Kristiina on ollut Goforella vuodesta 2003 ja sinä aikana nähnyt yrityksen kasvun viidestä työntekijästä kansainvälisesti toimivaksi, yli tuhannen hengen organisaatioksi. Hän on työskennellyt ohjelmistokehittäjänä, arkkitehtuurin ja projektijohtamisen konsulttina sekä myynnissä ja liiketoimintajohtajana.

Takaisin ylös